میلگرد
فولاد کویر کاشان

فولاد کویر کاشان

10/23/2021 11:20:10 AM
شرکت فولاد کویر در سال ۱۳۸۶ در منطقه آران و بیدگل اصفهان شروع به فعالیت نمود که محصولات میلگرد صنعتی و ساختمانی با آنالیز های مختلف را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲ متر
کارخانه

17150

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲ متری
کارخانه

16550

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

16750

میلگرد ۴۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

17550

میلگرد ۱۲

A3
۱۲ متری
کارخانه

16750

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

16550

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

16550

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

16450

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

16450

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

16450

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

16450

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

16450

میلگرد ۳۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

16450

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

16450

میلگرد A3 36

A3
۱۲ متری
کارخانه

17550

میلگرد ۱۲ A2

A2
۱۲ متری
کارخانه

16550
ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

10/23/2021 1:12:56 PM
ذوب آهن اصفهان بزرگترین کارخانه تولید کننده فولاد صنعتی و ساختمانی و ریل در ایران است.ذوب آهن با ظرفیت ۲.۸ میلیون تن محصول نهایی از قبیل انواع تیرآهن میلگرد نبشی چهارگوش وریل واقع در جنوب غربی استان اصفهان میباشد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۶ A3,,,,,,

A3
۱۲ متری
کارخانه

16400

میلگرد ۲۲ A3,,

A3
۱۲ متری
کارخانه

15800

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15850

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15800

میلگرد ۳۲ A3,

A3
۱۲ متری
کارخانه

15800
صبا فولاد زاگرس

صبا فولاد زاگرس

10/23/2021 12:29:44 PM
شرکت صبا فولاد زاگرس در سال ۱۳۹۳ ودر منطقه سفید دشت چهارمحال و بختیاری تاسیس گردید که تولید انواع محصولات نظیر میلگرد را با ظرفیت سالانه ۱۰۰ هزار تن انجام می دهد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

16650

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

16500

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

16050

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

16050

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

16050

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

16050

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

16050

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

16050
میلگرد نورد آریان فولاد

میلگرد نورد آریان فولاد

10/21/2021 11:57:19 AM
شرکت نورد آریان فولاد بزرگترین تولید کننده مقاطع فولادی خصوصی در ایران و خاورمیانه می باشد.و محصولاتی از قبیل تیرآهن میلگرد نبشی ناودانی و ریل تولید می کند این شرکت در شهرستان بویین زهرا واقع شده است.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰,,

A2
۱۲متری
کارخانه

16100

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15900

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15900

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15900

میلگرد ۲۰ A3,

A3
۱۲متری
کارخانه

15900

میلگرد ۲۲ A3,,

A3
۱۲متری
کارخانه

15900

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15900

میلگرد ۱۰ A3

16200
فولاد روهینا جنوب دزفول

فولاد روهینا جنوب دزفول

10/23/2021 12:34:19 PM
مجتمع فولاد روهینای جنوب در سال ۱۳۸۹ در منطقه خوزستان تاسیس گردید چه محصولاتی مانند میلگرد در آنالیز های مختلف را تولید می نماید تا ظرفیت تولید آن در سال ۵۰۰ هزار تن می باشد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3,,

A3
۱۲متری
کارخانه

16750

میلگرد ۱۲,,

A3
۱۲متری
کارخانه

16550

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16350

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16350

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16350

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16350

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16350

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16350

میلگرد ۲۸ A3,

A3
۱۲متری
کارخانه

16350
فولاد آناهیتا گیلان

فولاد آناهیتا گیلان

10/23/2021 12:19:49 PM
شرکت فولاد آناهیتا گیلان در سال ۱۳۹۳ در منطقه صنعتی رشت افتتاح گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت تولید سالیانه ۳۲۰ هزار تن انجام می دهد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

17150

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

16950

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16950

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16550

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16550

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16550

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16550

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16550

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16550

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16550

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16550
 شاهین بناب

شاهین بناب

10/21/2021 12:24:34 PM
فولاد صنعت بناب شاهین بناب با مشارکت بانک گردشگری در اواخر سال ۱۳۹۰ تشکیل شد این مجموعه که همراه با چهار شرکت از گسترش فولاد تبریز خریداری شد محصولاتی از قبیل میلگرد را تولید می نماید
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

16850

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

16550

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16550

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16250

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16250

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16250

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16250

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16250

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16250

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16250

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16250
فولاد قزوین

فولاد قزوین

10/23/2021 11:14:07 AM
شرکت فولاد قزوین واقع در آزادراه قزوین زنجان محصولاتی نظیر میلگردهای آنالیز A2 را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

16550

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

16200

میلگرد ۱۲ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

16200
فولاد هیربد زرندیه

فولاد هیربد زرندیه

11/29/2020 1:40:44 PM
شرکت صنایع فولاد هیربد زرندیه در سال ۱۳۸۸ در منطقه صنعتی ساوه افتتاح گردید و محصولاتی نظیر پروفیل و میلگرد را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

فولاد سیادن ابهر

فولاد سیادن ابهر

10/23/2021 11:15:31 AM
فولاد سیادن ابهر ۱۳۸۵ در منطقه ابهر تاسیس گردید و محصولات نظیر میلگرد را با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

