ورق سیاه
فولاد مبارکه اصفهان

فولاد مبارکه اصفهان

5/17/2022 2:17:05 PM
شرکت فولاد مبارکه اصفهان بزرگترین واحد صنعتی جمهوری اسلامی ایران در شهر مبارکه ۷۵ کیلومتری اصفهان واقع شده است این مجتمع در سال ۱۳۶۰ تاسیس گردید و تولید محصولات ورق گرم وسرد را با ظرفیت تولید سالانه ۱۱.۳ میلیون تن را دارا می باشد.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۲

ST37
1/25
رول
کارخانه

24100

ورق ۳

ST37
1/25
رول
کارخانه

24050

ورق ۴

ST37
1/25
رول
کارخانه

24050

ورق ۵

ST37
1/5
رول
کارخانه

24100

ورق ۶

ST37
1/5
رول
کارخانه

24100

ورق ۸

ST37
1/5
رول
کارخانه

24400

ورق ۱۰

ST37
1/5
رول
کارخانه

23800

ورق ۱۲

ST37
1/5
رول
کارخانه

24100

ورق ۱۵

ST37
1/5
رول
کارخانه

24100
فولاد اکسین خوزستان

فولاد اکسین خوزستان

3/6/2022 1:59:40 PM
شرکت فولاد اکسین خوزستان در سال ۱۳۸۸ در منطقه اهواز آغاز به فعالیت نمود محصولات ورق عریض فولادی را در دستور تولید خود دارند و تولید ماهیانه این شرکت چیزی در حدود ۸۲هزار تن میباشد.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۱۵

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

27450

ورق ۲۵

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

27250
فولاد کاویان اهواز

فولاد کاویان اهواز

5/17/2022 2:11:19 PM
فولاد کاویان اهواز در سال ۱۳۸۴ تاسیس و در منطقه اهواز مشغول به فعالیت کردید و محصولاتی نظیر ورق های فولادی از سایز ۸ تا ۴۰ میلیمتر را با ظرفیت ۸۴۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۱۲

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

25500

ورق ۱۵

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

25500

ورق ۲۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

25500

ورق ۲۵

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

25500

ورق ۳۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

25500

ورق ۳۵

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

25500

ورق ۴۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

25500
فولاد گیلان

فولاد گیلان

5/11/2022 1:21:58 PM
مجتمع فولاد گیلان در سال ۱۳۸۲ در شمال کشور تاسیس شد و محصولاتی نظیر ورق‌ گرم و ورق سرد را با ظرفیت ۲/۵ میلیون تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۱۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

22800

ورق ۱۲

23100

ورق ۱۵

23100
ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه

5/17/2022 2:14:40 PM

ورق گالوانیزه ۴۰

32000

ورق گالوانیزه ۵۰

30600

ورق گالوانیزه ۶۰

29300

ورق گالوانیزه ۷۰

28900

ورق گالوانیزه ۸۰

28900

ورق گالوانیزه ۹۰

28900

ورق گالوانیزه ۱۰۰

28500

ورق گالوانیزه ۱.۵

28500

ورق گالوانیزه ۲

30700
ورق فولاد اصفهان

ورق فولاد اصفهان

5/17/2022 2:11:52 PM

ورق ۲۰ میل

23850

ورق ۲۵ میل

23850

ورق ۳۰ میل

23850

ورق ۳۵ میل

23850