پروفیل
گروه صنعتی یاران

گروه صنعتی یاران

5/23/2019 11:22:55 AM
شرکت کارخانجات نورد لوله یاران در اواخر سال ۱۳۸۲ تاسیس شد این مجموعه تولید کننده لوله ها ساختمانی و صنعتی و پروفیلهای ساختمانی در کلیه مقاطع و ابعاد با ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار تن در سال می باشد.
ابعاد پروفیل طول هرشاخه متر آنالیز محل تحویل

پروفیل ضخامت ۲

همه ابعاد
۶
ST37
کارخانه

7020

پرفیل ضخامت ۲/۵

همه ابعاد
۶
ST37
کارخانه

7020

پروفیل ضخامت ۳

همه ابعاد
۶
ST37
کارخانه

6970

پروفیل ضخامت ۴

همه ابعاد
۶
ST37
کارخانه

6970
تعاونی فولاد علویجه

تعاونی فولاد علویجه

5/25/2019 11:31:30 AM
شرکت تعاونی فولاد علویجه در سال ۱۳۷۴ در شهرک صنعتی علویجه اصفهان تاسیس شد و محصولاتی نظیر پروفیل در تمامی ابعاد و شکل ها را تولید می نماید و ظرفیت تولید این مجموعه به ۲۰۰ هزار تن در سال میرسد.
ابعاد پروفیل طول هرشاخه متر آنالیز محل تحویل

پروفیل ضخامت ۲

همه ابعاد
۶
ST37
کارخانه

6970

پرفیل ضخامت ۲/۵

همه ابعاد
۶
ST37
کارخانه

6920
پروفیل آپادانا اصفهان

پروفیل آپادانا اصفهان

5/25/2019 11:29:43 AM
ابعاد پروفیل طول هرشاخه متر آنالیز محل تحویل

پروفیل ضخامت ۲

همه ابعاد
۶
ST37
کارخانه

7020

پرفیل ضخامت ۲/۵

همه ابعاد
۶
ST37
کارخانه

6920