میلگرد
فولاد کویر کاشان

فولاد کویر کاشان

7/22/2019 12:09:18 PM
شرکت فولاد کویر در سال ۱۳۸۶ در منطقه آران و بیدگل اصفهان شروع به فعالیت نمود که محصولات میلگرد صنعتی و ساختمانی با آنالیز های مختلف را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۶/۵

A1
کلاف
کارخانه

5350

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲ متر
کارخانه

5100

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4300

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4250

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4250

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4300

میلگرد ۱۲ A2

A2
۱۲ متری
کارخانه

4300
ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

7/22/2019 12:48:00 PM
ذوب آهن اصفهان بزرگترین کارخانه تولید کننده فولاد صنعتی و ساختمانی و ریل در ایران است.ذوب آهن با ظرفیت ۲.۸ میلیون تن محصول نهایی از قبیل انواع تیرآهن میلگرد نبشی چهارگوش وریل واقع در جنوب غربی استان اصفهان میباشد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4260

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4210

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4210

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4160

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4160

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4160

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4160
صبا فولاد زاگرس

صبا فولاد زاگرس

7/22/2019 1:32:41 PM
شرکت صبا فولاد زاگرس در سال ۱۳۹۳ ودر منطقه سفید دشت چهارمحال و بختیاری تاسیس گردید که تولید انواع محصولات نظیر میلگرد را با ظرفیت سالانه ۱۰۰ هزار تن انجام می دهد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4190

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4190

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4190

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4190

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4190

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4190

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4210

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4210
میلگرد نورد آریان فولاد

میلگرد نورد آریان فولاد

7/22/2019 1:23:07 PM
شرکت نورد آریان فولاد بزرگترین تولید کننده مقاطع فولادی خصوصی در ایران و خاورمیانه می باشد.و محصولاتی از قبیل تیرآهن میلگرد نبشی ناودانی و ریل تولید می کند این شرکت در شهرستان بویین زهرا واقع شده است.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰

A2
۱۲متری
کارخانه

4270

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4290

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4220

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4220

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4220

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4220

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4220

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4220

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4220
فولاد روهینا جنوب دزفول

فولاد روهینا جنوب دزفول

7/22/2019 1:46:16 PM
مجتمع فولاد روهینای جنوب در سال ۱۳۸۹ در منطقه خوزستان تاسیس گردید چه محصولاتی مانند میلگرد در آنالیز های مختلف را تولید می نماید تا ظرفیت تولید آن در سال ۵۰۰ هزار تن می باشد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4670

میلگرد ۱۲

A3
۱۲متری
کارخانه

4570

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4470

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4420

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4420

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4420

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4420

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4420
فولاد آناهیتا گیلان

فولاد آناهیتا گیلان

7/22/2019 12:18:09 PM
شرکت فولاد آناهیتا گیلان در سال ۱۳۹۳ در منطقه صنعتی رشت افتتاح گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت تولید سالیانه ۳۲۰ هزار تن انجام می دهد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

4510

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

4460

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4410

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4410

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4410

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4410

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4410

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4410

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4410

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4410

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4410
 شاهین بناب

شاهین بناب

7/22/2019 11:59:11 AM
فولاد صنعت بناب شاهین بناب با مشارکت بانک گردشگری در اواخر سال ۱۳۹۰ تشکیل شد این مجموعه که همراه با چهار شرکت از گسترش فولاد تبریز خریداری شد محصولاتی از قبیل میلگرد را تولید می نماید
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

4390

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

4340

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4340

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4270

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4270

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4270

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4270

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4270

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4270

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4270

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4270
فولاد قزوین

فولاد قزوین

6/16/2019 12:53:23 PM
شرکت فولاد قزوین واقع در آزادراه قزوین زنجان محصولاتی نظیر میلگردهای آنالیز A2 را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

4720

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

4570

میلگرد ۱۲ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

4570
فولاد هیربد زرندیه

فولاد هیربد زرندیه

7/22/2019 12:25:28 PM
شرکت صنایع فولاد هیربد زرندیه در سال ۱۳۸۸ در منطقه صنعتی ساوه افتتاح گردید و محصولاتی نظیر پروفیل و میلگرد را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

4620

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4420

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4370

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4370

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4320

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4320

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4320

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4320
فولاد سیادن ابهر

فولاد سیادن ابهر

7/22/2019 11:01:27 AM
فولاد سیادن ابهر ۱۳۸۵ در منطقه ابهر تاسیس گردید و محصولات نظیر میلگرد را با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

