ورق سیاه
فولاد مبارکه اصفهان

فولاد مبارکه اصفهان

10/21/2020 2:14:12 PM
شرکت فولاد مبارکه اصفهان بزرگترین واحد صنعتی جمهوری اسلامی ایران در شهر مبارکه ۷۵ کیلومتری اصفهان واقع شده است این مجتمع در سال ۱۳۶۰ تاسیس گردید و تولید محصولات ورق گرم وسرد را با ظرفیت تولید سالانه ۱۱.۳ میلیون تن را دارا می باشد.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۵

ST37
1/5
رول
کارخانه

15400

ورق ۶

ST37
1/5
رول
کارخانه

15400

ورق ۸

ST37
1/5
رول
کارخانه

14250

ورق ۱۰

ST37
1/5
رول
کارخانه

14250

ورق ۱۲

ST37
1/5
رول
کارخانه

14300
فولاد اکسین خوزستان

فولاد اکسین خوزستان

10/21/2020 2:58:10 PM
شرکت فولاد اکسین خوزستان در سال ۱۳۸۸ در منطقه اهواز آغاز به فعالیت نمود محصولات ورق عریض فولادی را در دستور تولید خود دارند و تولید ماهیانه این شرکت چیزی در حدود ۸۲هزار تن میباشد.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۱۰

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

18050

ورق ۱۲

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

18050

ورق ۱۵

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

16850

ورق ۲۰

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

16250

ورق ۲۵

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

15550

ورق ۳۰

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

15550

ورق ۳۵

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

17050

ورق ۴۰

ST37
۲
شیت(برش خورده)
کارخانه

16450

ورق ۴۵

ST37
۲
شیت(برش خورده) در ابعاد
کارخانه

16650
فولاد کاویان اهواز

فولاد کاویان اهواز

10/21/2020 2:29:20 PM
فولاد کاویان اهواز در سال ۱۳۸۴ تاسیس و در منطقه اهواز مشغول به فعالیت کردید و محصولاتی نظیر ورق های فولادی از سایز ۸ تا ۴۰ میلیمتر را با ظرفیت ۸۴۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۱۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

16150

ورق ۱۲

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

16150

ورق ۱۵

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

14950

ورق ۲۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

14750

ورق ۲۵

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

14750

ورق ۳۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

14750

ورق ۳۵

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

14750

ورق ۴۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

14750
فولاد گیلان

فولاد گیلان

9/10/2020 12:44:21 PM
مجتمع فولاد گیلان در سال ۱۳۸۲ در شمال کشور تاسیس شد و محصولاتی نظیر ورق‌ گرم و ورق سرد را با ظرفیت ۲/۵ میلیون تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد (عرض) متر حالت محل تحویل

ورق ۶

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

13550

ورق ۱۰

ST37
1/5
شیت(برش خورده)
کارخانه

13550
ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه

10/21/2020 3:06:09 PM

ورق گالوانیزه ۴۰

35050

ورق گالوانیزه ۵۰

34550

ورق گالوانیزه ۶۰

30700

ورق گالوانیزه ۷۰

29050

ورق گالوانیزه ۱۰۰

28150

ورق گالوانیزه ۱۲۵

29050

ورق گالوانیزه ۱۵۰

29050

ورق گالوانیزه ۲۰۰

27550