محصولات همکاران
راهبران فولاد (تیرآهن)

راهبران فولاد (تیرآهن)

6/30/2022 12:23:48 PM
شرکت راهبران فولاد سپاهان با بیش از ۳۰ سال تجربه فروش و بازرگانی آهن آلات صنعتی و ساختمانی و صاحب برند مجموعه آهن یاب در اصفهان برای اطلاعات بیشتر از این مجموعه به صفحه درباره ما مراجعه فرمایید.

تیرآهن ۱۴

18100

تیرآهن ۱۶

17300

تیرآهن ۱۸

17100

تیرآهن ۲۰

16700

تیرآهن ۲۲

16600

تیرآهن ۲۴

16700

تیرآهن ۲۷

16500
راهبران فولاد(میلگرد)

راهبران فولاد(میلگرد)

6/30/2022 12:23:29 PM

میلگرد ۱۲

18300

میلگرد ۱۴ A3

17600

میلگرد ۱۶ A3

17500

میلگرد ۱۸ A3

17100

میلگرد ۲۰ A3

17100

میلگرد ۲۲ A3

17100

میلگرد ۲۵ A3

17100

میلگرد ۲۸ A3

17100

میلگرد ۳۲ A3

17100
راهبران فولاد (ورق سیاه)

راهبران فولاد (ورق سیاه)

6/30/2022 12:58:58 PM

ورق۲ میل

22000

ورق ۳ میل

22100

ورق ۴ میل

22100

ورق ۵ میل

22400

ورق ۶ میل

22100

ورق ۸ میل

22000

ورق ۱۰ میل

22000

ورق ۱۲ میل

21500

ورق ۱۵ میل

21500