نبشی
فولاد ناب تبریز

فولاد ناب تبریز

5/31/2020 11:46:51 AM
شرکت فولاد ناب تبریز با سرمایه گذاری دو کشور ایران و ترکیه در سال ۱۳۸۴ در تبریز آغاز فعالیت نمود و محصولاتی از قبیل تیرآهن ناودانی نبشی در سایزهای مختلف را تولید می نماید
ضخامت میلی متر آنالیز طول شاخه متر محل تحویل

نبشی ۴*۴

۴
ST37
۶
کارخانه

7720

نبشی۶*۶

۶
ST37
۶
کارخانه

7620

نبشی ۱۰*۱۰

۱۰
ST37
۶
کارخانه

7620
نورد آریان فولاد بوئین زهرا

نورد آریان فولاد بوئین زهرا

5/31/2020 12:56:56 PM
شرکت نورد آریان فولاد بزرگترین تولید کننده مقاطع فولادی خصوصی در ایران و خاورمیانه می باشد.و محصولاتی از قبیل تیرآهن میلگرد نبشی ناودانی و ریل تولید می کند این شرکت در شهرستان بویین زهرا واقع شده است.
ضخامت میلی متر آنالیز طول شاخه متر محل تحویل

نبشی ۴*۴

۴
ST37
۶
کارخانه

7620

نبشی۵*۵

۵
ST37
6
کارخانه

7520

نبشی۶*۶

۶
ST37
6
کارخانه

7520

نبشی ۱۰*۱۰

۱۰
ST37
6
کارخانه

7520

نبشی۷*۷

7520
شاهین بناب

شاهین بناب

2/16/2019 1:48:51 PM
فولاد صنعت بناب شاهین بناب با مشارکت بانک گردشگری در اواخر سال ۱۳۹۰ تشکیل شد این مجموعه که همراه با چهار شرکت از گسترش فولاد تبریز خریداری شد محصولاتی از قبیل میلگرد ونبشی و تیراهن را تولید می نماید
ضخامت میلی متر آنالیز طول شاخه متر محل تحویل

نبشی ۴*۴

۴
ST37
۶
کارخانه

4720

نبشی۵*۵

۵
ST37
۶
کارخانه

4720

نبشی۶*۶

۶
ST37
۶
کارخانه

4740
شکفته مشهد

شکفته مشهد

1/7/2020 12:52:42 PM
ضخامت میلی متر آنالیز طول شاخه متر محل تحویل

نبشی ۳*۳

۳
ST37
۶
کارخانه

5600

نبشی ۴*۴

۴
ST37
۶
کارخانه

5600

نبشی۵*۵

۵
ST37
۶
کارخانه

5600

نبشی۶*۶

۶
ST37
۶
کارخانه

5600

نبشی ۸*۸

۸
ST37
۶
کارخانه

5600
فولاد کوهپایه

فولاد کوهپایه

5/31/2020 11:31:24 AM
صنایع فولاد کوهپایه در سال ۱۳۷۹ در ۵۵ کیلومتری شرق اصفهان تاسیس شد محصولات این کارخانه شامل نبشی و ناودانی می باشد که با ظرفیت ۱۲۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
ضخامت میلی متر آنالیز طول شاخه متر محل تحویل

نبشی ۴*۴

۴
ST37
۶
کارخانه

7810
شرکت آونگان نوید مرکزی

شرکت آونگان نوید مرکزی

2/3/2020 1:04:06 PM

نبشی10*10

5970

نبشی12*12

5970