میلگرد
فولاد کویر کاشان

فولاد کویر کاشان

4/22/2019 11:26:14 AM
شرکت فولاد کویر در سال ۱۳۸۶ در منطقه آران و بیدگل اصفهان شروع به فعالیت نمود که محصولات میلگرد صنعتی و ساختمانی با آنالیز های مختلف را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۶/۵

A1
کلاف
کارخانه

5350

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲ متر
کارخانه

5100

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲ متری
کارخانه

4300

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4350

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4350

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4300

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4300

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4300

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4300

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4300

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4400
ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

11/16/2019 1:45:31 PM
ذوب آهن اصفهان بزرگترین کارخانه تولید کننده فولاد صنعتی و ساختمانی و ریل در ایران است.ذوب آهن با ظرفیت ۲.۸ میلیون تن محصول نهایی از قبیل انواع تیرآهن میلگرد نبشی چهارگوش وریل واقع در جنوب غربی استان اصفهان میباشد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4600

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4400

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4600

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4370

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4400
صبا فولاد زاگرس

صبا فولاد زاگرس

11/16/2019 1:22:31 PM
شرکت صبا فولاد زاگرس در سال ۱۳۹۳ ودر منطقه سفید دشت چهارمحال و بختیاری تاسیس گردید که تولید انواع محصولات نظیر میلگرد را با ظرفیت سالانه ۱۰۰ هزار تن انجام می دهد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4730

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4630

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4420

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4420

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4420

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4420

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4420

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4420

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4450

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4450
میلگرد نورد آریان فولاد

میلگرد نورد آریان فولاد

11/13/2019 1:04:15 PM
شرکت نورد آریان فولاد بزرگترین تولید کننده مقاطع فولادی خصوصی در ایران و خاورمیانه می باشد.و محصولاتی از قبیل تیرآهن میلگرد نبشی ناودانی و ریل تولید می کند این شرکت در شهرستان بویین زهرا واقع شده است.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰

A2
۱۲متری
کارخانه

4390

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4310

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4310

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4310
فولاد روهینا جنوب دزفول

فولاد روهینا جنوب دزفول

11/16/2019 1:51:59 PM
مجتمع فولاد روهینای جنوب در سال ۱۳۸۹ در منطقه خوزستان تاسیس گردید چه محصولاتی مانند میلگرد در آنالیز های مختلف را تولید می نماید تا ظرفیت تولید آن در سال ۵۰۰ هزار تن می باشد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4720

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4570
فولاد آناهیتا گیلان

فولاد آناهیتا گیلان

11/16/2019 11:18:35 AM
شرکت فولاد آناهیتا گیلان در سال ۱۳۹۳ در منطقه صنعتی رشت افتتاح گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت تولید سالیانه ۳۲۰ هزار تن انجام می دهد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

4615

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

4565

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4515

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4515

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4515

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4515

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4515

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4515

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4515

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4515

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4515
 شاهین بناب

شاهین بناب

11/16/2019 11:40:11 AM
فولاد صنعت بناب شاهین بناب با مشارکت بانک گردشگری در اواخر سال ۱۳۹۰ تشکیل شد این مجموعه که همراه با چهار شرکت از گسترش فولاد تبریز خریداری شد محصولاتی از قبیل میلگرد را تولید می نماید
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

4550

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

4500

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4500

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4420

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4420

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4420

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4420

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4420

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4420

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4420

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4420
فولاد قزوین

فولاد قزوین

6/16/2019 12:53:23 PM
شرکت فولاد قزوین واقع در آزادراه قزوین زنجان محصولاتی نظیر میلگردهای آنالیز A2 را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

4720

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

4570

میلگرد ۱۲ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

4570
فولاد هیربد زرندیه

فولاد هیربد زرندیه

11/16/2019 12:25:35 PM
شرکت صنایع فولاد هیربد زرندیه در سال ۱۳۸۸ در منطقه صنعتی ساوه افتتاح گردید و محصولاتی نظیر پروفیل و میلگرد را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

4620

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4520

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4470

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4470

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4420

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4420

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4420

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4420
فولاد سیادن ابهر

فولاد سیادن ابهر

11/16/2019 11:03:47 AM
فولاد سیادن ابهر ۱۳۸۵ در منطقه ابهر تاسیس گردید و محصولات نظیر میلگرد را با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

