ورق سیاه
فولاد مبارکه اصفهان

فولاد مبارکه اصفهان

2/16/2020 2:03:41 PM
شرکت فولاد مبارکه اصفهان بزرگترین واحد صنعتی جمهوری اسلامی ایران در شهر مبارکه ۷۵ کیلومتری اصفهان واقع شده است این مجتمع در سال ۱۳۶۰ تاسیس گردید و تولید محصولات ورق گرم وسرد را با ظرفیت تولید سالانه ۱۱.۳ میلیون تن را دارا می باشد.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۲

ST37
1/25
رول
کارخانه

8860

ورق ۲/۵

ST37
1/25
رول
کارخانه

8840

ورق ۳

ST37
1/25
رول
کارخانه

9060

ورق ۴

ST37
1/25
رول
کارخانه

9110
فولاد اکسین خوزستان

فولاد اکسین خوزستان

2/9/2020 3:24:20 PM
شرکت فولاد اکسین خوزستان در سال ۱۳۸۸ در منطقه اهواز آغاز به فعالیت نمود محصولات ورق عریض فولادی را در دستور تولید خود دارند و تولید ماهیانه این شرکت چیزی در حدود ۸۲هزار تن میباشد.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۱۰

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

9300

ورق ۱۲

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

9300

ورق ۱۵

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

9200

ورق ۲۰

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

9200

ورق ۲۵

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

9200

ورق ۳۰

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

9200

ورق ۴۰

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

9200

ورق ۴۵

ST37
۲
شیت(برش خورده) در ابعاد
کارخانه

8700

ورق ۵۰

ST37
۲
شیت(برش خورده) در ابعاد
کارخانه

8700

ورق ۶۰

8760

ورق ۷۰

8660
فولاد کاویان اهواز

فولاد کاویان اهواز

2/15/2020 2:00:48 PM
فولاد کاویان اهواز در سال ۱۳۸۴ تاسیس و در منطقه اهواز مشغول به فعالیت کردید و محصولاتی نظیر ورق های فولادی از سایز ۸ تا ۴۰ میلیمتر را با ظرفیت ۸۴۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۱۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

8940

ورق ۱۲

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

8940

ورق ۱۵

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

8940
فولاد گیلان

فولاد گیلان

3/7/2019 11:50:08 AM
مجتمع فولاد گیلان در سال ۱۳۸۲ در شمال کشور تاسیس شد و محصولاتی نظیر ورق‌ گرم و ورق سرد را با ظرفیت ۲/۵ میلیون تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۸

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

5920

ورق ۱۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

5920