میلگرد
فولاد کویر کاشان

فولاد کویر کاشان

5/12/2020 12:15:30 PM
شرکت فولاد کویر در سال ۱۳۸۶ در منطقه آران و بیدگل اصفهان شروع به فعالیت نمود که محصولات میلگرد صنعتی و ساختمانی با آنالیز های مختلف را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۶/۵

A1
کلاف
کارخانه

5350

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲ متر
کارخانه

5100

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6800

میلگرد ۴۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6500

میلگرد ۳۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6500
ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

5/20/2020 1:34:39 PM
ذوب آهن اصفهان بزرگترین کارخانه تولید کننده فولاد صنعتی و ساختمانی و ریل در ایران است.ذوب آهن با ظرفیت ۲.۸ میلیون تن محصول نهایی از قبیل انواع تیرآهن میلگرد نبشی چهارگوش وریل واقع در جنوب غربی استان اصفهان میباشد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6680

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6580

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6620

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6420
صبا فولاد زاگرس

صبا فولاد زاگرس

5/23/2020 1:05:50 PM
شرکت صبا فولاد زاگرس در سال ۱۳۹۳ ودر منطقه سفید دشت چهارمحال و بختیاری تاسیس گردید که تولید انواع محصولات نظیر میلگرد را با ظرفیت سالانه ۱۰۰ هزار تن انجام می دهد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

7300

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

7200

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

7000

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

7000

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

7000

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

7000

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

7000

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

7000
میلگرد نورد آریان فولاد

میلگرد نورد آریان فولاد

5/23/2020 1:15:12 PM
شرکت نورد آریان فولاد بزرگترین تولید کننده مقاطع فولادی خصوصی در ایران و خاورمیانه می باشد.و محصولاتی از قبیل تیرآهن میلگرد نبشی ناودانی و ریل تولید می کند این شرکت در شهرستان بویین زهرا واقع شده است.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰

A2
۱۲متری
کارخانه

6970

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6920

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6920

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6920

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6920
فولاد روهینا جنوب دزفول

فولاد روهینا جنوب دزفول

4/25/2020 1:38:45 PM
مجتمع فولاد روهینای جنوب در سال ۱۳۸۹ در منطقه خوزستان تاسیس گردید چه محصولاتی مانند میلگرد در آنالیز های مختلف را تولید می نماید تا ظرفیت تولید آن در سال ۵۰۰ هزار تن می باشد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۲

A3
۱۲متری
کارخانه

6320

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6120

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6120

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6070

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6070
فولاد آناهیتا گیلان

فولاد آناهیتا گیلان

5/23/2020 12:07:46 PM
شرکت فولاد آناهیتا گیلان در سال ۱۳۹۳ در منطقه صنعتی رشت افتتاح گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت تولید سالیانه ۳۲۰ هزار تن انجام می دهد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

7320

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

7220

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

7120

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

7120

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

7120

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

7120

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

7120

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

7120

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

7120

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

7120

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

7120
 شاهین بناب

شاهین بناب

5/23/2020 12:50:42 PM
فولاد صنعت بناب شاهین بناب با مشارکت بانک گردشگری در اواخر سال ۱۳۹۰ تشکیل شد این مجموعه که همراه با چهار شرکت از گسترش فولاد تبریز خریداری شد محصولاتی از قبیل میلگرد را تولید می نماید
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

7170

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

7070

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

7070

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6970

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6970

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6970

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6970

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6970

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6970

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6970

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6970
فولاد قزوین

فولاد قزوین

6/16/2019 12:53:23 PM
شرکت فولاد قزوین واقع در آزادراه قزوین زنجان محصولاتی نظیر میلگردهای آنالیز A2 را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

4720

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

4570

میلگرد ۱۲ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

4570
فولاد هیربد زرندیه

فولاد هیربد زرندیه

5/19/2020 1:08:22 PM
شرکت صنایع فولاد هیربد زرندیه در سال ۱۳۸۸ در منطقه صنعتی ساوه افتتاح گردید و محصولاتی نظیر پروفیل و میلگرد را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

7120

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

7020

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

7020

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6920

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6920

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6920

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6920
فولاد سیادن ابهر

فولاد سیادن ابهر

5/23/2020 11:32:15 AM
فولاد سیادن ابهر ۱۳۸۵ در منطقه ابهر تاسیس گردید و محصولات نظیر میلگرد را با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

