میلگرد
فولاد کویر کاشان

فولاد کویر کاشان

9/16/2021 12:13:13 PM
شرکت فولاد کویر در سال ۱۳۸۶ در منطقه آران و بیدگل اصفهان شروع به فعالیت نمود که محصولات میلگرد صنعتی و ساختمانی با آنالیز های مختلف را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۴۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۳۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۳۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۲ A2

A2
۱۲ متری
کارخانه

ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

9/16/2021 12:51:47 PM
ذوب آهن اصفهان بزرگترین کارخانه تولید کننده فولاد صنعتی و ساختمانی و ریل در ایران است.ذوب آهن با ظرفیت ۲.۸ میلیون تن محصول نهایی از قبیل انواع تیرآهن میلگرد نبشی چهارگوش وریل واقع در جنوب غربی استان اصفهان میباشد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

16100

میلگرد ۱۴ A3,

A3
۱۲ متری
کارخانه

15400

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

16100

میلگرد ۱۸ A3,

A3
۱۲ متری
کارخانه

15050

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15050

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15050

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15050

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15050

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15050
صبا فولاد زاگرس

صبا فولاد زاگرس

9/16/2021 12:27:35 PM
شرکت صبا فولاد زاگرس در سال ۱۳۹۳ ودر منطقه سفید دشت چهارمحال و بختیاری تاسیس گردید که تولید انواع محصولات نظیر میلگرد را با ظرفیت سالانه ۱۰۰ هزار تن انجام می دهد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

16080

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15930

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15480

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15480

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15480

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15480

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15480

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15480
میلگرد نورد آریان فولاد

میلگرد نورد آریان فولاد

9/16/2021 12:32:36 PM
شرکت نورد آریان فولاد بزرگترین تولید کننده مقاطع فولادی خصوصی در ایران و خاورمیانه می باشد.و محصولاتی از قبیل تیرآهن میلگرد نبشی ناودانی و ریل تولید می کند این شرکت در شهرستان بویین زهرا واقع شده است.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰

A2
۱۲متری
کارخانه

15100

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15200

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

14800

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

14800

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

14800

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

14800

میلگرد ۲۲ A3,,

A3
۱۲متری
کارخانه

14800

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

14800
فولاد روهینا جنوب دزفول

فولاد روهینا جنوب دزفول

9/9/2021 12:07:17 PM
مجتمع فولاد روهینای جنوب در سال ۱۳۸۹ در منطقه خوزستان تاسیس گردید چه محصولاتی مانند میلگرد در آنالیز های مختلف را تولید می نماید تا ظرفیت تولید آن در سال ۵۰۰ هزار تن می باشد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

17050

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16650

میلگرد ۱۲

A3
۱۲متری
کارخانه

16550

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16450

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16450

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16450

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16450

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16450

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16450
فولاد آناهیتا گیلان

فولاد آناهیتا گیلان

9/16/2021 11:50:09 AM
شرکت فولاد آناهیتا گیلان در سال ۱۳۹۳ در منطقه صنعتی رشت افتتاح گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت تولید سالیانه ۳۲۰ هزار تن انجام می دهد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

15450

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

15250

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15050

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15050

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15050

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15050

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15050

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15050

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15050

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15050

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15050
 شاهین بناب

شاهین بناب

9/16/2021 12:54:58 PM
فولاد صنعت بناب شاهین بناب با مشارکت بانک گردشگری در اواخر سال ۱۳۹۰ تشکیل شد این مجموعه که همراه با چهار شرکت از گسترش فولاد تبریز خریداری شد محصولاتی از قبیل میلگرد را تولید می نماید
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

15850

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

15550

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15550

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15350

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15350

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15350

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15350

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15350

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15350

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15350

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15350
فولاد قزوین

فولاد قزوین

9/15/2021 11:42:32 AM
شرکت فولاد قزوین واقع در آزادراه قزوین زنجان محصولاتی نظیر میلگردهای آنالیز A2 را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2,

A2
۱۲متری
کارخانه

15550

میلگرد ۱۰ A2,

A2
۱۲متری
کارخانه

14950

میلگرد ۱۲ A2,

A2
۱۲متری
کارخانه

14950
فولاد هیربد زرندیه

فولاد هیربد زرندیه

11/29/2020 1:40:44 PM
شرکت صنایع فولاد هیربد زرندیه در سال ۱۳۸۸ در منطقه صنعتی ساوه افتتاح گردید و محصولاتی نظیر پروفیل و میلگرد را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

فولاد سیادن ابهر

فولاد سیادن ابهر

9/16/2021 11:46:03 AM
فولاد سیادن ابهر ۱۳۸۵ در منطقه ابهر تاسیس گردید و محصولات نظیر میلگرد را با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2,

