میلگرد
فولاد کویر کاشان

فولاد کویر کاشان

1/26/2022 1:32:39 PM
شرکت فولاد کویر در سال ۱۳۸۶ در منطقه آران و بیدگل اصفهان شروع به فعالیت نمود که محصولات میلگرد صنعتی و ساختمانی با آنالیز های مختلف را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15950

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15950

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15400

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15400

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15400

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15400

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15400

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15400

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15400

میلگرد ۳۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15400

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15400

میلگرد ۱۰ A2

A1
کلاف
کارخانه

15600

میلگرد ۱۲ A2

A2
۱۲ متری
کارخانه

15400

میلگرد 8 A2

16400

میلگرد 8 A3

16550
ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

1/27/2022 12:29:09 PM
ذوب آهن اصفهان بزرگترین کارخانه تولید کننده فولاد صنعتی و ساختمانی و ریل در ایران است.ذوب آهن با ظرفیت ۲.۸ میلیون تن محصول نهایی از قبیل انواع تیرآهن میلگرد نبشی چهارگوش وریل واقع در جنوب غربی استان اصفهان میباشد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

16650

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15250

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15750

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15150

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15150

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15150

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15150

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15150

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15150
صبا فولاد زاگرس

صبا فولاد زاگرس

1/27/2022 12:10:17 PM
شرکت صبا فولاد زاگرس در سال ۱۳۹۳ ودر منطقه سفید دشت چهارمحال و بختیاری تاسیس گردید که تولید انواع محصولات نظیر میلگرد را با ظرفیت سالانه ۱۰۰ هزار تن انجام می دهد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

16050

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15900

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15450

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15450

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15450

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15450

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15450

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15450

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15530

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15530
میلگرد نورد آریان فولاد

میلگرد نورد آریان فولاد

1/27/2022 11:53:29 AM
شرکت نورد آریان فولاد بزرگترین تولید کننده مقاطع فولادی خصوصی در ایران و خاورمیانه می باشد.و محصولاتی از قبیل تیرآهن میلگرد نبشی ناودانی و ریل تولید می کند این شرکت در شهرستان بویین زهرا واقع شده است.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

15550

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15700

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15400

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15400

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15400

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15400

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15400

میلگرد ۱۰ A3

15700

میلگرد ۱۲ A2

15550
فولاد روهینا جنوب دزفول

فولاد روهینا جنوب دزفول

1/27/2022 11:34:09 AM
مجتمع فولاد روهینای جنوب در سال ۱۳۸۹ در منطقه خوزستان تاسیس گردید چه محصولاتی مانند میلگرد در آنالیز های مختلف را تولید می نماید تا ظرفیت تولید آن در سال ۵۰۰ هزار تن می باشد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15650

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15250

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15250

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15250

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15250

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15250

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15250

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15250
فولاد آناهیتا گیلان

فولاد آناهیتا گیلان

1/27/2022 11:08:02 AM
شرکت فولاد آناهیتا گیلان در سال ۱۳۹۳ در منطقه صنعتی رشت افتتاح گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت تولید سالیانه ۳۲۰ هزار تن انجام می دهد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

16550

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

16350

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16350

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15950

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15950

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15950

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15950

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15950

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15950

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15950

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15950
 شاهین بناب

شاهین بناب

1/27/2022 12:11:03 PM
فولاد صنعت بناب شاهین بناب با مشارکت بانک گردشگری در اواخر سال ۱۳۹۰ تشکیل شد این مجموعه که همراه با چهار شرکت از گسترش فولاد تبریز خریداری شد محصولاتی از قبیل میلگرد را تولید می نماید
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

16650

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

16350

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16350

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16050

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16050

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16050

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16050

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16050

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16050

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16050

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16050
فولاد قزوین

فولاد قزوین

10/25/2021 11:31:06 AM
شرکت فولاد قزوین واقع در آزادراه قزوین زنجان محصولاتی نظیر میلگردهای آنالیز A2 را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

16650

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

16300

میلگرد ۱۲ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

16300
فولاد هیربد زرندیه

فولاد هیربد زرندیه

11/29/2020 1:40:44 PM
شرکت صنایع فولاد هیربد زرندیه در سال ۱۳۸۸ در منطقه صنعتی ساوه افتتاح گردید و محصولاتی نظیر پروفیل و میلگرد را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

فولاد سیادن ابهر

فولاد سیادن ابهر

1/27/2022 11:15:46 AM
فولاد سیادن ابهر ۱۳۸۵ در منطقه ابهر تاسیس گردید و محصولات نظیر میلگرد را با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

