5260 4790
توسط مارک
توسط نوع

فولاد خراسان

نوع نمایش :
7 کالا
میلگرد ۳۲ A3 - AR 32
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

میلگرد ۳۲ A3

AR 32

5260
میلگرد ۱۴ A3 - AR 14
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

میلگرد ۱۴ A3

AR 14

5090
میلگرد ۱۸ A3 - AR 18
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

میلگرد ۱۸ A3

AR 18

5090
میلگرد ۲۰ A3 - AR 20
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

میلگرد ۲۰ A3

AR 20

5090
میلگرد 12 A3 - AR 12
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

میلگرد 12 A3

AR 12

5260
میلگرد ۲۸ A3 - AR 28
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

میلگرد ۲۸ A3

AR 28

5090
میلگرد ۱۶ A3 - AR 16
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

میلگرد ۱۶ A3

AR 16

5090

در حال بازیابی ...