ورق سیاه
فولاد مبارکه اصفهان

فولاد مبارکه اصفهان

7/28/2021 3:07:58 PM
شرکت فولاد مبارکه اصفهان بزرگترین واحد صنعتی جمهوری اسلامی ایران در شهر مبارکه ۷۵ کیلومتری اصفهان واقع شده است این مجتمع در سال ۱۳۶۰ تاسیس گردید و تولید محصولات ورق گرم وسرد را با ظرفیت تولید سالانه ۱۱.۳ میلیون تن را دارا می باشد.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۲

ST37
1/25
رول
کارخانه

24800

ورق ۳

ST37
1/25
رول
کارخانه

24050

ورق ۴

ST37
1/25
رول
کارخانه

24350

ورق ۵

ST37
1/5
رول
کارخانه

26000

ورق ۶

ST37
1/5
رول
کارخانه

26800

ورق ۸

ST37
1/5
رول
کارخانه

26700

ورق ۱۰

ST37
1/5
رول
کارخانه

27700

ورق ۱۲

ST37
1/5
رول
کارخانه

26400

ورق ۱۵

ST37
1/5
رول
کارخانه

26100
فولاد اکسین خوزستان

فولاد اکسین خوزستان

7/28/2021 3:16:36 PM
شرکت فولاد اکسین خوزستان در سال ۱۳۸۸ در منطقه اهواز آغاز به فعالیت نمود محصولات ورق عریض فولادی را در دستور تولید خود دارند و تولید ماهیانه این شرکت چیزی در حدود ۸۲هزار تن میباشد.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۱۰

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

30550

ورق ۱۲

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

29550

ورق ۱۵

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

29550

ورق ۲۰

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

27050

ورق ۳۰

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

26250

ورق ۳۵

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

26450

ورق ۴۰

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

26450
فولاد کاویان اهواز

فولاد کاویان اهواز

7/28/2021 3:09:37 PM
فولاد کاویان اهواز در سال ۱۳۸۴ تاسیس و در منطقه اهواز مشغول به فعالیت کردید و محصولاتی نظیر ورق های فولادی از سایز ۸ تا ۴۰ میلیمتر را با ظرفیت ۸۴۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۲۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

24200

ورق ۲۵

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

24200

ورق ۳۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

24200

ورق ۳۵

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

24200

ورق ۴۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

24200
فولاد گیلان

فولاد گیلان

7/26/2021 2:13:05 PM
مجتمع فولاد گیلان در سال ۱۳۸۲ در شمال کشور تاسیس شد و محصولاتی نظیر ورق‌ گرم و ورق سرد را با ظرفیت ۲/۵ میلیون تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۶

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

22600

ورق ۸

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

22600

ورق ۱۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

22600

ورق ۱۲

22100
ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه

7/28/2021 3:13:42 PM

ورق گالوانیزه ۴۰

31900

ورق گالوانیزه ۵۰

29900

ورق گالوانیزه ۶۰

29100

ورق گالوانیزه ۷۰

28300

ورق گالوانیزه ۸۰

28200

ورق گالوانیزه ۹۰

28500

ورق گالوانیزه ۱۰۰

28300

ورق گالوانیزه ۱۵۰

28400

ورق گالوانیزه ۲۰۰

28100
ورق فولاد اصفهان

ورق فولاد اصفهان

7/26/2021 1:39:05 PM

ورق ۱۵ میل

21600

ورق ۲۰ میل

21600

ورق ۲۵ میل

21600

ورق ۳۰ میل

21600