ورق سیاه
فولاد مبارکه اصفهان

فولاد مبارکه اصفهان

1/20/2020 1:11:03 PM
شرکت فولاد مبارکه اصفهان بزرگترین واحد صنعتی جمهوری اسلامی ایران در شهر مبارکه ۷۵ کیلومتری اصفهان واقع شده است این مجتمع در سال ۱۳۶۰ تاسیس گردید و تولید محصولات ورق گرم وسرد را با ظرفیت تولید سالانه ۱۱.۳ میلیون تن را دارا می باشد.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۵

ST37
1/5
رول
کارخانه

7770

ورق ۶

ST37
1/5
رول
کارخانه

7670

ورق ۱۰

ST37
1/5
رول
کارخانه

7470

ورق ۱۲

ST37
1/5
رول
کارخانه

7470

ورق ۱۵

ST37
1/5
رول
کارخانه

7470
فولاد اکسین خوزستان

فولاد اکسین خوزستان

9/18/2019 1:52:13 PM
شرکت فولاد اکسین خوزستان در سال ۱۳۸۸ در منطقه اهواز آغاز به فعالیت نمود محصولات ورق عریض فولادی را در دستور تولید خود دارند و تولید ماهیانه این شرکت چیزی در حدود ۸۲هزار تن میباشد.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۱۰

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

5390

ورق ۱۲

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

5420

ورق ۱۵

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

5420

ورق ۲۰

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

5380

ورق ۲۵

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

5290

ورق ۳۰

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

5270

ورق ۴۰

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

5320

ورق ۴۵

ST37
۲
شیت(برش خورده) در ابعاد
کارخانه

5690

ورق ۵۰

ST37
۲
شیت(برش خورده) در ابعاد
کارخانه

5770

ورق ۶۰

5620

ورق ۷۰

5720
فولاد کاویان اهواز

فولاد کاویان اهواز

9/16/2019 1:08:04 PM
فولاد کاویان اهواز در سال ۱۳۸۴ تاسیس و در منطقه اهواز مشغول به فعالیت کردید و محصولاتی نظیر ورق های فولادی از سایز ۸ تا ۴۰ میلیمتر را با ظرفیت ۸۴۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۲۵

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

5270
فولاد گیلان

فولاد گیلان

3/7/2019 11:50:08 AM
مجتمع فولاد گیلان در سال ۱۳۸۲ در شمال کشور تاسیس شد و محصولاتی نظیر ورق‌ گرم و ورق سرد را با ظرفیت ۲/۵ میلیون تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۸

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

5920

ورق ۱۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

5920