ورق سیاه
فولاد مبارکه اصفهان

فولاد مبارکه اصفهان

1/16/2021 3:02:32 PM
شرکت فولاد مبارکه اصفهان بزرگترین واحد صنعتی جمهوری اسلامی ایران در شهر مبارکه ۷۵ کیلومتری اصفهان واقع شده است این مجتمع در سال ۱۳۶۰ تاسیس گردید و تولید محصولات ورق گرم وسرد را با ظرفیت تولید سالانه ۱۱.۳ میلیون تن را دارا می باشد.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۳

ST37
1/25
رول
کارخانه

22150

ورق ۴

ST37
1/25
رول
کارخانه

21750

ورق ۵

ST37
1/5
رول
کارخانه

17250

ورق ۶

ST37
1/5
رول
کارخانه

16750

ورق ۸

ST37
1/5
رول
کارخانه

16650

ورق ۱۰

ST37
1/5
رول
کارخانه

17050

ورق ۱۲

ST37
1/5
رول
کارخانه

17550

ورق ۱۵

ST37
1/5
رول
کارخانه

17550
فولاد اکسین خوزستان

فولاد اکسین خوزستان

1/16/2021 2:04:32 PM
شرکت فولاد اکسین خوزستان در سال ۱۳۸۸ در منطقه اهواز آغاز به فعالیت نمود محصولات ورق عریض فولادی را در دستور تولید خود دارند و تولید ماهیانه این شرکت چیزی در حدود ۸۲هزار تن میباشد.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۱۲

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

20350

ورق ۱۵

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

20350

ورق ۲۵

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

18250

ورق ۳۰

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

18250

ورق ۳۵

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

18250

ورق ۴۰

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

18250

ورق ۴۵

ST37
۲
شیت(برش خورده) در ابعاد
کارخانه

18250
فولاد کاویان اهواز

فولاد کاویان اهواز

1/16/2021 2:44:06 PM
فولاد کاویان اهواز در سال ۱۳۸۴ تاسیس و در منطقه اهواز مشغول به فعالیت کردید و محصولاتی نظیر ورق های فولادی از سایز ۸ تا ۴۰ میلیمتر را با ظرفیت ۸۴۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۱۵

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

18050

ورق ۲۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

18050

ورق ۲۵

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

18050

ورق ۳۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

18050

ورق ۳۵

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

18050

ورق ۴۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

18050
فولاد گیلان

فولاد گیلان

1/16/2021 2:46:29 PM
مجتمع فولاد گیلان در سال ۱۳۸۲ در شمال کشور تاسیس شد و محصولاتی نظیر ورق‌ گرم و ورق سرد را با ظرفیت ۲/۵ میلیون تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۸

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

15850

ورق ۱۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

15850

ورق ۱۲

15850
ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه

1/16/2021 2:52:50 PM

ورق گالوانیزه ۵۰

29250

ورق گالوانیزه ۶۰

26650

ورق گالوانیزه ۷۰

26250

ورق گالوانیزه ۸۰

26250

ورق گالوانیزه ۱۰۰

25950

ورق گالوانیزه ۱۵۰

25950

ورق گالوانیزه ۲۰۰

25050
ورق فولاد اصفهان

ورق فولاد اصفهان

1/16/2021 2:54:37 PM

ورق ۲۰ میل

16650

ورق ۲۵ میل

16650

ورق ۳۰ میل

16650