میلگرد
فولاد کویر کاشان

فولاد کویر کاشان

9/24/2020 12:40:24 PM
شرکت فولاد کویر در سال ۱۳۸۶ در منطقه آران و بیدگل اصفهان شروع به فعالیت نمود که محصولات میلگرد صنعتی و ساختمانی با آنالیز های مختلف را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

9/24/2020 12:40:00 PM
ذوب آهن اصفهان بزرگترین کارخانه تولید کننده فولاد صنعتی و ساختمانی و ریل در ایران است.ذوب آهن با ظرفیت ۲.۸ میلیون تن محصول نهایی از قبیل انواع تیرآهن میلگرد نبشی چهارگوش وریل واقع در جنوب غربی استان اصفهان میباشد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

12050

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

11950

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

12050

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

12100

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

11600

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

12050

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

12000
صبا فولاد زاگرس

صبا فولاد زاگرس

9/24/2020 12:16:30 PM
شرکت صبا فولاد زاگرس در سال ۱۳۹۳ ودر منطقه سفید دشت چهارمحال و بختیاری تاسیس گردید که تولید انواع محصولات نظیر میلگرد را با ظرفیت سالانه ۱۰۰ هزار تن انجام می دهد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

12330

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

12330

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

12330

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

12330

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

12330

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

12330
میلگرد نورد آریان فولاد

میلگرد نورد آریان فولاد

9/24/2020 12:14:49 PM
شرکت نورد آریان فولاد بزرگترین تولید کننده مقاطع فولادی خصوصی در ایران و خاورمیانه می باشد.و محصولاتی از قبیل تیرآهن میلگرد نبشی ناودانی و ریل تولید می کند این شرکت در شهرستان بویین زهرا واقع شده است.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰

A2
۱۲متری
کارخانه

12450

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12500

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12300

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12300

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12300

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12300
فولاد روهینا جنوب دزفول

فولاد روهینا جنوب دزفول

9/23/2020 4:39:36 PM
مجتمع فولاد روهینای جنوب در سال ۱۳۸۹ در منطقه خوزستان تاسیس گردید چه محصولاتی مانند میلگرد در آنالیز های مختلف را تولید می نماید تا ظرفیت تولید آن در سال ۵۰۰ هزار تن می باشد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13150

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13050

میلگرد ۱۲

A3
۱۲متری
کارخانه

12750

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12250

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12250

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12250

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12250

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12250

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12250

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12250

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12250
فولاد آناهیتا گیلان

فولاد آناهیتا گیلان

9/23/2020 12:18:52 PM
شرکت فولاد آناهیتا گیلان در سال ۱۳۹۳ در منطقه صنعتی رشت افتتاح گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت تولید سالیانه ۳۲۰ هزار تن انجام می دهد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

12850

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

12650

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12450

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12450

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12450

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12450

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12450

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12450

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12450

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12450

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12450
 شاهین بناب

شاهین بناب

9/24/2020 11:26:12 AM
فولاد صنعت بناب شاهین بناب با مشارکت بانک گردشگری در اواخر سال ۱۳۹۰ تشکیل شد این مجموعه که همراه با چهار شرکت از گسترش فولاد تبریز خریداری شد محصولاتی از قبیل میلگرد را تولید می نماید
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

12900

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

12750

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12750

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12600

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12600

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12600

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12600

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12600

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12600

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12600

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12600
فولاد قزوین

فولاد قزوین

6/16/2019 12:53:23 PM
شرکت فولاد قزوین واقع در آزادراه قزوین زنجان محصولاتی نظیر میلگردهای آنالیز A2 را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

4720

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

4570

میلگرد ۱۲ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

4570
فولاد هیربد زرندیه

فولاد هیربد زرندیه

8/15/2020 1:25:08 PM
شرکت صنایع فولاد هیربد زرندیه در سال ۱۳۸۸ در منطقه صنعتی ساوه افتتاح گردید و محصولاتی نظیر پروفیل و میلگرد را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

فولاد سیادن ابهر

فولاد سیادن ابهر

9/24/2020 11:02:41 AM
فولاد سیادن ابهر ۱۳۸۵ در منطقه ابهر تاسیس گردید و محصولات نظیر میلگرد را با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

