نبشی
فولاد ناب تبریز

فولاد ناب تبریز

5/25/2019 10:39:35 AM
شرکت فولاد ناب تبریز با سرمایه گذاری دو کشور ایران و ترکیه در سال ۱۳۸۴ در تبریز آغاز فعالیت نمود و محصولاتی از قبیل تیرآهن ناودانی نبشی در سایزهای مختلف را تولید می نماید
ضخامت میلی متر آنالیز طول شاخه متر محل تحویل

نبشی ۴*۴

۴
ST37
۶
کارخانه

5030

نبشی۵*۵

۵
ST37
۶
کارخانه

5020

نبشی۶*۶

۶
ST37
۶
کارخانه

5030

نبشی ۱۰*۱۰

۱۰
ST37
۶
کارخانه

4980
نورد آریان فولاد بوئین زهرا

نورد آریان فولاد بوئین زهرا

5/25/2019 12:17:56 PM
شرکت نورد آریان فولاد بزرگترین تولید کننده مقاطع فولادی خصوصی در ایران و خاورمیانه می باشد.و محصولاتی از قبیل تیرآهن میلگرد نبشی ناودانی و ریل تولید می کند این شرکت در شهرستان بویین زهرا واقع شده است.
ضخامت میلی متر آنالیز طول شاخه متر محل تحویل

نبشی ۴*۴

۴
ST37
۶
کارخانه

5020

نبشی۵*۵

۵
ST37
6
کارخانه

5020

نبشی۶*۶

۶
ST37
6
کارخانه

5020

نبشی ۸*۸

۸
ST37
6
کارخانه

5020

نبشی ۱۰*۱۰

۱۰
ST37
6
کارخانه

5020

نبشی۱۲*۱۲

۱۲
ST37
۶
کارخانه

5020
شاهین بناب

شاهین بناب

2/16/2019 1:48:51 PM
فولاد صنعت بناب شاهین بناب با مشارکت بانک گردشگری در اواخر سال ۱۳۹۰ تشکیل شد این مجموعه که همراه با چهار شرکت از گسترش فولاد تبریز خریداری شد محصولاتی از قبیل میلگرد ونبشی و تیراهن را تولید می نماید
ضخامت میلی متر آنالیز طول شاخه متر محل تحویل

نبشی ۴*۴

۴
ST37
۶
کارخانه

4720

نبشی۵*۵

۵
ST37
۶
کارخانه

4720

نبشی۶*۶

۶
ST37
۶
کارخانه

4740
شکفته مشهد

شکفته مشهد

5/25/2019 11:10:12 AM
ضخامت میلی متر آنالیز طول شاخه متر محل تحویل

نبشی ۳*۳

۳
ST37
۶
کارخانه

5220

نبشی ۴*۴

۴
ST37
۶
کارخانه

5220

نبشی۵*۵

۵
ST37
۶
کارخانه

5220

نبشی۶*۶

۶
ST37
۶
کارخانه

5220

نبشی ۸*۸

۸
ST37
۶
کارخانه

5220
فولاد کوهپایه

فولاد کوهپایه

5/25/2019 1:04:15 PM
صنایع فولاد کوهپایه در سال ۱۳۷۹ در ۵۵ کیلومتری شرق اصفهان تاسیس شد محصولات این کارخانه شامل نبشی و ناودانی می باشد که با ظرفیت ۱۲۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
ضخامت میلی متر آنالیز طول شاخه متر محل تحویل

نبشی ۳*۳

۳
ST37
۶
کارخانه

5135