نبشی
فولاد ناب تبریز

فولاد ناب تبریز

1/20/2020 10:57:00 AM
شرکت فولاد ناب تبریز با سرمایه گذاری دو کشور ایران و ترکیه در سال ۱۳۸۴ در تبریز آغاز فعالیت نمود و محصولاتی از قبیل تیرآهن ناودانی نبشی در سایزهای مختلف را تولید می نماید
ضخامت میلی متر آنالیز طول شاخه متر محل تحویل

نبشی ۴*۴

۴
ST37
۶
کارخانه

5520

نبشی۵*۵

۵
ST37
۶
کارخانه

5490

نبشی۶*۶

۶
ST37
۶
کارخانه

5490

نبشی ۱۰*۱۰

۱۰
ST37
۶
کارخانه

5520
نورد آریان فولاد بوئین زهرا

نورد آریان فولاد بوئین زهرا

1/20/2020 12:43:29 PM
شرکت نورد آریان فولاد بزرگترین تولید کننده مقاطع فولادی خصوصی در ایران و خاورمیانه می باشد.و محصولاتی از قبیل تیرآهن میلگرد نبشی ناودانی و ریل تولید می کند این شرکت در شهرستان بویین زهرا واقع شده است.
ضخامت میلی متر آنالیز طول شاخه متر محل تحویل

نبشی ۴*۴

۴
ST37
۶
کارخانه

5470

نبشی۵*۵

۵
ST37
6
کارخانه

5470

نبشی۶*۶

۶
ST37
6
کارخانه

5470

نبشی ۸*۸

۸
ST37
6
کارخانه

5420

نبشی ۱۰*۱۰

۱۰
ST37
6
کارخانه

5420

نبشی۱۲*۱۲

۱۲
ST37
۶
کارخانه

5470

نبشی7*7

5470
شاهین بناب

شاهین بناب

2/16/2019 1:48:51 PM
فولاد صنعت بناب شاهین بناب با مشارکت بانک گردشگری در اواخر سال ۱۳۹۰ تشکیل شد این مجموعه که همراه با چهار شرکت از گسترش فولاد تبریز خریداری شد محصولاتی از قبیل میلگرد ونبشی و تیراهن را تولید می نماید
ضخامت میلی متر آنالیز طول شاخه متر محل تحویل

نبشی ۴*۴

۴
ST37
۶
کارخانه

4720

نبشی۵*۵

۵
ST37
۶
کارخانه

4720

نبشی۶*۶

۶
ST37
۶
کارخانه

4740
شکفته مشهد

شکفته مشهد

1/7/2020 12:52:42 PM
ضخامت میلی متر آنالیز طول شاخه متر محل تحویل

نبشی ۳*۳

۳
ST37
۶
کارخانه

5600

نبشی ۴*۴

۴
ST37
۶
کارخانه

5600

نبشی۵*۵

۵
ST37
۶
کارخانه

5600

نبشی۶*۶

۶
ST37
۶
کارخانه

5600

نبشی ۸*۸

۸
ST37
۶
کارخانه

5600
فولاد کوهپایه

فولاد کوهپایه

1/20/2020 11:00:49 AM
صنایع فولاد کوهپایه در سال ۱۳۷۹ در ۵۵ کیلومتری شرق اصفهان تاسیس شد محصولات این کارخانه شامل نبشی و ناودانی می باشد که با ظرفیت ۱۲۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
ضخامت میلی متر آنالیز طول شاخه متر محل تحویل

نبشی ۳*۳

۳
ST37
۶
کارخانه

5595

نبشی ۴*۴

۴
ST37
۶
کارخانه

5580
شرکت آونگان نوید مرکزی

شرکت آونگان نوید مرکزی

1/20/2020 12:10:03 PM

نبشی10*10

5420

نبشی12*12

5420