میلگرد
فولاد کویر کاشان

فولاد کویر کاشان

5/22/2019 12:53:01 PM
شرکت فولاد کویر در سال ۱۳۸۶ در منطقه آران و بیدگل اصفهان شروع به فعالیت نمود که محصولات میلگرد صنعتی و ساختمانی با آنالیز های مختلف را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۶/۵

A1
کلاف
کارخانه

5350

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲ متر
کارخانه

5100

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲ متری
کارخانه

5000

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

5250

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

5200

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

5000

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

5000

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4950

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4950

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4950

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4950

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4950

میلگرد ۳۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4950

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4950

میلگرد ۱۲ A2

A2
۱۲ متری
کارخانه

5000
ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

5/25/2019 12:36:29 PM
ذوب آهن اصفهان بزرگترین کارخانه تولید کننده فولاد صنعتی و ساختمانی و ریل در ایران است.ذوب آهن با ظرفیت ۲.۸ میلیون تن محصول نهایی از قبیل انواع تیرآهن میلگرد نبشی چهارگوش وریل واقع در جنوب غربی استان اصفهان میباشد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

5050

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

5000

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4850

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4850

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4850

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4800
صبا فولاد زاگرس

صبا فولاد زاگرس

5/25/2019 12:06:52 PM
شرکت صبا فولاد زاگرس در سال ۱۳۹۳ ودر منطقه سفید دشت چهارمحال و بختیاری تاسیس گردید که تولید انواع محصولات نظیر میلگرد را با ظرفیت سالانه ۱۰۰ هزار تن انجام می دهد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

5140

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4940

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4940

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4940

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4940

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4940

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4940

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4960
میلگرد نورد آریان فولاد

میلگرد نورد آریان فولاد

5/25/2019 12:17:08 PM
شرکت نورد آریان فولاد بزرگترین تولید کننده مقاطع فولادی خصوصی در ایران و خاورمیانه می باشد.و محصولاتی از قبیل تیرآهن میلگرد نبشی ناودانی و ریل تولید می کند این شرکت در شهرستان بویین زهرا واقع شده است.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰

A2
۱۲متری
کارخانه

4870

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4920

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4820

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4820

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4820

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4820

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4820

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4820

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4820
فولاد روهینا جنوب دزفول

فولاد روهینا جنوب دزفول

5/25/2019 12:31:36 PM
مجتمع فولاد روهینای جنوب در سال ۱۳۸۹ در منطقه خوزستان تاسیس گردید چه محصولاتی مانند میلگرد در آنالیز های مختلف را تولید می نماید تا ظرفیت تولید آن در سال ۵۰۰ هزار تن می باشد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

5270

میلگرد ۱۲

A3
۱۲متری
کارخانه

5070

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

5000

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

5000

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4950

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4950

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4950
فولاد آناهیتا گیلان

فولاد آناهیتا گیلان

5/25/2019 11:08:44 AM
شرکت فولاد آناهیتا گیلان در سال ۱۳۹۳ در منطقه صنعتی رشت افتتاح گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت تولید سالیانه ۳۲۰ هزار تن انجام می دهد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

5220

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

5170

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

5120

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

5120

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

5120

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

5120

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

5120

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

5120

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

5120

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

5120

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

5120
 شاهین بناب

شاهین بناب

5/25/2019 12:47:46 PM
فولاد صنعت بناب شاهین بناب با مشارکت بانک گردشگری در اواخر سال ۱۳۹۰ تشکیل شد این مجموعه که همراه با چهار شرکت از گسترش فولاد تبریز خریداری شد محصولاتی از قبیل میلگرد را تولید می نماید
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

5070

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

5020

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

5020

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4970

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4970

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4970

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4970

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4970

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4970

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4970

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4970
فولاد قزوین

فولاد قزوین

5/23/2019 11:55:02 AM
شرکت فولاد قزوین واقع در آزادراه قزوین زنجان محصولاتی نظیر میلگردهای آنالیز A2 را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

5070

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

4870

میلگرد ۱۲ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

4870
فولاد هیربد زرندیه

فولاد هیربد زرندیه

5/25/2019 11:47:08 AM
شرکت صنایع فولاد هیربد زرندیه در سال ۱۳۸۸ در منطقه صنعتی ساوه افتتاح گردید و محصولاتی نظیر پروفیل و میلگرد را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

5420

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

5220

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

5170

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

5170

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

5120

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

5120

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

5120

میلگرد ۲۵

A3
۱۲متری
کارخانه

5120
فولاد سیادن ابهر

فولاد سیادن ابهر

5/25/2019 11:35:27 AM
فولاد سیادن ابهر ۱۳۸۵ در منطقه ابهر تاسیس گردید و محصولات نظیر میلگرد را با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد 8 A2

