میلگرد
فولاد کویر کاشان

فولاد کویر کاشان

12/1/2021 12:59:58 PM
شرکت فولاد کویر در سال ۱۳۸۶ در منطقه آران و بیدگل اصفهان شروع به فعالیت نمود که محصولات میلگرد صنعتی و ساختمانی با آنالیز های مختلف را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۴۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

17450

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

16550

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

16250

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

16250

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

16250

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

16250

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

16250

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

16250

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

16250

میلگرد A3 36

A3
۱۲ متری
کارخانه

17450

میلگرد ۱۰ A2

A1
کلاف
کارخانه

16350

میلگرد ۱۲ A2

A2
۱۲ متری
کارخانه

16150

میلگرد 8 A2

16950

میلگرد 8 A3

17050
ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

12/2/2021 12:40:56 PM
ذوب آهن اصفهان بزرگترین کارخانه تولید کننده فولاد صنعتی و ساختمانی و ریل در ایران است.ذوب آهن با ظرفیت ۲.۸ میلیون تن محصول نهایی از قبیل انواع تیرآهن میلگرد نبشی چهارگوش وریل واقع در جنوب غربی استان اصفهان میباشد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

16700

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

16200

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

16200

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15700

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15700

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15700

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15700

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15800
صبا فولاد زاگرس

صبا فولاد زاگرس

12/2/2021 12:11:18 PM
شرکت صبا فولاد زاگرس در سال ۱۳۹۳ ودر منطقه سفید دشت چهارمحال و بختیاری تاسیس گردید که تولید انواع محصولات نظیر میلگرد را با ظرفیت سالانه ۱۰۰ هزار تن انجام می دهد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

16450

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

16300

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15850

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15850

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15850

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15850

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15850

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15850

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15900

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15900
میلگرد نورد آریان فولاد

میلگرد نورد آریان فولاد

12/2/2021 12:09:39 PM
شرکت نورد آریان فولاد بزرگترین تولید کننده مقاطع فولادی خصوصی در ایران و خاورمیانه می باشد.و محصولاتی از قبیل تیرآهن میلگرد نبشی ناودانی و ریل تولید می کند این شرکت در شهرستان بویین زهرا واقع شده است.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

15850

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16050

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15650

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15650

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15650

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15650

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15650

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15650

میلگرد ۱۲ A2

15850
فولاد روهینا جنوب دزفول

فولاد روهینا جنوب دزفول

12/2/2021 12:02:45 PM
مجتمع فولاد روهینای جنوب در سال ۱۳۸۹ در منطقه خوزستان تاسیس گردید چه محصولاتی مانند میلگرد در آنالیز های مختلف را تولید می نماید تا ظرفیت تولید آن در سال ۵۰۰ هزار تن می باشد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16550

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16150

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15950

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15850

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15850

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15850

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15850

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15850

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15850

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15850

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15850
فولاد آناهیتا گیلان

فولاد آناهیتا گیلان

12/2/2021 11:15:21 AM
شرکت فولاد آناهیتا گیلان در سال ۱۳۹۳ در منطقه صنعتی رشت افتتاح گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت تولید سالیانه ۳۲۰ هزار تن انجام می دهد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

16650

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

16450

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16450

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16050

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16050

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16050

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16050

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16050

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16050

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16050

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16050
 شاهین بناب

شاهین بناب

12/2/2021 12:15:14 PM
فولاد صنعت بناب شاهین بناب با مشارکت بانک گردشگری در اواخر سال ۱۳۹۰ تشکیل شد این مجموعه که همراه با چهار شرکت از گسترش فولاد تبریز خریداری شد محصولاتی از قبیل میلگرد را تولید می نماید
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

16550

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

16250

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16250

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15950

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15950

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15950

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15950

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15950

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15950

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15950

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15950
فولاد قزوین

فولاد قزوین

10/25/2021 11:31:06 AM
شرکت فولاد قزوین واقع در آزادراه قزوین زنجان محصولاتی نظیر میلگردهای آنالیز A2 را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

16650

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

16300

میلگرد ۱۲ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

16300
فولاد هیربد زرندیه

فولاد هیربد زرندیه

11/29/2020 1:40:44 PM
شرکت صنایع فولاد هیربد زرندیه در سال ۱۳۸۸ در منطقه صنعتی ساوه افتتاح گردید و محصولاتی نظیر پروفیل و میلگرد را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

فولاد سیادن ابهر

فولاد سیادن ابهر

12/2/2021 12:02:22 PM
فولاد سیادن ابهر ۱۳۸۵ در منطقه ابهر تاسیس گردید و محصولات نظیر میلگرد را با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