16550

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

16200

میلگرد ۱۲ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

16200

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16050

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16050

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16050

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16050

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16050

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16050
فولاد کاوه تیکمه داش

فولاد کاوه تیکمه داش

10/23/2021 1:42:26 PM
صنایع فولاد کاوه تیکمه داش در سال۱۳۹۳ در منطقه بستان آباد تاسیس گردید میلگرد در آنالیز های مختلف را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

17100

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

16900

میلگرد ۱۲ A3

A2
۱۲متری
کارخانه

16900

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16800

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16800

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16800

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16800

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16800

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16800

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16800

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16800
فولاد بافق یزد

فولاد بافق یزد

8/25/2021 2:09:07 PM
مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق یزد در سال ۱۳۹۴ در منطقه بافق یزد تاسیس گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت تولید سالیانه ۵۵۰ هزار تن تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18150

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18050

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

17680

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

17680

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

17550

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

17550

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

17550

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

17550

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

17550

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

17550

میلگرد ۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18650
فولاد ظفر بناب

فولاد ظفر بناب

10/23/2021 11:27:59 AM
مجتمع فولاد ظفر بناب در سال ۱۳۸۶ در منطقه بناب تاسیس کرده و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت ۲۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

17100

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

16900

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16900

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16600

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16600

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16600

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16600

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16600

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16600

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16600
پرشین فولاد قزوین

پرشین فولاد قزوین

10/23/2021 12:17:33 PM
گروه صنعتی پرشین فولاد در سال ۱۳۸۵ در تاکستان قزوین تاسیس شده محصولات نظیر میلگرد را با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.گروه صنعتی پرشین فولاد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16550

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16350

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16200

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16150

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16150

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16150

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16150

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16150

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16200

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16200
فولاد آذربایجان میانه

فولاد آذربایجان میانه

10/21/2021 12:03:43 PM
شرکت فولاد آذربایجان در سال ۱۳۸۰ در شهرستان میانه آذربایجان شرقی تاسیس شد و محصولاتی نظیر میلگرد و ناودانی را به ظرفیت سالیانه ۵۵۰ هزار تن تولید مینماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A2,,

A2
۱۲متری
کارخانه

16350

میلگرد ۱۲ A3,,

A3
۱۲متری
کارخانه

16200

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15750

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15750

میلگرد ۱۸ A3,

A3
۱۲متری
کارخانه

15750

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15750

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15750

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15750

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15750
فولاد سرمد ابرکوه

فولاد سرمد ابرکوه

10/20/2021 1:58:52 PM
شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه در سال ۱۳۹۵ در منطقه ابر کوه یزد تاسیس گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۴ A3,

A3
۱۲ متری
کارخانه

15750

میلگرد ۱۶ A3,

A3
۱۲ متری
کارخانه

15750

میلگرد ۱۸ A3,

A3
۱۲ متری
کارخانه

15650

میلگرد ۲۰ A3,

A3
۱۲ متری
کارخانه

15650

میلگرد ۲۲ A3,

A3
۱۲ متری
کارخانه

15650

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15650
فولاد امیرکبیر خزر

فولاد امیرکبیر خزر

6/20/2021 12:59:38 PM
شرکت فولاد امیرکبیر خزر در سال ۱۳۸۳ در شهرک صنعتی رشت تاسیس کرد و محصولاتی را نظیر میلگرد با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال تولید می نمایند.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

14870

میلگرد A3 8

15370
فولاد کیان کاشان

فولاد کیان کاشان

3/12/2019 11:39:41 AM
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲ متری
کارخانه

4720
آریا ذوب اشتهارد

آریا ذوب اشتهارد

10/23/2021 1:43:55 PM
مجتمع فولاد آریا ذوب در سال ۱۳۸۶ در منطقه اشتهارد تاسیس گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲ متری
کارخانه

16550

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

16550

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

16250

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

16250

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

16250

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

16250
فولاد خراسان

فولاد خراسان

10/21/2021 12:01:17 PM

میلگرد ۱۴ A3

15700

میلگرد ۱۶ A3

15700

میلگرد ۱۸ A3

15700

میلگرد ۲۰ A3

15700

میلگرد ۲۲ A3

15700

میلگرد ۲۵ A3

15700

میلگرد ۲۸ A3

15700
فولاد حسن رود انزلی

فولاد حسن رود انزلی

10/23/2021 11:46:00 AM
فولاد حسن رود گیلان در بندر انزلی واقع شده ومحصولات مورد از سایز ۸ تا ۲۵ را تولید میکند

میلگرد ۸ A2

16800

میلگرد ۱۰ A2

16600

میلگرد ۱۲ A3

16500

میلگرد ۱۴ A3

16150

میلگرد ۱۶ A3

16150

میلگرد ۱۸ A3

16150

میلگرد ۲۰ A3

16150
فایکو

فایکو

10/21/2021 12:04:33 PM

فایکو A3 14

15400

فایکو A3 16

15400

فایکو A3 18

15400

فایکو A3 20

15400

فایکو A3 22

15400

فایکو A3 25

15400

فایکو A3 32

15400
جهان فولاد سیرجان

جهان فولاد سیرجان

10/21/2021 12:26:08 PM

میلگرد ۱۸ A3

15650

میلگرد ۲۰ A3

15650

میلگرد ۲۲ A3

15650

میلگرد ۲۵ A3

15650