میلگرد
فولاد کویر کاشان

فولاد کویر کاشان

5/17/2022 2:10:45 PM
شرکت فولاد کویر در سال ۱۳۸۶ در منطقه آران و بیدگل اصفهان شروع به فعالیت نمود که محصولات میلگرد صنعتی و ساختمانی با آنالیز های مختلف را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۳۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد A3 36

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۰ A2

A1
کلاف
کارخانه

میلگرد ۱۲ A2

A2
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد 8 A2

میلگرد 8 A3

ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

5/17/2022 2:07:18 PM
ذوب آهن اصفهان بزرگترین کارخانه تولید کننده فولاد صنعتی و ساختمانی و ریل در ایران است.ذوب آهن با ظرفیت ۲.۸ میلیون تن محصول نهایی از قبیل انواع تیرآهن میلگرد نبشی چهارگوش وریل واقع در جنوب غربی استان اصفهان میباشد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

19600

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

18500

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

18300

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

18200

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

18200

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

18200

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

18200

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

18200

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

18600
صبا فولاد زاگرس

صبا فولاد زاگرس

5/17/2022 1:15:59 PM
شرکت صبا فولاد زاگرس در سال ۱۳۹۳ ودر منطقه سفید دشت چهارمحال و بختیاری تاسیس گردید که تولید انواع محصولات نظیر میلگرد را با ظرفیت سالانه ۱۰۰ هزار تن انجام می دهد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

19050

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

18900

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

18450

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

18450

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

18450

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

18450

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

18450

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

18450

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

18530

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

18530
میلگرد نورد آریان فولاد

میلگرد نورد آریان فولاد

5/17/2022 12:11:52 PM
شرکت نورد آریان فولاد بزرگترین تولید کننده مقاطع فولادی خصوصی در ایران و خاورمیانه می باشد.و محصولاتی از قبیل تیرآهن میلگرد نبشی ناودانی و ریل تولید می کند این شرکت در شهرستان بویین زهرا واقع شده است.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

18100

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18200

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18000

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18000

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18000

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18000

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18000

میلگرد ۱۰ A3

18200

میلگرد ۱۲ A2

18100
فولاد روهینا جنوب دزفول

فولاد روهینا جنوب دزفول

5/17/2022 1:15:26 PM
مجتمع فولاد روهینای جنوب در سال ۱۳۸۹ در منطقه خوزستان تاسیس گردید چه محصولاتی مانند میلگرد در آنالیز های مختلف را تولید می نماید تا ظرفیت تولید آن در سال ۵۰۰ هزار تن می باشد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

19750

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18950

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18650

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18450

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18350

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18350
فولاد آناهیتا گیلان

فولاد آناهیتا گیلان

5/17/2022 11:53:17 AM
شرکت فولاد آناهیتا گیلان در سال ۱۳۹۳ در منطقه صنعتی رشت افتتاح گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت تولید سالیانه ۳۲۰ هزار تن انجام می دهد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

19350

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

19150

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

19150

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18750

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18750

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18750

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18750

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18750

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18750

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18750

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18750
 شاهین بناب

شاهین بناب

5/17/2022 12:43:44 PM
فولاد صنعت بناب شاهین بناب با مشارکت بانک گردشگری در اواخر سال ۱۳۹۰ تشکیل شد این مجموعه که همراه با چهار شرکت از گسترش فولاد تبریز خریداری شد محصولاتی از قبیل میلگرد را تولید می نماید
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

19050

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

18750

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18750

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18450

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18450

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18450

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18450

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18450

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18450

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18450

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18450
فولاد قزوین

فولاد قزوین

10/25/2021 11:31:06 AM
شرکت فولاد قزوین واقع در آزادراه قزوین زنجان محصولاتی نظیر میلگردهای آنالیز A2 را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

16650

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

16300

میلگرد ۱۲ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

16300
فولاد هیربد زرندیه

فولاد هیربد زرندیه

11/29/2020 1:40:44 PM
شرکت صنایع فولاد هیربد زرندیه در سال ۱۳۸۸ در منطقه صنعتی ساوه افتتاح گردید و محصولاتی نظیر پروفیل و میلگرد را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

فولاد سیادن ابهر

فولاد سیادن ابهر

5/17/2022 12:02:13 PM
فولاد سیادن ابهر ۱۳۸۵ در منطقه ابهر تاسیس گردید و محصولات نظیر میلگرد را با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

18900

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18050

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18050

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18050

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18050

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18050

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18050

میلگرد ۱۰ A2

18100

میلگرد ۱۲ A2

18100
فولاد کاوه تیکمه داش

فولاد کاوه تیکمه داش

5/17/2022 1:20:54 PM
صنایع فولاد کاوه تیکمه داش در سال۱۳۹۳ در منطقه بستان آباد تاسیس گردید میلگرد در آنالیز های مختلف را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

