ورق سیاه
فولاد مبارکه اصفهان

فولاد مبارکه اصفهان

9/28/2022 3:09:03 PM
شرکت فولاد مبارکه اصفهان بزرگترین واحد صنعتی جمهوری اسلامی ایران در شهر مبارکه ۷۵ کیلومتری اصفهان واقع شده است این مجتمع در سال ۱۳۶۰ تاسیس گردید و تولید محصولات ورق گرم وسرد را با ظرفیت تولید سالانه ۱۱.۳ میلیون تن را دارا می باشد.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۲

ST37
1/25
رول
کارخانه

19700

ورق ۳

ST37
1/25
رول
کارخانه

21200

ورق ۴

ST37
1/25
رول
کارخانه

20100

ورق ۵

ST37
1/5
رول
کارخانه

20700

ورق ۶

ST37
1/5
رول
کارخانه

21100

ورق ۸

ST37
1/5
رول
کارخانه

21100

ورق ۱۰

ST37
1/5
رول
کارخانه

21100

ورق ۱۲

ST37
1/5
رول
کارخانه

20800

ورق ۱۵

ST37
1/5
رول
کارخانه

20900
فولاد اکسین خوزستان

فولاد اکسین خوزستان

7/4/2022 1:25:29 PM
شرکت فولاد اکسین خوزستان در سال ۱۳۸۸ در منطقه اهواز آغاز به فعالیت نمود محصولات ورق عریض فولادی را در دستور تولید خود دارند و تولید ماهیانه این شرکت چیزی در حدود ۸۲هزار تن میباشد.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۱۰

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

30050

ورق ۱۲

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

30050

ورق ۱۵

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

30550

ورق ۲۵

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

29550

ورق ۴۵

ST37
۲
شیت(برش خورده) در ابعاد
کارخانه

29550
فولاد کاویان اهواز

فولاد کاویان اهواز

9/28/2022 2:42:27 PM
فولاد کاویان اهواز در سال ۱۳۸۴ تاسیس و در منطقه اهواز مشغول به فعالیت کردید و محصولاتی نظیر ورق های فولادی از سایز ۸ تا ۴۰ میلیمتر را با ظرفیت ۸۴۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۱۲

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

21750

ورق ۱۵

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

21750

ورق ۲۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

21750

ورق ۲۵

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

21750

ورق ۳۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

21750

ورق ۳۵

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

21750

ورق ۴۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

21750
فولاد گیلان

فولاد گیلان

9/22/2022 11:37:39 AM
مجتمع فولاد گیلان در سال ۱۳۸۲ در شمال کشور تاسیس شد و محصولاتی نظیر ورق‌ گرم و ورق سرد را با ظرفیت ۲/۵ میلیون تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۶

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

18800

ورق ۸

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

18800

ورق ۱۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

18300

ورق ۱۲

18300

ورق ۱۵

18300
ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه

9/28/2022 3:07:03 PM

ورق گالوانیزه ۴۰

29200

ورق گالوانیزه ۶۰

26300

ورق گالوانیزه ۷۰

25300

ورق گالوانیزه ۸۰

25200

ورق گالوانیزه ۹۰

25300

ورق گالوانیزه ۱۰۰

25100

ورق گالوانیزه ۱.۱۵

25100

ورق گالوانیزه ۲

26100

ورق گالوانیزه ۱.۵۰

25200
ورق فولاد اصفهان

ورق فولاد اصفهان

9/28/2022 2:42:57 PM

ورق ۱۵ میل

19900

ورق ۲۰ میل

19900

ورق ۲۵ میل

19900

ورق ۳۰ میل

19900

ورق ۳۵ میل

19900