میلگرد
فولاد کویر کاشان

فولاد کویر کاشان

4/22/2019 11:26:14 AM
شرکت فولاد کویر در سال ۱۳۸۶ در منطقه آران و بیدگل اصفهان شروع به فعالیت نمود که محصولات میلگرد صنعتی و ساختمانی با آنالیز های مختلف را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۶/۵

A1
کلاف
کارخانه

5350

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲ متر
کارخانه

5100

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲ متری
کارخانه

4300

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4350

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4350

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4300

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4300

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4300

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4300

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4300

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4400
ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

3/9/2020 1:28:35 PM
ذوب آهن اصفهان بزرگترین کارخانه تولید کننده فولاد صنعتی و ساختمانی و ریل در ایران است.ذوب آهن با ظرفیت ۲.۸ میلیون تن محصول نهایی از قبیل انواع تیرآهن میلگرد نبشی چهارگوش وریل واقع در جنوب غربی استان اصفهان میباشد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6200

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6200

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6200

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6200

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6200

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6200
صبا فولاد زاگرس

صبا فولاد زاگرس

3/14/2020 12:31:03 PM
شرکت صبا فولاد زاگرس در سال ۱۳۹۳ ودر منطقه سفید دشت چهارمحال و بختیاری تاسیس گردید که تولید انواع محصولات نظیر میلگرد را با ظرفیت سالانه ۱۰۰ هزار تن انجام می دهد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6270

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6270

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6270

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6270

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6270

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6270
میلگرد نورد آریان فولاد

میلگرد نورد آریان فولاد

3/11/2020 1:41:52 PM
شرکت نورد آریان فولاد بزرگترین تولید کننده مقاطع فولادی خصوصی در ایران و خاورمیانه می باشد.و محصولاتی از قبیل تیرآهن میلگرد نبشی ناودانی و ریل تولید می کند این شرکت در شهرستان بویین زهرا واقع شده است.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰

A2
۱۲متری
کارخانه

6320

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6320
فولاد روهینا جنوب دزفول

فولاد روهینا جنوب دزفول

3/11/2020 1:58:07 PM
مجتمع فولاد روهینای جنوب در سال ۱۳۸۹ در منطقه خوزستان تاسیس گردید چه محصولاتی مانند میلگرد در آنالیز های مختلف را تولید می نماید تا ظرفیت تولید آن در سال ۵۰۰ هزار تن می باشد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6970
فولاد آناهیتا گیلان

فولاد آناهیتا گیلان

3/14/2020 12:14:23 PM
شرکت فولاد آناهیتا گیلان در سال ۱۳۹۳ در منطقه صنعتی رشت افتتاح گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت تولید سالیانه ۳۲۰ هزار تن انجام می دهد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

6820

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

6720

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6620

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6620

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6620

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6620

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6620

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6620

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6620

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6620

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6620
 شاهین بناب

شاهین بناب

3/14/2020 12:17:11 PM
فولاد صنعت بناب شاهین بناب با مشارکت بانک گردشگری در اواخر سال ۱۳۹۰ تشکیل شد این مجموعه که همراه با چهار شرکت از گسترش فولاد تبریز خریداری شد محصولاتی از قبیل میلگرد را تولید می نماید
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

6520

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

6470

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6470

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6420

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6420

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6420

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6420

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6420

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6420

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6420

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6420
فولاد قزوین

فولاد قزوین

6/16/2019 12:53:23 PM
شرکت فولاد قزوین واقع در آزادراه قزوین زنجان محصولاتی نظیر میلگردهای آنالیز A2 را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

4720

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

4570

میلگرد ۱۲ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

4570
فولاد هیربد زرندیه

فولاد هیربد زرندیه

3/14/2020 12:31:55 PM
شرکت صنایع فولاد هیربد زرندیه در سال ۱۳۸۸ در منطقه صنعتی ساوه افتتاح گردید و محصولاتی نظیر پروفیل و میلگرد را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

6670

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6570

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6520

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6520

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6470

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6470

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6470

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6470
فولاد سیادن ابهر

فولاد سیادن ابهر

3/14/2020 12:15:52 PM
فولاد سیادن ابهر ۱۳۸۵ در منطقه ابهر تاسیس گردید و محصولات نظیر میلگرد را با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

