میلگرد
فولاد کویر کاشان

فولاد کویر کاشان

2/2/2021 1:31:36 PM
شرکت فولاد کویر در سال ۱۳۸۶ در منطقه آران و بیدگل اصفهان شروع به فعالیت نمود که محصولات میلگرد صنعتی و ساختمانی با آنالیز های مختلف را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۴۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۳۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۳۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۲ A2

A2
۱۲ متری
کارخانه

ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

5/12/2021 1:48:46 PM
ذوب آهن اصفهان بزرگترین کارخانه تولید کننده فولاد صنعتی و ساختمانی و ریل در ایران است.ذوب آهن با ظرفیت ۲.۸ میلیون تن محصول نهایی از قبیل انواع تیرآهن میلگرد نبشی چهارگوش وریل واقع در جنوب غربی استان اصفهان میباشد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

14300

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

14150

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

14300

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

14200

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

13900

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

13900

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

13900

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

14000

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

14150
صبا فولاد زاگرس

صبا فولاد زاگرس

5/10/2021 1:36:02 PM
شرکت صبا فولاد زاگرس در سال ۱۳۹۳ ودر منطقه سفید دشت چهارمحال و بختیاری تاسیس گردید که تولید انواع محصولات نظیر میلگرد را با ظرفیت سالانه ۱۰۰ هزار تن انجام می دهد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

14500

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

14350

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

13900

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

13900

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

13900

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

13900

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

13900

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

13900
میلگرد نورد آریان فولاد

میلگرد نورد آریان فولاد

5/12/2021 12:39:34 PM
شرکت نورد آریان فولاد بزرگترین تولید کننده مقاطع فولادی خصوصی در ایران و خاورمیانه می باشد.و محصولاتی از قبیل تیرآهن میلگرد نبشی ناودانی و ریل تولید می کند این شرکت در شهرستان بویین زهرا واقع شده است.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰

A2
۱۲متری
کارخانه

14100

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

14150

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13800

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13800

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13800

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13800

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13800

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13800
فولاد روهینا جنوب دزفول

فولاد روهینا جنوب دزفول

5/12/2021 1:14:29 PM
مجتمع فولاد روهینای جنوب در سال ۱۳۸۹ در منطقه خوزستان تاسیس گردید چه محصولاتی مانند میلگرد در آنالیز های مختلف را تولید می نماید تا ظرفیت تولید آن در سال ۵۰۰ هزار تن می باشد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

14850

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

14350

میلگرد ۱۲

A3
۱۲متری
کارخانه

14150

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13950

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13950

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13950

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13950

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13950

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13950
فولاد آناهیتا گیلان

فولاد آناهیتا گیلان

5/12/2021 11:45:32 AM
شرکت فولاد آناهیتا گیلان در سال ۱۳۹۳ در منطقه صنعتی رشت افتتاح گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت تولید سالیانه ۳۲۰ هزار تن انجام می دهد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

14450

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

14250

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

14050

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

14050

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

14050

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

14050

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

14050

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

14050

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

14050

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

14050

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

14050
 شاهین بناب

شاهین بناب

5/12/2021 1:35:37 PM
فولاد صنعت بناب شاهین بناب با مشارکت بانک گردشگری در اواخر سال ۱۳۹۰ تشکیل شد این مجموعه که همراه با چهار شرکت از گسترش فولاد تبریز خریداری شد محصولاتی از قبیل میلگرد را تولید می نماید
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

14300

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

14100

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

14100

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13950

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13950

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13950

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13950

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13950

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13950

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13950

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13950
فولاد قزوین

فولاد قزوین

5/12/2021 2:01:44 PM
شرکت فولاد قزوین واقع در آزادراه قزوین زنجان محصولاتی نظیر میلگردهای آنالیز A2 را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

14150

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

13950

میلگرد ۱۲ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

13950
فولاد هیربد زرندیه

فولاد هیربد زرندیه

11/29/2020 1:40:44 PM
شرکت صنایع فولاد هیربد زرندیه در سال ۱۳۸۸ در منطقه صنعتی ساوه افتتاح گردید و محصولاتی نظیر پروفیل و میلگرد را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

فولاد سیادن ابهر

فولاد سیادن ابهر

5/12/2021 11:04:55 AM
فولاد سیادن ابهر ۱۳۸۵ در منطقه ابهر تاسیس گردید و محصولات نظیر میلگرد را با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

14350

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

14050

میلگرد ۱۲ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

14050

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13750

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13750

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13750

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13750

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13750

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13750
فولاد کاوه تیکمه داش

فولاد کاوه تیکمه داش

5/12/2021 1:57:29 PM
صنایع فولاد کاوه تیکمه داش در سال۱۳۹۳ در منطقه بستان آباد تاسیس گردید میلگرد در آنالیز های مختلف را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