16050

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

15450

میلگرد ۱۲ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

15450

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15350

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15350

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15350

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15350

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15350

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15350
فولاد کاوه تیکمه داش

فولاد کاوه تیکمه داش

1/27/2022 11:09:37 AM
صنایع فولاد کاوه تیکمه داش در سال۱۳۹۳ در منطقه بستان آباد تاسیس گردید میلگرد در آنالیز های مختلف را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

16350

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

16150

میلگرد ۱۲ A3

A2
۱۲متری
کارخانه

16150

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15750

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15750

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15750

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15750

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15750

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15750

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15750

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15750
فولاد بافق یزد

فولاد بافق یزد

8/25/2021 2:09:07 PM
مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق یزد در سال ۱۳۹۴ در منطقه بافق یزد تاسیس گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت تولید سالیانه ۵۵۰ هزار تن تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18150

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18050

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

17680

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

17680

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

17550

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

17550

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

17550

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

17550

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

17550

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

17550

میلگرد ۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18650
فولاد ظفر بناب

فولاد ظفر بناب

1/27/2022 11:19:20 AM
مجتمع فولاد ظفر بناب در سال ۱۳۸۶ در منطقه بناب تاسیس کرده و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت ۲۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

16450

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

16250

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16250

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15850

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15850

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15850

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15850

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15850

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15850

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15850
پرشین فولاد قزوین

پرشین فولاد قزوین

1/27/2022 12:01:11 PM
گروه صنعتی پرشین فولاد در سال ۱۳۸۵ در تاکستان قزوین تاسیس شده محصولات نظیر میلگرد را با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.گروه صنعتی پرشین فولاد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15950

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15750

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15600

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15550

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15550

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15550

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15550

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15550

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15600

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15600
فولاد آذربایجان میانه

فولاد آذربایجان میانه

1/25/2022 1:04:12 PM
شرکت فولاد آذربایجان در سال ۱۳۸۰ در شهرستان میانه آذربایجان شرقی تاسیس شد و محصولاتی نظیر میلگرد و ناودانی را به ظرفیت سالیانه ۵۵۰ هزار تن تولید مینماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15200

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15200

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15200

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15200

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15200

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15200

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15200

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15200
فولاد سرمد ابرکوه

فولاد سرمد ابرکوه

1/27/2022 12:15:03 PM
شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه در سال ۱۳۹۵ در منطقه ابر کوه یزد تاسیس گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15250

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15250

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15150

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15150

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15150

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15150
فولاد امیرکبیر خزر

فولاد امیرکبیر خزر

6/20/2021 12:59:38 PM
شرکت فولاد امیرکبیر خزر در سال ۱۳۸۳ در شهرک صنعتی رشت تاسیس کرد و محصولاتی را نظیر میلگرد با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال تولید می نمایند.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

14870

میلگرد A3 8

15370
فولاد کیان کاشان

فولاد کیان کاشان

3/12/2019 11:39:41 AM
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲ متری
کارخانه

4720
آریا ذوب اشتهارد

آریا ذوب اشتهارد

1/26/2022 1:50:00 PM
مجتمع فولاد آریا ذوب در سال ۱۳۸۶ در منطقه اشتهارد تاسیس گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲ متری
کارخانه

15650

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15650

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15350

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15350

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15350

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15350

میلگرد 22 A3

15350

میلگرد ۲۵ A3

15350

میلگرد ۲۸ A3

15550

میلگرد ۳۲ A3

15550
فولاد خراسان

فولاد خراسان

1/27/2022 11:47:10 AM

میلگرد ۱۲ A3

15900

میلگرد ۱۴ A3

15450

میلگرد ۱۶ A3

15450

میلگرد ۱۸ A3

15450

میلگرد ۲۰ A3

15450

میلگرد ۲۲ A3

15450

میلگرد ۲۵ A3

15450

میلگرد ۲۸ A3

15450

میلگرد ۳۲ A3

15620
فولاد حسن رود انزلی

فولاد حسن رود انزلی

1/27/2022 11:50:42 AM
فولاد حسن رود گیلان در بندر انزلی واقع شده ومحصولات مورد از سایز ۸ تا ۲۵ را تولید میکند

میلگرد ۸ A2

16350

میلگرد ۱۰ A2

16050

میلگرد ۱۲ A3

15950

میلگرد ۱۴ A3

15600

میلگرد ۱۶ A3

15600

میلگرد ۱۸ A3

15600

میلگرد ۲۰ A3

15600
فایکو

فایکو

11/29/2021 12:37:32 PM

فایکو A3 14

15550

فایکو A3 16

15550

فایکو A3 18

15550

فایکو A3 20

15550

فایکو A3 22

15550

فایکو A3 25

15550
جهان فولاد سیرجان

جهان فولاد سیرجان

11/30/2021 1:27:26 PM

میلگرد ۱۶ A3

15900

میلگرد ۱۸ A3

15700

میلگرد ۲۵ A3

15700