12750

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

12500

میلگرد ۱۲ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

12500

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

11950

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

11950

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

11950

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

11950

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

11950

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

11950
فولاد کاوه تیکمه داش

فولاد کاوه تیکمه داش

9/24/2020 12:50:22 PM
صنایع فولاد کاوه تیکمه داش در سال۱۳۹۳ در منطقه بستان آباد تاسیس گردید میلگرد در آنالیز های مختلف را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

12850

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

12650

میلگرد ۱۲ A3

A2
۱۲متری
کارخانه

12650

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12550

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12550

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12550

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12550

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12550

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12550

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12550

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12550
فولاد بافق یزد

فولاد بافق یزد

9/24/2020 12:10:21 PM
مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق یزد در سال ۱۳۹۴ در منطقه بافق یزد تاسیس گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت تولید سالیانه ۵۵۰ هزار تن تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12930

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12630

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12450

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12450

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12330

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12330

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12330

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12330

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12330

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12380

میلگرد ۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

13330
فولاد ظفر بناب

فولاد ظفر بناب

9/24/2020 11:29:11 AM
مجتمع فولاد ظفر بناب در سال ۱۳۸۶ در منطقه بناب تاسیس کرده و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت ۲۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

12700

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

12500

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12500

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12350

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12350

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12350

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12350

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12350

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12350

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12350
پرشین فولاد قزوین

پرشین فولاد قزوین

9/24/2020 11:04:42 AM
گروه صنعتی پرشین فولاد در سال ۱۳۸۵ در تاکستان قزوین تاسیس شده محصولات نظیر میلگرد را با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.گروه صنعتی پرشین فولاد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12550

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12350

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12200

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12150

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12150

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12150

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12150

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12150

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12200

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12200
فولاد آذربایجان میانه

فولاد آذربایجان میانه

9/24/2020 11:55:45 AM
شرکت فولاد آذربایجان در سال ۱۳۸۰ در شهرستان میانه آذربایجان شرقی تاسیس شد و محصولاتی نظیر میلگرد و ناودانی را به ظرفیت سالیانه ۵۵۰ هزار تن تولید مینماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

11960

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

11960

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

11960

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

11960
فولاد سرمد ابرکوه

فولاد سرمد ابرکوه

9/24/2020 12:29:39 PM
شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه در سال ۱۳۹۵ در منطقه ابر کوه یزد تاسیس گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

12350

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

12150

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

12050

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

12050

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

12050
فولاد امیرکبیر خزر

فولاد امیرکبیر خزر

9/23/2020 4:29:27 PM
شرکت فولاد امیرکبیر خزر در سال ۱۳۸۳ در شهرک صنعتی رشت تاسیس کرد و محصولاتی را نظیر میلگرد با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال تولید می نمایند.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۲۸ A3

فولاد کیان کاشان

فولاد کیان کاشان

3/12/2019 11:39:41 AM
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲ متری
کارخانه

4720
آریا ذوب اشتهارد

آریا ذوب اشتهارد

9/23/2020 4:43:01 PM
مجتمع فولاد آریا ذوب در سال ۱۳۸۶ در منطقه اشتهارد تاسیس گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲ متری
کارخانه

12400

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

12400

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

12200

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

12200

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

12200

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

12200
فولاد خراسان

فولاد خراسان

9/24/2020 11:56:26 AM

میلگرد ۱۴ A3

11960

میلگرد ۱۶ A3

11960

میلگرد ۲۰ A3

11960

میلگرد ۲۲ A3

11960
فولاد حسن رود انزلی

فولاد حسن رود انزلی

9/24/2020 11:30:58 AM
فولاد حسن رود گیلان در بندر انزلی واقع شده ومحصولات مورد از سایز ۸ تا ۲۵ را تولید میکند

میلگرد ۸ A2

13000

میلگرد ۱۰ A2

12600

میلگرد ۱۲ A3

12350

میلگرد ۱۴ A3

12350

میلگرد ۱۶ A3

12350

میلگرد ۱۸ A3

12350

میلگرد ۲۰ A3

12350