ورق سیاه
فولاد مبارکه اصفهان

فولاد مبارکه اصفهان

12/2/2021 12:43:28 PM
شرکت فولاد مبارکه اصفهان بزرگترین واحد صنعتی جمهوری اسلامی ایران در شهر مبارکه ۷۵ کیلومتری اصفهان واقع شده است این مجتمع در سال ۱۳۶۰ تاسیس گردید و تولید محصولات ورق گرم وسرد را با ظرفیت تولید سالانه ۱۱.۳ میلیون تن را دارا می باشد.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۲

ST37
1/25
رول
کارخانه

24750

ورق ۳

ST37
1/25
رول
کارخانه

24200

ورق ۴

ST37
1/25
رول
کارخانه

24350

ورق ۵

ST37
1/5
رول
کارخانه

23700

ورق ۶

ST37
1/5
رول
کارخانه

23750

ورق ۸

ST37
1/5
رول
کارخانه

24350

ورق ۱۰

ST37
1/5
رول
کارخانه

23750

ورق ۱۲

ST37
1/5
رول
کارخانه

24350

ورق ۱۵

ST37
1/5
رول
کارخانه

24800
فولاد اکسین خوزستان

فولاد اکسین خوزستان

11/20/2021 1:46:04 PM
شرکت فولاد اکسین خوزستان در سال ۱۳۸۸ در منطقه اهواز آغاز به فعالیت نمود محصولات ورق عریض فولادی را در دستور تولید خود دارند و تولید ماهیانه این شرکت چیزی در حدود ۸۲هزار تن میباشد.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۱۲

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

28450

ورق ۲۵

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

26550
فولاد کاویان اهواز

فولاد کاویان اهواز

12/2/2021 12:14:11 PM
فولاد کاویان اهواز در سال ۱۳۸۴ تاسیس و در منطقه اهواز مشغول به فعالیت کردید و محصولاتی نظیر ورق های فولادی از سایز ۸ تا ۴۰ میلیمتر را با ظرفیت ۸۴۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۱۲

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

25050

ورق ۱۵

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

25050

ورق ۲۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

25550

ورق ۲۵

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

24550

ورق ۳۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

24550

ورق ۳۵

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

24550

ورق ۴۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

24550
فولاد گیلان

فولاد گیلان

12/2/2021 12:13:47 PM
مجتمع فولاد گیلان در سال ۱۳۸۲ در شمال کشور تاسیس شد و محصولاتی نظیر ورق‌ گرم و ورق سرد را با ظرفیت ۲/۵ میلیون تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۶

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

22480

ورق ۸

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

22480

ورق ۱۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

22480

ورق ۱۲

22480

ورق 15

22480
ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه

12/2/2021 12:24:54 PM

ورق گالوانیزه ۴۰

33600

ورق گالوانیزه ۵۰

31900

ورق گالوانیزه ۶۰

30600

ورق گالوانیزه ۷۰

30250

ورق گالوانیزه ۸۰

29750

ورق گالوانیزه ۹۰

29750

ورق گالوانیزه ۱۰۰

29600

ورق گالوانیزه ۱.۲۰

29600
ورق فولاد اصفهان

ورق فولاد اصفهان

12/2/2021 12:13:23 PM

ورق ۱۵ میل

23050

ورق ۲۰ میل

23050

ورق ۲۵ میل

23050

ورق ۳۰ میل

23050

ورق ۳۵ میل

23050