7520

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

6920

میلگرد ۱۲ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

6920

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6970

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6970

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6920

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6920

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6920

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6920
فولاد کاوه تیکمه داش

فولاد کاوه تیکمه داش

5/23/2020 12:38:31 PM
صنایع فولاد کاوه تیکمه داش در سال۱۳۹۳ در منطقه بستان آباد تاسیس گردید میلگرد در آنالیز های مختلف را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

7120

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

7070

میلگرد ۱۲ A3

A2
۱۲متری
کارخانه

7070

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6920

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6920

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6920

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6920

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6920

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6920

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6920

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6920
فولاد بافق یزد

فولاد بافق یزد

5/21/2020 11:57:01 AM
مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق یزد در سال ۱۳۹۴ در منطقه بافق یزد تاسیس گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت تولید سالیانه ۵۵۰ هزار تن تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

7370

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

7070

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6940

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6940

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6820

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6820

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6820

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6820

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6820

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6820

میلگرد ۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

7620
فولاد ظفر بناب

فولاد ظفر بناب

5/23/2020 11:35:22 AM
مجتمع فولاد ظفر بناب در سال ۱۳۸۶ در منطقه بناب تاسیس کرده و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت ۲۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

7020

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

6970

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6970

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6820

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6820

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6820

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6820

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6820

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6820

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6820
پرشین فولاد قزوین

پرشین فولاد قزوین

5/20/2020 10:53:54 AM
گروه صنعتی پرشین فولاد در سال ۱۳۸۵ در تاکستان قزوین تاسیس شده محصولات نظیر میلگرد را با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.گروه صنعتی پرشین فولاد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6770

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6670

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6620

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6570

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6570

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6570

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6570

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6570

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6620

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6620
فولاد آذربایجان میانه

فولاد آذربایجان میانه

5/23/2020 1:02:50 PM
شرکت فولاد آذربایجان در سال ۱۳۸۰ در شهرستان میانه آذربایجان شرقی تاسیس شد و محصولاتی نظیر میلگرد و ناودانی را به ظرفیت سالیانه ۵۵۰ هزار تن تولید مینماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6970

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6970

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6970

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6970

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6970
فولاد سرمد ابرکوه

فولاد سرمد ابرکوه

5/23/2020 1:06:26 PM
شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه در سال ۱۳۹۵ در منطقه ابر کوه یزد تاسیس گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6920

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6920

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6920

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6920

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6920
فولاد امیرکبیر خزر

فولاد امیرکبیر خزر

5/23/2020 12:20:44 PM
شرکت فولاد امیرکبیر خزر در سال ۱۳۸۳ در شهرک صنعتی رشت تاسیس کرد و محصولاتی را نظیر میلگرد با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال تولید می نمایند.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

7070

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6970

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6920

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6920

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6920

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6920

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6920

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6920

میلگرد ۲۸ A3

6920
فولاد کیان کاشان

فولاد کیان کاشان

3/12/2019 11:39:41 AM
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲ متری
کارخانه

4720
آریا ذوب اشتهارد

آریا ذوب اشتهارد

5/23/2020 12:29:08 PM
مجتمع فولاد آریا ذوب در سال ۱۳۸۶ در منطقه اشتهارد تاسیس گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲ متری
کارخانه

6970

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6970

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6870

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6870

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6870

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6870
فولاد خراسان

فولاد خراسان

5/23/2020 1:02:12 PM

میلگرد 12 A3

7140

میلگرد ۱۴ A3

6970

میلگرد ۱۸ A3

6970

میلگرد ۲۰ A3

6970

میلگرد ۲۵ A3

6970

میلگرد ۲۸ A3

6970

میلگرد ۳۲ A3

7140
فولاد حسن رود انزلی

فولاد حسن رود انزلی

5/21/2020 10:49:14 AM
فولاد حسن رود گیلان در بندر انزلی واقع شده ومحصولات مورد از سایز ۸ تا ۲۵ را تولید میکند

میلگرد ۸ A2

7070

میلگرد ۱۰ A2

6770

میلگرد ۱۲ A3

6720

میلگرد ۱۴ A3

6720

میلگرد ۱۶ A3

6720

میلگرد ۱۸ A3

6720

میلگرد ۲۰ A3

6720