میلگرد
فولاد کویر کاشان

فولاد کویر کاشان

4/22/2019 11:26:14 AM
شرکت فولاد کویر در سال ۱۳۸۶ در منطقه آران و بیدگل اصفهان شروع به فعالیت نمود که محصولات میلگرد صنعتی و ساختمانی با آنالیز های مختلف را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۶/۵

A1
کلاف
کارخانه

5350

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲ متر
کارخانه

5100

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲ متری
کارخانه

4300

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4350

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4350

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4300

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4300

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4300

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4300

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4300

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4400
ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

2/18/2020 12:28:20 PM
ذوب آهن اصفهان بزرگترین کارخانه تولید کننده فولاد صنعتی و ساختمانی و ریل در ایران است.ذوب آهن با ظرفیت ۲.۸ میلیون تن محصول نهایی از قبیل انواع تیرآهن میلگرد نبشی چهارگوش وریل واقع در جنوب غربی استان اصفهان میباشد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6050
صبا فولاد زاگرس

صبا فولاد زاگرس

2/25/2020 1:16:26 PM
شرکت صبا فولاد زاگرس در سال ۱۳۹۳ ودر منطقه سفید دشت چهارمحال و بختیاری تاسیس گردید که تولید انواع محصولات نظیر میلگرد را با ظرفیت سالانه ۱۰۰ هزار تن انجام می دهد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

7270

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

7170

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6970

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6970

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6970

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6970

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6970

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6970

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6990

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6990
میلگرد نورد آریان فولاد

میلگرد نورد آریان فولاد

2/25/2020 12:58:00 PM
شرکت نورد آریان فولاد بزرگترین تولید کننده مقاطع فولادی خصوصی در ایران و خاورمیانه می باشد.و محصولاتی از قبیل تیرآهن میلگرد نبشی ناودانی و ریل تولید می کند این شرکت در شهرستان بویین زهرا واقع شده است.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰

A2
۱۲متری
کارخانه

6920
فولاد روهینا جنوب دزفول

فولاد روهینا جنوب دزفول

2/25/2020 12:52:29 PM
مجتمع فولاد روهینای جنوب در سال ۱۳۸۹ در منطقه خوزستان تاسیس گردید چه محصولاتی مانند میلگرد در آنالیز های مختلف را تولید می نماید تا ظرفیت تولید آن در سال ۵۰۰ هزار تن می باشد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

7270

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

7120

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6870
فولاد آناهیتا گیلان

فولاد آناهیتا گیلان

2/25/2020 11:33:18 AM
شرکت فولاد آناهیتا گیلان در سال ۱۳۹۳ در منطقه صنعتی رشت افتتاح گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت تولید سالیانه ۳۲۰ هزار تن انجام می دهد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

7215

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

7165

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

7115

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

7115

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

7115

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

7115

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

7115

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

7115

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

7115

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

7115

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

7115
 شاهین بناب

شاهین بناب

2/25/2020 12:35:10 PM
فولاد صنعت بناب شاهین بناب با مشارکت بانک گردشگری در اواخر سال ۱۳۹۰ تشکیل شد این مجموعه که همراه با چهار شرکت از گسترش فولاد تبریز خریداری شد محصولاتی از قبیل میلگرد را تولید می نماید
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

7040

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

6990

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6990

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6940

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6940

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6940

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6940

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6940

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6940

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6940

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6940
فولاد قزوین

فولاد قزوین

6/16/2019 12:53:23 PM
شرکت فولاد قزوین واقع در آزادراه قزوین زنجان محصولاتی نظیر میلگردهای آنالیز A2 را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

4720

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

4570

میلگرد ۱۲ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

4570
فولاد هیربد زرندیه

فولاد هیربد زرندیه

2/25/2020 12:40:53 PM
شرکت صنایع فولاد هیربد زرندیه در سال ۱۳۸۸ در منطقه صنعتی ساوه افتتاح گردید و محصولاتی نظیر پروفیل و میلگرد را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

7220

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

7120

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

7070

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

7070

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

7020

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

7020

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

7020

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

7020
فولاد سیادن ابهر

فولاد سیادن ابهر

2/25/2020 11:52:13 AM
فولاد سیادن ابهر ۱۳۸۵ در منطقه ابهر تاسیس گردید و محصولات نظیر میلگرد را با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

