ورق سیاه
فولاد مبارکه اصفهان

فولاد مبارکه اصفهان

1/27/2022 12:47:29 PM
شرکت فولاد مبارکه اصفهان بزرگترین واحد صنعتی جمهوری اسلامی ایران در شهر مبارکه ۷۵ کیلومتری اصفهان واقع شده است این مجتمع در سال ۱۳۶۰ تاسیس گردید و تولید محصولات ورق گرم وسرد را با ظرفیت تولید سالانه ۱۱.۳ میلیون تن را دارا می باشد.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۲

ST37
1/25
رول
کارخانه

22800

ورق ۳

ST37
1/25
رول
کارخانه

23300

ورق ۴

ST37
1/25
رول
کارخانه

23400

ورق ۶

ST37
1/5
رول
کارخانه

22800

ورق ۸

ST37
1/5
رول
کارخانه

23500

ورق ۱۰

ST37
1/5
رول
کارخانه

22800

ورق ۱۲

ST37
1/5
رول
کارخانه

23500

ورق ۱۵

ST37
1/5
رول
کارخانه

23500
فولاد اکسین خوزستان

فولاد اکسین خوزستان

12/25/2021 1:42:10 PM
شرکت فولاد اکسین خوزستان در سال ۱۳۸۸ در منطقه اهواز آغاز به فعالیت نمود محصولات ورق عریض فولادی را در دستور تولید خود دارند و تولید ماهیانه این شرکت چیزی در حدود ۸۲هزار تن میباشد.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۱۰

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

28550

ورق ۱۲

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

28050

ورق ۱۵

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

29050

ورق ۲۰

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

28050

ورق ۲۵

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

28050

ورق ۳۰

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

28050
فولاد کاویان اهواز

فولاد کاویان اهواز

1/27/2022 12:07:39 PM
فولاد کاویان اهواز در سال ۱۳۸۴ تاسیس و در منطقه اهواز مشغول به فعالیت کردید و محصولاتی نظیر ورق های فولادی از سایز ۸ تا ۴۰ میلیمتر را با ظرفیت ۸۴۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۱۲

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

23700

ورق ۱۵

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

23700

ورق ۲۵

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

23700

ورق ۳۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

23700

ورق ۳۵

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

23700

ورق ۴۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

23700
فولاد گیلان

فولاد گیلان

1/27/2022 12:08:16 PM
مجتمع فولاد گیلان در سال ۱۳۸۲ در شمال کشور تاسیس شد و محصولاتی نظیر ورق‌ گرم و ورق سرد را با ظرفیت ۲/۵ میلیون تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۸

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

21500

ورق ۱۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

21500

ورق ۱۲

21500

ورق ۱۵

21500
ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه

1/27/2022 12:39:37 PM

ورق گالوانیزه ۴۰

31900

ورق گالوانیزه ۵۰

29600

ورق گالوانیزه ۶۰

28800

ورق گالوانیزه ۷۰

28500

ورق گالوانیزه ۸۰

28500

ورق گالوانیزه ۱۰۰

28400

ورق گالوانیزه ۱.۲۰

28400

ورق گالوانیزه ۱۵۰

28400
ورق فولاد اصفهان

ورق فولاد اصفهان

1/27/2022 12:08:49 PM

ورق ۱۵ میل

22050

ورق ۲۰ میل

22050

ورق ۲۵ میل

22050

ورق ۳۰ میل

22050

ورق ۳۵ میل

22050