محصولات همکاران
راهبران فولاد (تیرآهن)

راهبران فولاد (تیرآهن)

2/24/2021 1:41:53 PM
شرکت راهبران فولاد سپاهان با بیش از ۳۰ سال تجربه فروش و بازرگانی آهن آلات صنعتی و ساختمانی و صاحب برند مجموعه آهن یاب در اصفهان برای اطلاعات بیشتر از این مجموعه به صفحه درباره ما مراجعه فرمایید.

تیرآهن ۱۴

12950

تیرآهن ۱۶

13500

تیرآهن ۱۸

12950

تیرآهن ۲۰

13000

تیرآهن ۲۲

12900

تیرآهن ۲۴

13300

تیرآهن ۲۷

14200
راهبران فولاد(میلگرد)

راهبران فولاد(میلگرد)

2/24/2021 1:47:13 PM

میلگرد ۱۲

14200

میلگرد ۱۴ A3

12800

میلگرد ۱۶ A3

12700

میلگرد ۱۸ A3

12900

میلگرد ۲۰ A3

12600

میلگرد ۲۲ A3

12600

میلگرد ۲۵ A3

12600

میلگرد ۲۸ A3

12500

میلگرد ۳۲ A3

12600
راهبران فولاد (ورق سیاه)

راهبران فولاد (ورق سیاه)

2/24/2021 2:18:28 PM

ورق۲ میل

21400

ورق ۳ میل

20550

ورق ۴ میل

21950

ورق ۵ میل

18550

ورق ۶ میل

17550

ورق ۸ میل

17600

ورق ۱۰ میل

18600

ورق ۱۲ میل

18750

ورق ۱۵ میل

18800