ورق سیاه
فولاد مبارکه اصفهان

فولاد مبارکه اصفهان

10/23/2021 1:51:53 PM
شرکت فولاد مبارکه اصفهان بزرگترین واحد صنعتی جمهوری اسلامی ایران در شهر مبارکه ۷۵ کیلومتری اصفهان واقع شده است این مجتمع در سال ۱۳۶۰ تاسیس گردید و تولید محصولات ورق گرم وسرد را با ظرفیت تولید سالانه ۱۱.۳ میلیون تن را دارا می باشد.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۲

ST37
1/25
رول
کارخانه

26100

ورق ۳

ST37
1/25
رول
کارخانه

24100

ورق ۴

ST37
1/25
رول
کارخانه

24250

ورق ۵

ST37
1/5
رول
کارخانه

23800

ورق ۶

ST37
1/5
رول
کارخانه

24200

ورق ۸

ST37
1/5
رول
کارخانه

24600

ورق ۱۰

ST37
1/5
رول
کارخانه

24600

ورق ۱۲

ST37
1/5
رول
کارخانه

24600

ورق ۱۵

ST37
1/5
رول
کارخانه

25200
فولاد اکسین خوزستان

فولاد اکسین خوزستان

10/3/2021 1:54:38 PM
شرکت فولاد اکسین خوزستان در سال ۱۳۸۸ در منطقه اهواز آغاز به فعالیت نمود محصولات ورق عریض فولادی را در دستور تولید خود دارند و تولید ماهیانه این شرکت چیزی در حدود ۸۲هزار تن میباشد.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۱۰,

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

27550

ورق ۱۲,

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

27550

ورق ۱۵,,

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

27550

ورق ۲۵,,,

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

26850

ورق ۴۰,,,

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

26850
فولاد کاویان اهواز

فولاد کاویان اهواز

10/23/2021 11:23:11 AM
فولاد کاویان اهواز در سال ۱۳۸۴ تاسیس و در منطقه اهواز مشغول به فعالیت کردید و محصولاتی نظیر ورق های فولادی از سایز ۸ تا ۴۰ میلیمتر را با ظرفیت ۸۴۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۱۲

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

25000

ورق ۱۵,

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

25000

ورق ۲۰,

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

25500

ورق ۲۵

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

24500

ورق ۳۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

24500

ورق ۳۵

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

24500

ورق ۴۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

24500
فولاد گیلان

فولاد گیلان

10/21/2021 1:09:16 PM
مجتمع فولاد گیلان در سال ۱۳۸۲ در شمال کشور تاسیس شد و محصولاتی نظیر ورق‌ گرم و ورق سرد را با ظرفیت ۲/۵ میلیون تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۶

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

23000

ورق ۸

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

22600

ورق ۱۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

22600

ورق ۱۲

22600

ورق 15

22600
ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه

10/23/2021 1:49:22 PM

ورق گالوانیزه ۴۰

33100

ورق گالوانیزه ۵۰

31400

ورق گالوانیزه ۶۰

30100

ورق گالوانیزه ۷۰

29500

ورق گالوانیزه ۸۰

29300

ورق گالوانیزه ۹۰

29300

ورق گالوانیزه ۱۰۰

29300
ورق فولاد اصفهان

ورق فولاد اصفهان

10/23/2021 11:23:44 AM

ورق ۱۵ میل

23050

ورق ۲۰ میل

23050

ورق ۲۵ میل

23050

ورق ۳۰ میل ,,

23050