A2
۱۲متری
کارخانه

15500

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

15000

میلگرد ۱۲ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

15000

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

14900

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

14900

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

14900

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

14900

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

14900

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

14900
فولاد کاوه تیکمه داش

فولاد کاوه تیکمه داش

9/16/2021 11:52:54 AM
صنایع فولاد کاوه تیکمه داش در سال۱۳۹۳ در منطقه بستان آباد تاسیس گردید میلگرد در آنالیز های مختلف را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

15500

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

15200

میلگرد ۱۲ A3

A2
۱۲متری
کارخانه

15200

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15100

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15100

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15100

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15100

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15100

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15100

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15100

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15100
فولاد بافق یزد

فولاد بافق یزد

8/25/2021 2:09:07 PM
مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق یزد در سال ۱۳۹۴ در منطقه بافق یزد تاسیس گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت تولید سالیانه ۵۵۰ هزار تن تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18150

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18050

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

17680

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

17680

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

17550

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

17550

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

17550

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

17550

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

17550

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

17550

میلگرد ۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18650
فولاد ظفر بناب

فولاد ظفر بناب

9/16/2021 11:48:38 AM
مجتمع فولاد ظفر بناب در سال ۱۳۸۶ در منطقه بناب تاسیس کرده و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت ۲۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

15750

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

15550

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15550

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15350

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15350

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15350

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15350

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15350

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15350

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15350
پرشین فولاد قزوین

پرشین فولاد قزوین

9/16/2021 11:50:56 AM
گروه صنعتی پرشین فولاد در سال ۱۳۸۵ در تاکستان قزوین تاسیس شده محصولات نظیر میلگرد را با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.گروه صنعتی پرشین فولاد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16450

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16250

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16100

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16050

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16050

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16050

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16050

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16050

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16100

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16100
فولاد آذربایجان میانه

فولاد آذربایجان میانه

9/16/2021 12:08:16 PM
شرکت فولاد آذربایجان در سال ۱۳۸۰ در شهرستان میانه آذربایجان شرقی تاسیس شد و محصولاتی نظیر میلگرد و ناودانی را به ظرفیت سالیانه ۵۵۰ هزار تن تولید مینماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

15100

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

14900

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

14750

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

14750

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

14750

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

14750

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

14750

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

14750

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

14750

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

14750
فولاد سرمد ابرکوه

فولاد سرمد ابرکوه

9/16/2021 12:26:40 PM
شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه در سال ۱۳۹۵ در منطقه ابر کوه یزد تاسیس گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15100

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

14850

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

14850

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

14750
فولاد امیرکبیر خزر

فولاد امیرکبیر خزر

6/20/2021 12:59:38 PM
شرکت فولاد امیرکبیر خزر در سال ۱۳۸۳ در شهرک صنعتی رشت تاسیس کرد و محصولاتی را نظیر میلگرد با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال تولید می نمایند.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

14870

میلگرد A3 8

15370
فولاد کیان کاشان

فولاد کیان کاشان

3/12/2019 11:39:41 AM
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲ متری
کارخانه

4720
آریا ذوب اشتهارد

آریا ذوب اشتهارد

9/16/2021 11:45:22 AM
مجتمع فولاد آریا ذوب در سال ۱۳۸۶ در منطقه اشتهارد تاسیس گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲ متری
کارخانه

15250

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15250

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

14950

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

14950

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

14950

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

14950
فولاد خراسان

فولاد خراسان

9/16/2021 12:09:17 PM

میلگرد ۱۴ A3

14950

میلگرد ۱۶ A3

14950

میلگرد ۱۸ A3

14950

میلگرد ۲۰ A3

14950

میلگرد ۲۲ A3

14950

میلگرد ۲۵ A3

14950

میلگرد ۲۸ A3

14950
فولاد حسن رود انزلی

فولاد حسن رود انزلی

9/16/2021 11:47:32 AM
فولاد حسن رود گیلان در بندر انزلی واقع شده ومحصولات مورد از سایز ۸ تا ۲۵ را تولید میکند

میلگرد ۸ A2

15450

میلگرد ۱۰ A2

15150

میلگرد ۱۲ A3

15150

میلگرد ۱۴ A3

14850

میلگرد ۱۶ A3

14850

میلگرد ۱۸ A3

14850

میلگرد ۲۰ A3

14850
فایکو

فایکو

9/13/2021 12:56:58 PM

فایکو A3 14

15450

فایکو A3 16

15450

فایکو A3 18

15450

فایکو A3 20

15450

فایکو A3 22

15450

فایکو A3 25

15450

فایکو A3 32

15450
جهان فولاد سیرجان

جهان فولاد سیرجان

6/2/2021 12:51:45 PM

میلگرد ۱۴ A3

14850

میلگرد ۱۶ A3

14850