ورق سیاه
فولاد مبارکه اصفهان

فولاد مبارکه اصفهان

4/15/2021 12:57:01 PM
شرکت فولاد مبارکه اصفهان بزرگترین واحد صنعتی جمهوری اسلامی ایران در شهر مبارکه ۷۵ کیلومتری اصفهان واقع شده است این مجتمع در سال ۱۳۶۰ تاسیس گردید و تولید محصولات ورق گرم وسرد را با ظرفیت تولید سالانه ۱۱.۳ میلیون تن را دارا می باشد.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۲

ST37
1/25
رول
کارخانه

22150

ورق ۳

ST37
1/25
رول
کارخانه

20300

ورق ۴

ST37
1/25
رول
کارخانه

21350

ورق ۵

ST37
1/5
رول
کارخانه

22200

ورق ۶

ST37
1/5
رول
کارخانه

21700

ورق ۸

ST37
1/5
رول
کارخانه

21750

ورق ۱۰

ST37
1/5
رول
کارخانه

21750

ورق ۱۲

ST37
1/5
رول
کارخانه

21750

ورق ۱۵

ST37
1/5
رول
کارخانه

21800
فولاد اکسین خوزستان

فولاد اکسین خوزستان

3/10/2021 2:09:54 PM
شرکت فولاد اکسین خوزستان در سال ۱۳۸۸ در منطقه اهواز آغاز به فعالیت نمود محصولات ورق عریض فولادی را در دستور تولید خود دارند و تولید ماهیانه این شرکت چیزی در حدود ۸۲هزار تن میباشد.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۲۰

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

25050

ورق ۳۰

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

24550

ورق ۳۵

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

24250

ورق ۴۰

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

25550
فولاد کاویان اهواز

فولاد کاویان اهواز

4/15/2021 12:13:11 PM
فولاد کاویان اهواز در سال ۱۳۸۴ تاسیس و در منطقه اهواز مشغول به فعالیت کردید و محصولاتی نظیر ورق های فولادی از سایز ۸ تا ۴۰ میلیمتر را با ظرفیت ۸۴۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۱۵

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

20900

ورق ۲۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

20900

ورق ۲۵

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

20900

ورق ۳۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

20900

ورق ۳۵

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

20900

ورق ۴۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

20900
فولاد گیلان

فولاد گیلان

4/15/2021 12:11:45 PM
مجتمع فولاد گیلان در سال ۱۳۸۲ در شمال کشور تاسیس شد و محصولاتی نظیر ورق‌ گرم و ورق سرد را با ظرفیت ۲/۵ میلیون تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۱۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

19400
ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه

4/14/2021 3:19:48 PM

ورق گالوانیزه ۵۰

29600

ورق گالوانیزه ۶۰

28100

ورق گالوانیزه ۸۰

27500

ورق گالوانیزه ۱۵۰

27100

ورق گالوانیزه ۲۰۰

26100
ورق فولاد اصفهان

ورق فولاد اصفهان

4/7/2021 2:19:26 PM

ورق ۱۵ میل

18050

ورق ۲۰ میل

18050

ورق ۲۵ میل

18050

ورق ۳۰ میل

18050