16550

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

15850

میلگرد ۱۲ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

15850

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15750

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15750

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15750

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15750

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15750

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15750
فولاد کاوه تیکمه داش

فولاد کاوه تیکمه داش

12/2/2021 12:18:10 PM
صنایع فولاد کاوه تیکمه داش در سال۱۳۹۳ در منطقه بستان آباد تاسیس گردید میلگرد در آنالیز های مختلف را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

16400

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

16100

میلگرد ۱۲ A3

A2
۱۲متری
کارخانه

16100

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15800

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15800

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15800

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15800

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15800

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15800

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15800

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15800
فولاد بافق یزد

فولاد بافق یزد

8/25/2021 2:09:07 PM
مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق یزد در سال ۱۳۹۴ در منطقه بافق یزد تاسیس گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت تولید سالیانه ۵۵۰ هزار تن تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18150

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18050

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

17680

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

17680

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

17550

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

17550

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

17550

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

17550

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

17550

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

17550

میلگرد ۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18650
فولاد ظفر بناب

فولاد ظفر بناب

12/2/2021 11:19:22 AM
مجتمع فولاد ظفر بناب در سال ۱۳۸۶ در منطقه بناب تاسیس کرده و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت ۲۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

16500

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

16200

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16200

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15900

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15900

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15900

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15900

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15900

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15900

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15900
پرشین فولاد قزوین

پرشین فولاد قزوین

12/2/2021 11:48:33 AM
گروه صنعتی پرشین فولاد در سال ۱۳۸۵ در تاکستان قزوین تاسیس شده محصولات نظیر میلگرد را با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.گروه صنعتی پرشین فولاد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16550

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16350

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16200

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16150

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16150

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16150

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16150

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16150

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16200

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

16200
فولاد آذربایجان میانه

فولاد آذربایجان میانه

12/2/2021 11:55:22 AM
شرکت فولاد آذربایجان در سال ۱۳۸۰ در شهرستان میانه آذربایجان شرقی تاسیس شد و محصولاتی نظیر میلگرد و ناودانی را به ظرفیت سالیانه ۵۵۰ هزار تن تولید مینماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15550

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15550

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15550

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15550

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15550
فولاد سرمد ابرکوه

فولاد سرمد ابرکوه

12/2/2021 12:16:25 PM
شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه در سال ۱۳۹۵ در منطقه ابر کوه یزد تاسیس گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15900

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15900

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15800

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15800

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15800

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15800
فولاد امیرکبیر خزر

فولاد امیرکبیر خزر

6/20/2021 12:59:38 PM
شرکت فولاد امیرکبیر خزر در سال ۱۳۸۳ در شهرک صنعتی رشت تاسیس کرد و محصولاتی را نظیر میلگرد با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال تولید می نمایند.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

14870

میلگرد A3 8

15370
فولاد کیان کاشان

فولاد کیان کاشان

3/12/2019 11:39:41 AM
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲ متری
کارخانه

4720
آریا ذوب اشتهارد

آریا ذوب اشتهارد

12/1/2021 12:53:40 PM
مجتمع فولاد آریا ذوب در سال ۱۳۸۶ در منطقه اشتهارد تاسیس گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲ متری
کارخانه

16050

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

16050

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15750

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15750

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15750

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

15750

میلگرد 22 A3

15750

میلگرد ۲۵ A3

15750

میلگرد ۲۸ A3

15950

میلگرد ۳۲ A3

15950
فولاد خراسان

فولاد خراسان

12/2/2021 11:56:00 AM

میلگرد ۱۴ A3

15550

میلگرد ۱۶ A3

15550

میلگرد ۱۸ A3

15550

میلگرد ۲۰ A3

15550

میلگرد ۲۲ A3

15550

میلگرد ۲۵ A3

15550

میلگرد ۲۸ A3

15550
فولاد حسن رود انزلی

فولاد حسن رود انزلی

12/2/2021 11:14:09 AM
فولاد حسن رود گیلان در بندر انزلی واقع شده ومحصولات مورد از سایز ۸ تا ۲۵ را تولید میکند

میلگرد ۸ A2

16550

میلگرد ۱۰ A2

16300

میلگرد ۱۲ A3

16250

میلگرد ۱۴ A3

15850

میلگرد ۱۶ A3

15850

میلگرد ۱۸ A3

15850

میلگرد ۲۰ A3

15850
فایکو

فایکو

11/29/2021 12:37:32 PM

فایکو A3 14

15550

فایکو A3 16

15550

فایکو A3 18

15550

فایکو A3 20

15550

فایکو A3 22

15550

فایکو A3 25

15550
جهان فولاد سیرجان

جهان فولاد سیرجان

11/30/2021 1:27:26 PM

میلگرد ۱۶ A3

15900

میلگرد ۱۸ A3

15700

میلگرد ۲۵ A3

15700