ورق سیاه
فولاد مبارکه اصفهان

فولاد مبارکه اصفهان

5/20/2020 1:43:57 PM
شرکت فولاد مبارکه اصفهان بزرگترین واحد صنعتی جمهوری اسلامی ایران در شهر مبارکه ۷۵ کیلومتری اصفهان واقع شده است این مجتمع در سال ۱۳۶۰ تاسیس گردید و تولید محصولات ورق گرم وسرد را با ظرفیت تولید سالانه ۱۱.۳ میلیون تن را دارا می باشد.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۴

ST37
1/25
رول
کارخانه

8900

ورق ۵

ST37
1/5
رول
کارخانه

8950

ورق ۶

ST37
1/5
رول
کارخانه

8850

ورق ۸

ST37
1/5
رول
کارخانه

10100
فولاد اکسین خوزستان

فولاد اکسین خوزستان

2/9/2020 3:24:20 PM
شرکت فولاد اکسین خوزستان در سال ۱۳۸۸ در منطقه اهواز آغاز به فعالیت نمود محصولات ورق عریض فولادی را در دستور تولید خود دارند و تولید ماهیانه این شرکت چیزی در حدود ۸۲هزار تن میباشد.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۱۰

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

9300

ورق ۱۲

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

9300

ورق ۱۵

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

9200

ورق ۲۰

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

9200

ورق ۲۵

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

9200

ورق ۳۰

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

9200

ورق ۴۰

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

9200

ورق ۴۵

ST37
۲
شیت(برش خورده) در ابعاد
کارخانه

8700

ورق ۵۰

ST37
۲
شیت(برش خورده) در ابعاد
کارخانه

8700

ورق ۶۰

8760

ورق ۷۰

8660
فولاد کاویان اهواز

فولاد کاویان اهواز

5/17/2020 5:33:03 PM
فولاد کاویان اهواز در سال ۱۳۸۴ تاسیس و در منطقه اهواز مشغول به فعالیت کردید و محصولاتی نظیر ورق های فولادی از سایز ۸ تا ۴۰ میلیمتر را با ظرفیت ۸۴۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۱۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

9250

ورق ۱۲

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

9250

ورق ۱۵

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

9550

ورق ۲۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

10450

ورق ۲۵

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

10450

ورق ۳۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

10450

ورق ۳۵

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

10450

ورق ۴۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

10350
فولاد گیلان

فولاد گیلان

4/12/2020 2:11:11 PM
مجتمع فولاد گیلان در سال ۱۳۸۲ در شمال کشور تاسیس شد و محصولاتی نظیر ورق‌ گرم و ورق سرد را با ظرفیت ۲/۵ میلیون تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۳

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

7680

ورق ۴

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

7680

ورق ۶

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

8230

ورق ۸

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

8230

ورق ۱۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

8230

ورق ۱۲

8230