6620

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

6120

میلگرد ۱۲ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

6120

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6370

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6370

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6370

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6370

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6370

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6370
فولاد کاوه تیکمه داش

فولاد کاوه تیکمه داش

3/12/2020 12:24:04 PM
صنایع فولاد کاوه تیکمه داش در سال۱۳۹۳ در منطقه بستان آباد تاسیس گردید میلگرد در آنالیز های مختلف را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

6490

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

6440

میلگرد ۱۲ A3

A2
۱۲متری
کارخانه

6440

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6390

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6390

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6390

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6390

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6390

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6390

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6390

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6390
فولاد بافق یزد

فولاد بافق یزد

3/12/2020 12:21:58 PM
مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق یزد در سال ۱۳۹۴ در منطقه بافق یزد تاسیس گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت تولید سالیانه ۵۵۰ هزار تن تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6520

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6320

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6220

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6220

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6120

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6120

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6120

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6120

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6120

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6120

میلگرد ۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6670
فولاد ظفر بناب

فولاد ظفر بناب

3/11/2020 1:26:07 PM
مجتمع فولاد ظفر بناب در سال ۱۳۸۶ در منطقه بناب تاسیس کرده و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت ۲۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

6510

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

6460

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6460

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6410

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6410

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6410

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6410

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6410

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6410

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6410
پرشین فولاد قزوین

پرشین فولاد قزوین

3/12/2020 11:37:20 AM
گروه صنعتی پرشین فولاد در سال ۱۳۸۵ در تاکستان قزوین تاسیس شده محصولات نظیر میلگرد را با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.گروه صنعتی پرشین فولاد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6470

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6370

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6320

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6270

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6270

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6270

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6270

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6270

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6320

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6320
فولاد آذربایجان میانه

فولاد آذربایجان میانه

3/11/2020 12:11:30 PM
شرکت فولاد آذربایجان در سال ۱۳۸۰ در شهرستان میانه آذربایجان شرقی تاسیس شد و محصولاتی نظیر میلگرد و ناودانی را به ظرفیت سالیانه ۵۵۰ هزار تن تولید مینماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

6520

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6410

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6320

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6320

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6320

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6320

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6320

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6320
فولاد سرمد ابرکوه

فولاد سرمد ابرکوه

3/11/2020 2:01:40 PM
شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه در سال ۱۳۹۵ در منطقه ابر کوه یزد تاسیس گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6070

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6070
فولاد امیرکبیر خزر

فولاد امیرکبیر خزر

12/8/2019 11:35:42 AM
شرکت فولاد امیرکبیر خزر در سال ۱۳۸۳ در شهرک صنعتی رشت تاسیس کرد و محصولاتی را نظیر میلگرد با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال تولید می نمایند.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4820

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4770

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4720

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4720

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4720

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4720

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4720

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4720
فولاد کیان کاشان

فولاد کیان کاشان

3/12/2019 11:39:41 AM
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲ متری
کارخانه

4720
آریا ذوب اشتهارد

آریا ذوب اشتهارد

3/14/2020 12:30:01 PM
مجتمع فولاد آریا ذوب در سال ۱۳۸۶ در منطقه اشتهارد تاسیس گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲ متری
کارخانه

6320

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6320

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6320

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6320

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6320

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6320
فولاد خراسان

فولاد خراسان

3/11/2020 12:07:07 PM

میلگرد ۱۴ A3

6270

میلگرد ۱۶ A3

6270

میلگرد ۱۸ A3

6270

میلگرد ۲۰ A3

6270

میلگرد ۲۲ A3

6270

میلگرد ۳۲ A3

6440
فولاد حسن رود انزلی

فولاد حسن رود انزلی

3/7/2020 1:24:27 PM
فولاد حسن رود گیلان در بندر انزلی واقع شده ومحصولات مورد از سایز ۸ تا ۲۵ را تولید میکند

میلگرد ۸ A2

6420

میلگرد ۱۰ A2

6220

میلگرد ۱۲ A3

6220

میلگرد ۱۴ A3

6220

میلگرد ۱۶ A3

6220

میلگرد ۱۸ A3

6220

میلگرد ۲۰ A3

6220