ورق سیاه
فولاد مبارکه اصفهان

فولاد مبارکه اصفهان

7/21/2019 1:33:07 PM
شرکت فولاد مبارکه اصفهان بزرگترین واحد صنعتی جمهوری اسلامی ایران در شهر مبارکه ۷۵ کیلومتری اصفهان واقع شده است این مجتمع در سال ۱۳۶۰ تاسیس گردید و تولید محصولات ورق گرم وسرد را با ظرفیت تولید سالانه ۱۱.۳ میلیون تن را دارا می باشد.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۱۰

ST37
1/5
رول
کارخانه

5600

ورق ۱۲

ST37
1/5
رول
کارخانه

5600
فولاد اکسین خوزستان

فولاد اکسین خوزستان

3/7/2019 11:49:19 AM
شرکت فولاد اکسین خوزستان در سال ۱۳۸۸ در منطقه اهواز آغاز به فعالیت نمود محصولات ورق عریض فولادی را در دستور تولید خود دارند و تولید ماهیانه این شرکت چیزی در حدود ۸۲هزار تن میباشد.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۳۰

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

6020

ورق ۳۵

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

6020
فولاد کاویان اهواز

فولاد کاویان اهواز

3/9/2019 2:11:12 PM
فولاد کاویان اهواز در سال ۱۳۸۴ تاسیس و در منطقه اهواز مشغول به فعالیت کردید و محصولاتی نظیر ورق های فولادی از سایز ۸ تا ۴۰ میلیمتر را با ظرفیت ۸۴۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۱۲

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

5650

ورق ۱۵

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

5650

ورق ۲۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

5220

ورق ۲۵

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

5220

ورق ۳۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

5350

ورق ۳۵

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

5250

ورق ۴۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

5550
فولاد گیلان

فولاد گیلان

3/7/2019 11:50:08 AM
مجتمع فولاد گیلان در سال ۱۳۸۲ در شمال کشور تاسیس شد و محصولاتی نظیر ورق‌ گرم و ورق سرد را با ظرفیت ۲/۵ میلیون تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۸

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

5920

ورق ۱۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

5920