نبشی
فولاد ناب تبریز

فولاد ناب تبریز

11/16/2019 1:34:48 PM
شرکت فولاد ناب تبریز با سرمایه گذاری دو کشور ایران و ترکیه در سال ۱۳۸۴ در تبریز آغاز فعالیت نمود و محصولاتی از قبیل تیرآهن ناودانی نبشی در سایزهای مختلف را تولید می نماید
ضخامت میلی متر آنالیز طول شاخه متر محل تحویل

نبشی ۴*۴

۴
ST37
۶
کارخانه

4670

نبشی۵*۵

۵
ST37
۶
کارخانه

4640

نبشی۶*۶

۶
ST37
۶
کارخانه

4640

نبشی ۸*۸

۸
ST37
۶
کارخانه

4640

نبشی ۱۰*۱۰

۱۰
ST37
۶
کارخانه

4620
نورد آریان فولاد بوئین زهرا

نورد آریان فولاد بوئین زهرا

11/13/2019 1:12:08 PM
شرکت نورد آریان فولاد بزرگترین تولید کننده مقاطع فولادی خصوصی در ایران و خاورمیانه می باشد.و محصولاتی از قبیل تیرآهن میلگرد نبشی ناودانی و ریل تولید می کند این شرکت در شهرستان بویین زهرا واقع شده است.
ضخامت میلی متر آنالیز طول شاخه متر محل تحویل

نبشی ۴*۴

۴
ST37
۶
کارخانه

4540

نبشی۵*۵

۵
ST37
6
کارخانه

4590

نبشی۶*۶

۶
ST37
6
کارخانه

4540

نبشی ۸*۸

۸
ST37
6
کارخانه

4490

نبشی۱۲*۱۲

۱۲
ST37
۶
کارخانه

4470

نبشی7*7

4540
شاهین بناب

شاهین بناب

2/16/2019 1:48:51 PM
فولاد صنعت بناب شاهین بناب با مشارکت بانک گردشگری در اواخر سال ۱۳۹۰ تشکیل شد این مجموعه که همراه با چهار شرکت از گسترش فولاد تبریز خریداری شد محصولاتی از قبیل میلگرد ونبشی و تیراهن را تولید می نماید
ضخامت میلی متر آنالیز طول شاخه متر محل تحویل

نبشی ۴*۴

۴
ST37
۶
کارخانه

4720

نبشی۵*۵

۵
ST37
۶
کارخانه

4720

نبشی۶*۶

۶
ST37
۶
کارخانه

4740
شکفته مشهد

شکفته مشهد

11/13/2019 12:05:00 PM
ضخامت میلی متر آنالیز طول شاخه متر محل تحویل

نبشی ۳*۳

۳
ST37
۶
کارخانه

4640

نبشی ۴*۴

۴
ST37
۶
کارخانه

4640

نبشی۵*۵

۵
ST37
۶
کارخانه

4640

نبشی۶*۶

۶
ST37
۶
کارخانه

4640

نبشی ۸*۸

۸
ST37
۶
کارخانه

4640
فولاد کوهپایه

فولاد کوهپایه

11/13/2019 10:46:26 AM
صنایع فولاد کوهپایه در سال ۱۳۷۹ در ۵۵ کیلومتری شرق اصفهان تاسیس شد محصولات این کارخانه شامل نبشی و ناودانی می باشد که با ظرفیت ۱۲۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
ضخامت میلی متر آنالیز طول شاخه متر محل تحویل

نبشی ۴*۴

۴
ST37
۶
کارخانه

4690
شرکت آونگان نوید مرکزی

شرکت آونگان نوید مرکزی

11/16/2019 1:26:37 PM

نبشی10*10

4520