میلگرد
فولاد کویر کاشان

فولاد کویر کاشان

2/2/2021 1:31:36 PM
شرکت فولاد کویر در سال ۱۳۸۶ در منطقه آران و بیدگل اصفهان شروع به فعالیت نمود که محصولات میلگرد صنعتی و ساختمانی با آنالیز های مختلف را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۴۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۳۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۳۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۲ A2

A2
۱۲ متری
کارخانه

ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

2/27/2021 1:50:57 PM
ذوب آهن اصفهان بزرگترین کارخانه تولید کننده فولاد صنعتی و ساختمانی و ریل در ایران است.ذوب آهن با ظرفیت ۲.۸ میلیون تن محصول نهایی از قبیل انواع تیرآهن میلگرد نبشی چهارگوش وریل واقع در جنوب غربی استان اصفهان میباشد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

14200

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

12700

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

12600

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

12850

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

12550

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

12550

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

12550

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

12450

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

12600
صبا فولاد زاگرس

صبا فولاد زاگرس

2/27/2021 1:23:56 PM
شرکت صبا فولاد زاگرس در سال ۱۳۹۳ ودر منطقه سفید دشت چهارمحال و بختیاری تاسیس گردید که تولید انواع محصولات نظیر میلگرد را با ظرفیت سالانه ۱۰۰ هزار تن انجام می دهد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

13370

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

13220

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

12770

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

12770

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

12770

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

12770

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

12770

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

12770
میلگرد نورد آریان فولاد

میلگرد نورد آریان فولاد

2/27/2021 12:52:22 PM
شرکت نورد آریان فولاد بزرگترین تولید کننده مقاطع فولادی خصوصی در ایران و خاورمیانه می باشد.و محصولاتی از قبیل تیرآهن میلگرد نبشی ناودانی و ریل تولید می کند این شرکت در شهرستان بویین زهرا واقع شده است.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰

A2
۱۲متری
کارخانه

12650

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12750

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12550

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12550

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12550

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12550

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12550

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12550
فولاد روهینا جنوب دزفول

فولاد روهینا جنوب دزفول

2/24/2021 1:07:08 PM
مجتمع فولاد روهینای جنوب در سال ۱۳۸۹ در منطقه خوزستان تاسیس گردید چه محصولاتی مانند میلگرد در آنالیز های مختلف را تولید می نماید تا ظرفیت تولید آن در سال ۵۰۰ هزار تن می باشد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12950

میلگرد ۱۲

A3
۱۲متری
کارخانه

12850

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12650

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12650

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12650

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12650

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12650
فولاد آناهیتا گیلان

فولاد آناهیتا گیلان

2/7/2021 11:11:31 AM
شرکت فولاد آناهیتا گیلان در سال ۱۳۹۳ در منطقه صنعتی رشت افتتاح گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت تولید سالیانه ۳۲۰ هزار تن انجام می دهد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

13150

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

12950

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12750

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12750

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12750

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12750

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12750

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12750

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12750

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12750

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12750
 شاهین بناب

شاهین بناب

2/27/2021 11:54:07 AM
فولاد صنعت بناب شاهین بناب با مشارکت بانک گردشگری در اواخر سال ۱۳۹۰ تشکیل شد این مجموعه که همراه با چهار شرکت از گسترش فولاد تبریز خریداری شد محصولاتی از قبیل میلگرد را تولید می نماید
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

13000

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

12800

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12800

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12650

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12650

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12650

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12650

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12650

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12650

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12650

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12650
فولاد قزوین

فولاد قزوین

2/24/2021 12:27:56 PM
شرکت فولاد قزوین واقع در آزادراه قزوین زنجان محصولاتی نظیر میلگردهای آنالیز A2 را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

12750

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

12350

میلگرد ۱۲ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

12350
فولاد هیربد زرندیه

فولاد هیربد زرندیه

11/29/2020 1:40:44 PM
شرکت صنایع فولاد هیربد زرندیه در سال ۱۳۸۸ در منطقه صنعتی ساوه افتتاح گردید و محصولاتی نظیر پروفیل و میلگرد را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

فولاد سیادن ابهر

فولاد سیادن ابهر

2/27/2021 11:50:15 AM
فولاد سیادن ابهر ۱۳۸۵ در منطقه ابهر تاسیس گردید و محصولات نظیر میلگرد را با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

12950

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

12500

میلگرد ۱۲ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

12500

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12500

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12500

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12500

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12500

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12500

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12500
فولاد کاوه تیکمه داش

فولاد کاوه تیکمه داش

2/27/2021 12:09:01 PM
صنایع فولاد کاوه تیکمه داش در سال۱۳۹۳ در منطقه بستان آباد تاسیس گردید میلگرد در آنالیز های مختلف را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