A2
۱۲متری
کارخانه

5060

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

4860

میلگرد ۱۲ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

4860

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4860

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4860

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4860

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4860

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4860

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4860
فولاد کاوه تیکمه داش

فولاد کاوه تیکمه داش

5/25/2019 1:17:00 PM
صنایع فولاد کاوه تیکمه داش در سال۱۳۹۳ در منطقه بستان آباد تاسیس گردید میلگرد در آنالیز های مختلف را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

5020

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

4970

میلگرد ۱۲ A3

A2
۱۲متری
کارخانه

4970

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4920

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4920

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4920

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4920

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4920

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4920

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4920

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4920
فولاد بافق یزد

فولاد بافق یزد

5/25/2019 11:41:44 AM
مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق یزد در سال ۱۳۹۴ در منطقه بافق یزد تاسیس گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت تولید سالیانه ۵۵۰ هزار تن تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

5190

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

5040

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4940

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4940

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4890

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4890

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4890

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4890

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4890

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4890
فولاد ظفر بناب

فولاد ظفر بناب

5/25/2019 11:19:39 AM
مجتمع فولاد ظفر بناب در سال ۱۳۸۶ در منطقه بناب تاسیس کرده و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت ۲۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

5120

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

5070

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

5070

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

5020

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

5020

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

5020

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

5020

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

5020

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

5020

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

5020
پرشین فولاد قزوین

پرشین فولاد قزوین

5/25/2019 11:34:38 AM
گروه صنعتی پرشین فولاد در سال ۱۳۸۵ در تاکستان قزوین تاسیس شده محصولات نظیر میلگرد را با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.گروه صنعتی پرشین فولاد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

5240

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

5140

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4990

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4940

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4940

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4940

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4940

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4940

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4990

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4990
فولاد آذربایجان میانه

فولاد آذربایجان میانه

5/25/2019 11:58:58 AM
شرکت فولاد آذربایجان در سال ۱۳۸۰ در شهرستان میانه آذربایجان شرقی تاسیس شد و محصولاتی نظیر میلگرد و ناودانی را به ظرفیت سالیانه ۵۵۰ هزار تن تولید مینماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4890

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4890

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4890

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4890

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4890

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4890

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4890

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4890

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4890
فولاد سرمد ابرکوه

فولاد سرمد ابرکوه

5/14/2019 1:45:15 PM
شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه در سال ۱۳۹۵ در منطقه ابر کوه یزد تاسیس گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

5130

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

5020

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4970

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4970

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4920

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4920

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4920

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4920

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4920

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4920
فولاد امیرکبیر خزر

فولاد امیرکبیر خزر

5/25/2019 11:36:44 AM
شرکت فولاد امیرکبیر خزر در سال ۱۳۸۳ در شهرک صنعتی رشت تاسیس کرد و محصولاتی را نظیر میلگرد با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال تولید می نمایند.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4960

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4860

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4860

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4860

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4860

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4860

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4860

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4860
فولاد کیان کاشان

فولاد کیان کاشان

3/12/2019 11:39:41 AM
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲ متری
کارخانه

4720
آریا ذوب اشتهارد

آریا ذوب اشتهارد

5/25/2019 11:51:39 AM
مجتمع فولاد آریا ذوب در سال ۱۳۸۶ در منطقه اشتهارد تاسیس گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲ متری
کارخانه

4920

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4870

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4870

میلگرد ۲۰

A3
۱۲ متری
کارخانه

4870
فولاد خراسان

فولاد خراسان

5/25/2019 12:00:53 PM

میلگرد ۱۶ A3

4880

میلگرد ۱۸ A3

4880

میلگرد ۲۰ A3

4880

میلگرد ۲۲ A3

4880

میلگرد ۲۵ A3

4880

میلگرد ۲۸ A3

4880

میلگرد ۳۲ A3

4990
فولاد حسن رود انزلی

فولاد حسن رود انزلی

5/25/2019 11:26:54 AM
فولاد حسن رود گیلان در بندر انزلی واقع شده ومحصولات مورد از سایز ۸ تا ۲۵ را تولید میکند

میلگرد 8 A2

5220

میلگرد 10 A2

5100

میلگرد 12 A3

5020

میلگرد ۱۴ A3

5020

میلگرد ۱۶ A3

5020

میلگرد ۱۸ A3

5020

میلگرد ۲۰ A3

5020