14250

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

14030

میلگرد ۱۲ A3

A2
۱۲متری
کارخانه

14030

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13930

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13930

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13930

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13930

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13930

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13930

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13930

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13930
فولاد بافق یزد

فولاد بافق یزد

2/27/2021 1:36:47 PM
مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق یزد در سال ۱۳۹۴ در منطقه بافق یزد تاسیس گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت تولید سالیانه ۵۵۰ هزار تن تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13330

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13130

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12750

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12750

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12630

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12630

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12630

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12630

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12630

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12630

میلگرد ۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13930
فولاد ظفر بناب

فولاد ظفر بناب

5/12/2021 11:08:40 AM
مجتمع فولاد ظفر بناب در سال ۱۳۸۶ در منطقه بناب تاسیس کرده و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت ۲۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

14650

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

14450

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

14450

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

14150

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

14150

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

14150

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

14150

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

14150

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

14150

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

14150
پرشین فولاد قزوین

پرشین فولاد قزوین

5/12/2021 12:03:53 PM
گروه صنعتی پرشین فولاد در سال ۱۳۸۵ در تاکستان قزوین تاسیس شده محصولات نظیر میلگرد را با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.گروه صنعتی پرشین فولاد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

14250

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

14050

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13900

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13850

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13850

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13850

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13850

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13850

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13900

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13900
فولاد آذربایجان میانه

فولاد آذربایجان میانه

5/12/2021 12:52:47 PM
شرکت فولاد آذربایجان در سال ۱۳۸۰ در شهرستان میانه آذربایجان شرقی تاسیس شد و محصولاتی نظیر میلگرد و ناودانی را به ظرفیت سالیانه ۵۵۰ هزار تن تولید مینماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13800

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13800

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13800

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13800
فولاد سرمد ابرکوه

فولاد سرمد ابرکوه

5/12/2021 1:51:17 PM
شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه در سال ۱۳۹۵ در منطقه ابر کوه یزد تاسیس گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

13650

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

13650

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

13650

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

13650

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

13650

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

13650
فولاد امیرکبیر خزر

فولاد امیرکبیر خزر

5/12/2021 1:00:43 PM
شرکت فولاد امیرکبیر خزر در سال ۱۳۸۳ در شهرک صنعتی رشت تاسیس کرد و محصولاتی را نظیر میلگرد با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال تولید می نمایند.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

14170

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

14020

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

13770

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

13770

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

13770

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

13770

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

13770

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

13770

میلگرد ۲۸ A3

13770
فولاد کیان کاشان

فولاد کیان کاشان

3/12/2019 11:39:41 AM
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲ متری
کارخانه

4720
آریا ذوب اشتهارد

آریا ذوب اشتهارد

5/12/2021 12:15:05 PM
مجتمع فولاد آریا ذوب در سال ۱۳۸۶ در منطقه اشتهارد تاسیس گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲ متری
کارخانه

14150

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

14150

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

13850

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

13850

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

13850

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

13850
فولاد خراسان

فولاد خراسان

5/12/2021 12:51:27 PM

میلگرد ۱۴ A3

13900

میلگرد ۱۶ A3

13900

میلگرد ۲۰ A3

13900

میلگرد ۲۲ A3

13900

میلگرد ۲۵ A3

13900

میلگرد ۲۸ A3

13900

میلگرد ۳۲ A3

14070
فولاد حسن رود انزلی

فولاد حسن رود انزلی

5/12/2021 11:41:51 AM
فولاد حسن رود گیلان در بندر انزلی واقع شده ومحصولات مورد از سایز ۸ تا ۲۵ را تولید میکند

میلگرد ۸ A2

14450

میلگرد ۱۰ A2

14100

میلگرد ۱۲ A3

14000

میلگرد ۱۴ A3

13900

میلگرد ۱۶ A3

13900

میلگرد ۱۸ A3

13900

میلگرد ۲۰ A3

13900
فایکو

فایکو

5/12/2021 12:53:50 PM

فایکو A3 14

13750

فایکو A3 16

13750

فایکو A3 18

13750

فایکو A3 20

13750

فایکو A3 22

13750

فایکو A3 25

13750
جهان فولاد سیرجان

جهان فولاد سیرجان

5/11/2021 12:00:48 PM

میلگرد ۱۴ A3

13650

میلگرد ۱۶ A3

13650

میلگرد ۱۸ A3

13450

میلگرد ۲۰ A3

13450

میلگرد ۲۲ A3

13450

میلگرد ۲۵ A3

13450

میلگرد ۱۲ A3

13850