4520

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

4320

میلگرد ۱۲ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

4320

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4320

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4320

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4320

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4320

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4320

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4320
فولاد کاوه تیکمه داش

فولاد کاوه تیکمه داش

11/16/2019 12:16:48 PM
صنایع فولاد کاوه تیکمه داش در سال۱۳۹۳ در منطقه بستان آباد تاسیس گردید میلگرد در آنالیز های مختلف را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

4520

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

4470

میلگرد ۱۲ A3

A2
۱۲متری
کارخانه

4470

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4420

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4420

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4420

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4420

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4420

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4420

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4420

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4420
فولاد بافق یزد

فولاد بافق یزد

11/16/2019 12:51:30 PM
مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق یزد در سال ۱۳۹۴ در منطقه بافق یزد تاسیس گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت تولید سالیانه ۵۵۰ هزار تن تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4690

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4490

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4370

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4370

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4320

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4320

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4320

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4320

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4320

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4320

میلگرد ۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4770
فولاد ظفر بناب

فولاد ظفر بناب

11/13/2019 11:05:19 AM
مجتمع فولاد ظفر بناب در سال ۱۳۸۶ در منطقه بناب تاسیس کرده و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت ۲۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

4550

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

4500

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4500

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4450

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4450

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4450

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4450

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4450

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4450

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4450
پرشین فولاد قزوین

پرشین فولاد قزوین

11/16/2019 1:41:54 PM
گروه صنعتی پرشین فولاد در سال ۱۳۸۵ در تاکستان قزوین تاسیس شده محصولات نظیر میلگرد را با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.گروه صنعتی پرشین فولاد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4620

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4520

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4470

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4420

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4420

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4420

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4420

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4420

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4470

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4470
فولاد آذربایجان میانه

فولاد آذربایجان میانه

11/13/2019 12:12:25 PM
شرکت فولاد آذربایجان در سال ۱۳۸۰ در شهرستان میانه آذربایجان شرقی تاسیس شد و محصولاتی نظیر میلگرد و ناودانی را به ظرفیت سالیانه ۵۵۰ هزار تن تولید مینماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4365

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4365

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4365

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4365

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4365

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4365

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4365

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

4365
فولاد سرمد ابرکوه

فولاد سرمد ابرکوه

11/13/2019 12:44:54 PM
شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه در سال ۱۳۹۵ در منطقه ابر کوه یزد تاسیس گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4300

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4300

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4260

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4260

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4260

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4260

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4260

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4260
فولاد امیرکبیر خزر

فولاد امیرکبیر خزر

11/16/2019 11:04:51 AM
شرکت فولاد امیرکبیر خزر در سال ۱۳۸۳ در شهرک صنعتی رشت تاسیس کرد و محصولاتی را نظیر میلگرد با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال تولید می نمایند.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4520

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4420

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4320

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4320

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4320

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4320

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4320

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4320
فولاد کیان کاشان

فولاد کیان کاشان

3/12/2019 11:39:41 AM
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲ متری
کارخانه

4720
آریا ذوب اشتهارد

آریا ذوب اشتهارد

11/16/2019 12:54:28 PM
مجتمع فولاد آریا ذوب در سال ۱۳۸۶ در منطقه اشتهارد تاسیس گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4420

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4420

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

4420
فولاد خراسان

فولاد خراسان

11/16/2019 11:47:29 AM

میلگرد 12 A3

4550

میلگرد ۱۴ A3

4380

میلگرد ۱۶ A3

4380

میلگرد ۲۰ A3

4380

میلگرد ۲۲ A3

4380
فولاد حسن رود انزلی

فولاد حسن رود انزلی

11/16/2019 11:20:04 AM
فولاد حسن رود گیلان در بندر انزلی واقع شده ومحصولات مورد از سایز ۸ تا ۲۵ را تولید میکند

میلگرد ۸ A2

4620

میلگرد ۱۰ A2

4450

میلگرد ۱۲ A3

4450

میلگرد ۱۴ A3

4450

میلگرد ۱۶ A3

4450

میلگرد ۱۸ A3

4440

میلگرد ۲۰ A3

4440