19050

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

18950

میلگرد ۱۲ A3

A2
۱۲متری
کارخانه

18950

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18600

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18600

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18600

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18600

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18600

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18600

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18600

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18600
فولاد بافق یزد

فولاد بافق یزد

4/27/2022 1:55:06 PM
مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق یزد در سال ۱۳۹۴ در منطقه بافق یزد تاسیس گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت تولید سالیانه ۵۵۰ هزار تن تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

فولاد ظفر بناب

فولاد ظفر بناب

5/17/2022 11:20:14 AM
مجتمع فولاد ظفر بناب در سال ۱۳۸۶ در منطقه بناب تاسیس کرده و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت ۲۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

19200

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

19000

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

19000

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18600

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18600

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18600

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18600

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18600

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18600

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18600
پرشین فولاد قزوین

پرشین فولاد قزوین

5/17/2022 12:55:30 PM
گروه صنعتی پرشین فولاد در سال ۱۳۸۵ در تاکستان قزوین تاسیس شده محصولات نظیر میلگرد را با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.گروه صنعتی پرشین فولاد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18850

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18650

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18500

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18450

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18450

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18450

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18450

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18450

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18500

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

18500
فولاد آذربایجان میانه

فولاد آذربایجان میانه

1/25/2022 1:04:12 PM
شرکت فولاد آذربایجان در سال ۱۳۸۰ در شهرستان میانه آذربایجان شرقی تاسیس شد و محصولاتی نظیر میلگرد و ناودانی را به ظرفیت سالیانه ۵۵۰ هزار تن تولید مینماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15200

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15200

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15200

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15200

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15200

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15200

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15200

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

15200
فولاد سرمد ابرکوه

فولاد سرمد ابرکوه

5/17/2022 1:19:14 PM
شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه در سال ۱۳۹۵ در منطقه ابر کوه یزد تاسیس گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

18500

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

18100

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

18100

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

18000

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

18000

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

18000

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

18000
فولاد امیرکبیر خزر

فولاد امیرکبیر خزر

6/20/2021 12:59:38 PM
شرکت فولاد امیرکبیر خزر در سال ۱۳۸۳ در شهرک صنعتی رشت تاسیس کرد و محصولاتی را نظیر میلگرد با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال تولید می نمایند.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

14870

میلگرد A3 8

15370
فولاد کیان کاشان

فولاد کیان کاشان

3/12/2019 11:39:41 AM
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲ متری
کارخانه

4720
آریا ذوب اشتهارد

آریا ذوب اشتهارد

5/8/2022 1:04:52 PM
مجتمع فولاد آریا ذوب در سال ۱۳۸۶ در منطقه اشتهارد تاسیس گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد 22 A3

میلگرد ۲۵ A3

میلگرد ۲۸ A3

میلگرد ۳۲ A3

فولاد خراسان

فولاد خراسان

5/17/2022 12:53:27 PM

میلگرد ۱۲ A3

18150

میلگرد ۱۴ A3

17750

میلگرد ۱۶ A3

17750

میلگرد ۱۸ A3

17750

میلگرد ۲۰ A3

17750

میلگرد ۲۲ A3

17750

میلگرد ۲۵ A3

17750

میلگرد ۲۸ A3

17750

میلگرد ۳۲ A3

18150

میلگرد ۱۰ A3

18500
فولاد حسن رود انزلی

فولاد حسن رود انزلی

5/17/2022 11:44:43 AM
فولاد حسن رود گیلان در بندر انزلی واقع شده ومحصولات مورد از سایز ۸ تا ۲۵ را تولید میکند

میلگرد ۸ A2

19350

میلگرد ۱۰ A2

18700

میلگرد ۱۲ A3

18500

میلگرد ۱۴ A3

18300

میلگرد ۱۶ A3

18300

میلگرد ۱۸ A3

18300

میلگرد ۲۰ A3

18300
فایکو

فایکو

5/17/2022 12:46:27 PM

فایکو A3 12

18350

فایکو A3 14

17850

فایکو A3 16

17850

فایکو A3 18

17850

فایکو A3 20

17850

فایکو A3 22

17850

فایکو A3 25

17850

فایکو A3 32

17850

فایکو ۱۰ A3

18350
جهان فولاد سیرجان

جهان فولاد سیرجان

4/27/2022 2:44:20 PM

میلگرد ۱۸ A3

میلگرد ۲۰ A3

میلگرد ۲۵ A3

میلگرد ۲۸ A3