ورق سیاه
فولاد مبارکه اصفهان

فولاد مبارکه اصفهان

8/11/2022 12:50:08 PM
شرکت فولاد مبارکه اصفهان بزرگترین واحد صنعتی جمهوری اسلامی ایران در شهر مبارکه ۷۵ کیلومتری اصفهان واقع شده است این مجتمع در سال ۱۳۶۰ تاسیس گردید و تولید محصولات ورق گرم وسرد را با ظرفیت تولید سالانه ۱۱.۳ میلیون تن را دارا می باشد.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۲

ST37
1/25
رول
کارخانه

19300

ورق ۳

ST37
1/25
رول
کارخانه

20000

ورق ۴

ST37
1/25
رول
کارخانه

20000

ورق ۵

ST37
1/5
رول
کارخانه

20100

ورق ۶

ST37
1/5
رول
کارخانه

19900

ورق ۸

ST37
1/5
رول
کارخانه

19900

ورق ۱۰

ST37
1/5
رول
کارخانه

19900

ورق ۱۲

ST37
1/5
رول
کارخانه

19600

ورق ۱۵

ST37
1/5
رول
کارخانه

19600
فولاد اکسین خوزستان

فولاد اکسین خوزستان

7/4/2022 1:25:29 PM
شرکت فولاد اکسین خوزستان در سال ۱۳۸۸ در منطقه اهواز آغاز به فعالیت نمود محصولات ورق عریض فولادی را در دستور تولید خود دارند و تولید ماهیانه این شرکت چیزی در حدود ۸۲هزار تن میباشد.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۱۰

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

30050

ورق ۱۲

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

30050

ورق ۱۵

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

30550

ورق ۲۵

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

29550

ورق ۴۵

ST37
۲
شیت(برش خورده) در ابعاد
کارخانه

29550
فولاد کاویان اهواز

فولاد کاویان اهواز

8/11/2022 12:11:18 PM
فولاد کاویان اهواز در سال ۱۳۸۴ تاسیس و در منطقه اهواز مشغول به فعالیت کردید و محصولاتی نظیر ورق های فولادی از سایز ۸ تا ۴۰ میلیمتر را با ظرفیت ۸۴۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۱۲

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

22450

ورق ۱۵

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

22450

ورق ۲۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

22450

ورق ۲۵

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

22450

ورق ۳۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

22450

ورق ۳۵

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

22450

ورق ۴۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

22450
فولاد گیلان

فولاد گیلان

7/11/2022 1:46:22 PM
مجتمع فولاد گیلان در سال ۱۳۸۲ در شمال کشور تاسیس شد و محصولاتی نظیر ورق‌ گرم و ورق سرد را با ظرفیت ۲/۵ میلیون تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۶

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

20900

ورق ۱۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

20500
ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه

8/11/2022 12:31:07 PM

ورق گالوانیزه ۴۰

29400

ورق گالوانیزه ۵۰

28300

ورق گالوانیزه ۶۰

26400

ورق گالوانیزه ۷۰

25600

ورق گالوانیزه ۸۰

25400

ورق گالوانیزه ۹۰

25400

ورق گالوانیزه ۱۰۰

25100

ورق گالوانیزه ۱.۲۰

25100

ورق گالوانیزه ۲

25900

ورق گالوانیزه ۱.۵۰

25100
ورق فولاد اصفهان

ورق فولاد اصفهان

8/11/2022 12:10:25 PM

ورق ۱۵ میل

20950

ورق ۲۰ میل

20950

ورق ۲۵ میل

20950

ورق ۳۰ میل

20950

ورق ۳۵ میل

20950