7020

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

6820

میلگرد ۱۲ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

6820

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6870

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6870

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6870

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6870

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6870

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6870
فولاد کاوه تیکمه داش

فولاد کاوه تیکمه داش

2/25/2020 1:17:44 PM
صنایع فولاد کاوه تیکمه داش در سال۱۳۹۳ در منطقه بستان آباد تاسیس گردید میلگرد در آنالیز های مختلف را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

7040

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

6990

میلگرد ۱۲ A3

A2
۱۲متری
کارخانه

6990

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6940

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6940

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6940

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6940

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6940

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6940

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6940

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6940
فولاد بافق یزد

فولاد بافق یزد

2/25/2020 12:15:39 PM
مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق یزد در سال ۱۳۹۴ در منطقه بافق یزد تاسیس گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت تولید سالیانه ۵۵۰ هزار تن تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

7370

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

7170

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

7070

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

7070

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6970

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6970

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6970

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6970

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6970

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

7020

میلگرد ۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

7520
فولاد ظفر بناب

فولاد ظفر بناب

2/25/2020 11:48:14 AM
مجتمع فولاد ظفر بناب در سال ۱۳۸۶ در منطقه بناب تاسیس کرده و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت ۲۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

7010

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

6960

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6960

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6910

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6910

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6910

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6910

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6910

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6910

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6910
پرشین فولاد قزوین

پرشین فولاد قزوین

2/25/2020 12:26:30 PM
گروه صنعتی پرشین فولاد در سال ۱۳۸۵ در تاکستان قزوین تاسیس شده محصولات نظیر میلگرد را با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.گروه صنعتی پرشین فولاد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

7070

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6970

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6870

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6870

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6870

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6870

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6870

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6870

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6920

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6920
فولاد آذربایجان میانه

فولاد آذربایجان میانه

2/25/2020 11:56:46 AM
شرکت فولاد آذربایجان در سال ۱۳۸۰ در شهرستان میانه آذربایجان شرقی تاسیس شد و محصولاتی نظیر میلگرد و ناودانی را به ظرفیت سالیانه ۵۵۰ هزار تن تولید مینماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

7170

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

7060

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6970

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6970

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6970

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

6970
فولاد سرمد ابرکوه

فولاد سرمد ابرکوه

2/25/2020 1:37:49 PM
شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه در سال ۱۳۹۵ در منطقه ابر کوه یزد تاسیس گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6830

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6670

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6620

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6620
فولاد امیرکبیر خزر

فولاد امیرکبیر خزر

12/8/2019 11:35:42 AM
شرکت فولاد امیرکبیر خزر در سال ۱۳۸۳ در شهرک صنعتی رشت تاسیس کرد و محصولاتی را نظیر میلگرد با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال تولید می نمایند.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4820

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4770

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4720

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4720

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4720

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4720

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4720

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4720
فولاد کیان کاشان

فولاد کیان کاشان

3/12/2019 11:39:41 AM
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲ متری
کارخانه

4720
آریا ذوب اشتهارد

آریا ذوب اشتهارد

2/25/2020 12:16:37 PM
مجتمع فولاد آریا ذوب در سال ۱۳۸۶ در منطقه اشتهارد تاسیس گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6770

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6770

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6770

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6770

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

6770
فولاد خراسان

فولاد خراسان

2/25/2020 11:58:16 AM

میلگرد ۱۶ A3

7020

میلگرد ۱۸ A3

7020

میلگرد ۲۰ A3

7020

میلگرد ۲۲ A3

7020

میلگرد ۲۵ A3

7020

میلگرد ۳۲ A3

7190
فولاد حسن رود انزلی

فولاد حسن رود انزلی

2/25/2020 1:30:09 PM
فولاد حسن رود گیلان در بندر انزلی واقع شده ومحصولات مورد از سایز ۸ تا ۲۵ را تولید میکند

میلگرد ۸ A2

7220

میلگرد ۱۰ A2

7020

میلگرد ۱۲ A3

7020

میلگرد ۱۴ A3

7020

میلگرد ۱۶ A3

7020

میلگرد ۱۸ A3

7020

میلگرد ۲۰ A3

7020