پروفیل
گروه صنعتی یاران

گروه صنعتی یاران

7/21/2019 11:41:42 AM
شرکت کارخانجات نورد لوله یاران در اواخر سال ۱۳۸۲ تاسیس شد این مجموعه تولید کننده لوله ها ساختمانی و صنعتی و پروفیلهای ساختمانی در کلیه مقاطع و ابعاد با ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار تن در سال می باشد.
ابعاد پروفیل طول هرشاخه متر آنالیز محل تحویل

پروفیل ضخامت ۲

همه ابعاد
۶
ST37
کارخانه

5920

پرفیل ضخامت ۲/۵

همه ابعاد
۶
ST37
کارخانه

5870

پروفیل ضخامت ۳

همه ابعاد
۶
ST37
کارخانه

5820

پروفیل ضخامت ۴

همه ابعاد
۶
ST37
کارخانه

5820
بهفلز سپاهان

بهفلز سپاهان

6/24/2019 12:13:06 PM
شرکت به فلز سپاهان در سال ۱۳۷۴ در شهرک صنعتی مورچه خورت اصفهان تاسیس شد و محصولاتی نظیر پروفیل در تمامی ابعاد و شکل ها را تولید می نماید و ظرفیت تولید این مجموعه به ۲۰۰ هزار تن در سال میرسد.
ابعاد پروفیل طول هرشاخه متر آنالیز محل تحویل

پروفیل ضخامت ۲

همه ابعاد
۶
ST37
کارخانه

6520

پرفیل ضخامت ۲/۵

همه ابعاد
۶
ST37
کارخانه

6420
پروفیل آپادانا اصفهان

پروفیل آپادانا اصفهان

7/21/2019 12:01:51 PM
ابعاد پروفیل طول هرشاخه متر آنالیز محل تحویل

پروفیل ضخامت ۲

همه ابعاد
۶
ST37
کارخانه

5820

پرفیل ضخامت ۲/۵

همه ابعاد
۶
ST37
کارخانه

5720