12950

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

12900

میلگرد ۱۲ A3

A2
۱۲متری
کارخانه

12900

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12750

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12750

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12750

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12750

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12750

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12750

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12750

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12750
فولاد بافق یزد

فولاد بافق یزد

2/27/2021 1:36:47 PM
مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق یزد در سال ۱۳۹۴ در منطقه بافق یزد تاسیس گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت تولید سالیانه ۵۵۰ هزار تن تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13330

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13130

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12750

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12750

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12630

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12630

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12630

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12630

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12630

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12630

میلگرد ۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13930
فولاد ظفر بناب

فولاد ظفر بناب

2/27/2021 11:28:53 AM
مجتمع فولاد ظفر بناب در سال ۱۳۸۶ در منطقه بناب تاسیس کرده و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت ۲۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

13650

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

13450

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13450

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13150

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13150

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13150

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13150

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13150

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13150

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13150
پرشین فولاد قزوین

پرشین فولاد قزوین

2/27/2021 12:06:37 PM
گروه صنعتی پرشین فولاد در سال ۱۳۸۵ در تاکستان قزوین تاسیس شده محصولات نظیر میلگرد را با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.گروه صنعتی پرشین فولاد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13050

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12850

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12700

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12650

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12650

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12650

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12650

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12650

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12700

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12700
فولاد آذربایجان میانه

فولاد آذربایجان میانه

2/27/2021 12:29:58 PM
شرکت فولاد آذربایجان در سال ۱۳۸۰ در شهرستان میانه آذربایجان شرقی تاسیس شد و محصولاتی نظیر میلگرد و ناودانی را به ظرفیت سالیانه ۵۵۰ هزار تن تولید مینماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12700

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12500

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12500

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12500

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12500

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12500
فولاد سرمد ابرکوه

فولاد سرمد ابرکوه

2/27/2021 1:32:06 PM
شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه در سال ۱۳۹۵ در منطقه ابر کوه یزد تاسیس گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

12550

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

12550

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

12450

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

12450

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

12450
فولاد امیرکبیر خزر

فولاد امیرکبیر خزر

2/27/2021 1:17:04 PM
شرکت فولاد امیرکبیر خزر در سال ۱۳۸۳ در شهرک صنعتی رشت تاسیس کرد و محصولاتی را نظیر میلگرد با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال تولید می نمایند.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۲۸ A3

فولاد کیان کاشان

فولاد کیان کاشان

3/12/2019 11:39:41 AM
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲ متری
کارخانه

4720
آریا ذوب اشتهارد

آریا ذوب اشتهارد

2/27/2021 11:19:50 AM
مجتمع فولاد آریا ذوب در سال ۱۳۸۶ در منطقه اشتهارد تاسیس گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲ متری
کارخانه

12750

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

12750

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

12450

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

12450

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

12450

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

12450
فولاد خراسان

فولاد خراسان

2/27/2021 12:31:05 PM

میلگرد ۱۴ A3

12500

میلگرد ۱۶ A3

12500

میلگرد ۱۸ A3

12500

میلگرد ۲۰ A3

12500

میلگرد ۲۵ A3

12500

میلگرد ۲۸ A3

12500
فولاد حسن رود انزلی

فولاد حسن رود انزلی

2/27/2021 11:16:41 AM
فولاد حسن رود گیلان در بندر انزلی واقع شده ومحصولات مورد از سایز ۸ تا ۲۵ را تولید میکند

میلگرد ۸ A2

13550

میلگرد ۱۰ A2

13200

میلگرد ۱۲ A3

12950

میلگرد ۱۴ A3

12850

میلگرد ۱۶ A3

12850

میلگرد ۱۸ A3

12850

میلگرد ۲۰ A3

12850
فایکو

فایکو

2/24/2021 1:33:54 PM

فایکو A3 14

12360

فایکو A3 16

12360

فایکو A3 18

12360

فایکو A3 20

12360

فایکو A3 22

12360
جهان فولاد سیرجان

جهان فولاد سیرجان

2/27/2021 1:18:15 PM

میلگرد ۱۴ A3

12600

میلگرد ۱۶ A3

12600

میلگرد ۱۸ A3

12400

میلگرد ۲۰ A3

12400

میلگرد ۲۲ A3

12400

میلگرد ۲۵ A3

12400

میلگرد ۱۲ A3

12800