4270

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

4140

میلگرد ۱۲ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

4140

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4140

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4140

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4140

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4140

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4140

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4140
فولاد کاوه تیکمه داش

فولاد کاوه تیکمه داش

7/22/2019 1:27:33 PM
صنایع فولاد کاوه تیکمه داش در سال۱۳۹۳ در منطقه بستان آباد تاسیس گردید میلگرد در آنالیز های مختلف را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

4310

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

4290

میلگرد ۱۲ A3

A2
۱۲متری
کارخانه

4290

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4240

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4240

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4240

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4240

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4240

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4240

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4240

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4240
فولاد بافق یزد

فولاد بافق یزد

7/22/2019 11:16:21 AM
مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق یزد در سال ۱۳۹۴ در منطقه بافق یزد تاسیس گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت تولید سالیانه ۵۵۰ هزار تن تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4500

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4300

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4200

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4200

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4150

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4150

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4150

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4150

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4150

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4150

میلگرد ۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4550
فولاد ظفر بناب

فولاد ظفر بناب

7/22/2019 11:43:43 AM
مجتمع فولاد ظفر بناب در سال ۱۳۸۶ در منطقه بناب تاسیس کرده و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت ۲۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

4410

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

4360

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4360

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4310

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4310

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4310

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4310

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4310

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4310

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4310
پرشین فولاد قزوین

پرشین فولاد قزوین

7/22/2019 11:27:23 AM
گروه صنعتی پرشین فولاد در سال ۱۳۸۵ در تاکستان قزوین تاسیس شده محصولات نظیر میلگرد را با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.گروه صنعتی پرشین فولاد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4420

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4320

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4250

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4220

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4220

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4220

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4220

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4220

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4250

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4250
فولاد آذربایجان میانه

فولاد آذربایجان میانه

7/22/2019 1:13:09 PM
شرکت فولاد آذربایجان در سال ۱۳۸۰ در شهرستان میانه آذربایجان شرقی تاسیس شد و محصولاتی نظیر میلگرد و ناودانی را به ظرفیت سالیانه ۵۵۰ هزار تن تولید مینماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4170

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4170

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4170

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4170

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4170

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4170

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4170

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4170
فولاد سرمد ابرکوه

فولاد سرمد ابرکوه

7/22/2019 1:39:12 PM
شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه در سال ۱۳۹۵ در منطقه ابر کوه یزد تاسیس گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4310

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4200

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4150

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4150

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4100

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4100

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4100

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4100

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4100

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4100
فولاد امیرکبیر خزر

فولاد امیرکبیر خزر

7/22/2019 11:02:41 AM
شرکت فولاد امیرکبیر خزر در سال ۱۳۸۳ در شهرک صنعتی رشت تاسیس کرد و محصولاتی را نظیر میلگرد با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال تولید می نمایند.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4270

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4220

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4170

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4170

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4170

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4170

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4170

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4170
فولاد کیان کاشان

فولاد کیان کاشان

3/12/2019 11:39:41 AM
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲ متری
کارخانه

4720
آریا ذوب اشتهارد

آریا ذوب اشتهارد

7/22/2019 12:24:23 PM
مجتمع فولاد آریا ذوب در سال ۱۳۸۶ در منطقه اشتهارد تاسیس گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4220

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4220

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4220

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4220
فولاد خراسان

فولاد خراسان

7/22/2019 1:14:50 PM

میلگرد 12 A3

4320

میلگرد ۱۶ A3

4150

میلگرد ۱۸ A3

4150

میلگرد ۲۰ A3

4150

میلگرد ۲۲ A3

4150

میلگرد ۲۸ A3

4150

میلگرد ۳۲ A3

4320
فولاد حسن رود انزلی

فولاد حسن رود انزلی

7/22/2019 11:36:03 AM
فولاد حسن رود گیلان در بندر انزلی واقع شده ومحصولات مورد از سایز ۸ تا ۲۵ را تولید میکند

میلگرد ۸ A2

4470

میلگرد ۱۰ A2

4370

میلگرد ۱۲ A3

4370

میلگرد ۱۴ A3

4370

میلگرد ۱۶ A3

4370

میلگرد ۱۸ A3

4370

میلگرد ۲۰ A3

4370

میلگرد A3 22

4340

میلگرد A3 25

4340