ورق سیاه
فولاد مبارکه اصفهان

فولاد مبارکه اصفهان

7/29/2020 1:58:34 PM
شرکت فولاد مبارکه اصفهان بزرگترین واحد صنعتی جمهوری اسلامی ایران در شهر مبارکه ۷۵ کیلومتری اصفهان واقع شده است این مجتمع در سال ۱۳۶۰ تاسیس گردید و تولید محصولات ورق گرم وسرد را با ظرفیت تولید سالانه ۱۱.۳ میلیون تن را دارا می باشد.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۳

ST37
1/25
رول
کارخانه

14600

ورق ۴

ST37
1/25
رول
کارخانه

14600

ورق ۵

ST37
1/5
رول
کارخانه

14600

ورق ۶

ST37
1/5
رول
کارخانه

14200

ورق ۸

ST37
1/5
رول
کارخانه

15300

ورق ۱۰

ST37
1/5
رول
کارخانه

15300
فولاد اکسین خوزستان

فولاد اکسین خوزستان

7/7/2020 1:28:35 PM
شرکت فولاد اکسین خوزستان در سال ۱۳۸۸ در منطقه اهواز آغاز به فعالیت نمود محصولات ورق عریض فولادی را در دستور تولید خود دارند و تولید ماهیانه این شرکت چیزی در حدود ۸۲هزار تن میباشد.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۸

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

ورق ۱۰

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

ورق ۱۲

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

ورق ۱۵

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

ورق ۲۰

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

ورق ۲۵

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

ورق ۳۰

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

ورق ۳۵

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

ورق ۴۰

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

ورق ۴۵

ST37
۲
شیت(برش خورده) در ابعاد
کارخانه

ورق ۵۰

ST37
۲
شیت(برش خورده) در ابعاد
کارخانه

ورق ۵۵

ST37
۲
شیت(برش خورده) در ابعاد
کارخانه

ورق ۶۰

ورق ۷۰

فولاد کاویان اهواز

فولاد کاویان اهواز

7/29/2020 2:02:05 PM
فولاد کاویان اهواز در سال ۱۳۸۴ تاسیس و در منطقه اهواز مشغول به فعالیت کردید و محصولاتی نظیر ورق های فولادی از سایز ۸ تا ۴۰ میلیمتر را با ظرفیت ۸۴۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۲۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

13400

ورق ۲۵

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

13400

ورق ۳۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

13400

ورق ۳۵

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

13400

ورق ۴۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

13400
فولاد گیلان

فولاد گیلان

7/29/2020 2:00:18 PM
مجتمع فولاد گیلان در سال ۱۳۸۲ در شمال کشور تاسیس شد و محصولاتی نظیر ورق‌ گرم و ورق سرد را با ظرفیت ۲/۵ میلیون تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۶

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

ورق ۸

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

ورق ۱۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

ورق ۱۲