میلگرد
فولاد کویر کاشان

فولاد کویر کاشان

7/6/2020 1:56:51 PM
شرکت فولاد کویر در سال ۱۳۸۶ در منطقه آران و بیدگل اصفهان شروع به فعالیت نمود که محصولات میلگرد صنعتی و ساختمانی با آنالیز های مختلف را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

8/5/2020 1:39:26 PM
ذوب آهن اصفهان بزرگترین کارخانه تولید کننده فولاد صنعتی و ساختمانی و ریل در ایران است.ذوب آهن با ظرفیت ۲.۸ میلیون تن محصول نهایی از قبیل انواع تیرآهن میلگرد نبشی چهارگوش وریل واقع در جنوب غربی استان اصفهان میباشد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

صبا فولاد زاگرس

صبا فولاد زاگرس

8/6/2020 12:52:52 PM
شرکت صبا فولاد زاگرس در سال ۱۳۹۳ ودر منطقه سفید دشت چهارمحال و بختیاری تاسیس گردید که تولید انواع محصولات نظیر میلگرد را با ظرفیت سالانه ۱۰۰ هزار تن انجام می دهد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

10420

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

10320

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

10120

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

10120

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

10120

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

10120

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

10120

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

10120
میلگرد نورد آریان فولاد

میلگرد نورد آریان فولاد

8/6/2020 12:37:54 PM
شرکت نورد آریان فولاد بزرگترین تولید کننده مقاطع فولادی خصوصی در ایران و خاورمیانه می باشد.و محصولاتی از قبیل تیرآهن میلگرد نبشی ناودانی و ریل تولید می کند این شرکت در شهرستان بویین زهرا واقع شده است.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰

A2
۱۲متری
کارخانه

10070

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10120

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10020

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10020

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10020

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10020

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10020

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10020
فولاد روهینا جنوب دزفول

فولاد روهینا جنوب دزفول

8/4/2020 12:39:19 PM
مجتمع فولاد روهینای جنوب در سال ۱۳۸۹ در منطقه خوزستان تاسیس گردید چه محصولاتی مانند میلگرد در آنالیز های مختلف را تولید می نماید تا ظرفیت تولید آن در سال ۵۰۰ هزار تن می باشد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10620

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10520

میلگرد ۱۲

A3
۱۲متری
کارخانه

10320

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10120

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10120

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10120

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10120

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10120

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10120

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10120

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10120
فولاد آناهیتا گیلان

فولاد آناهیتا گیلان

8/3/2020 11:31:43 AM
شرکت فولاد آناهیتا گیلان در سال ۱۳۹۳ در منطقه صنعتی رشت افتتاح گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت تولید سالیانه ۳۲۰ هزار تن انجام می دهد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

10720

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

10520

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10320

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10320

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10320

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10320

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10320

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10320

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10320

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10320

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10320
 شاهین بناب

شاهین بناب

8/4/2020 2:01:17 PM
فولاد صنعت بناب شاهین بناب با مشارکت بانک گردشگری در اواخر سال ۱۳۹۰ تشکیل شد این مجموعه که همراه با چهار شرکت از گسترش فولاد تبریز خریداری شد محصولاتی از قبیل میلگرد را تولید می نماید
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

10750

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

10620

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10620

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10470

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10470

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10470

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10470

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10470

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10470

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10470

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10470
فولاد قزوین

فولاد قزوین

6/16/2019 12:53:23 PM
شرکت فولاد قزوین واقع در آزادراه قزوین زنجان محصولاتی نظیر میلگردهای آنالیز A2 را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

4720

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

4570

میلگرد ۱۲ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

4570
فولاد هیربد زرندیه

فولاد هیربد زرندیه

7/11/2020 1:45:21 PM
شرکت صنایع فولاد هیربد زرندیه در سال ۱۳۸۸ در منطقه صنعتی ساوه افتتاح گردید و محصولاتی نظیر پروفیل و میلگرد را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

فولاد سیادن ابهر

فولاد سیادن ابهر

8/6/2020 10:25:22 AM
فولاد سیادن ابهر ۱۳۸۵ در منطقه ابهر تاسیس گردید و محصولات نظیر میلگرد را با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

10720

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

10070

میلگرد ۱۲ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

10070

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10070

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10070

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10070

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10070

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10070

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10070
فولاد کاوه تیکمه داش

فولاد کاوه تیکمه داش

8/5/2020 12:39:05 PM
صنایع فولاد کاوه تیکمه داش در سال۱۳۹۳ در منطقه بستان آباد تاسیس گردید میلگرد در آنالیز های مختلف را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

10470

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

10370

میلگرد ۱۲ A3

A2
۱۲متری
کارخانه

10370

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10220

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10220

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10220

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10220

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10220

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10220

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10220

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10220
فولاد بافق یزد

فولاد بافق یزد

8/3/2020 1:37:35 PM
مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق یزد در سال ۱۳۹۴ در منطقه بافق یزد تاسیس گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت تولید سالیانه ۵۵۰ هزار تن تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10140

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10140

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10140

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10140

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10140

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10140
فولاد ظفر بناب

فولاد ظفر بناب

8/6/2020 11:27:27 AM
مجتمع فولاد ظفر بناب در سال ۱۳۸۶ در منطقه بناب تاسیس کرده و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت ۲۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

10320

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

10170

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10170

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10020

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10020

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10020

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10020

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10020

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10020

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10020
پرشین فولاد قزوین

پرشین فولاد قزوین

8/6/2020 10:42:22 AM
گروه صنعتی پرشین فولاد در سال ۱۳۸۵ در تاکستان قزوین تاسیس شده محصولات نظیر میلگرد را با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.گروه صنعتی پرشین فولاد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10470

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10270

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10120

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10070

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10070

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10070

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10070

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10070

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10120

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10120
فولاد آذربایجان میانه

فولاد آذربایجان میانه

8/5/2020 12:31:17 PM
شرکت فولاد آذربایجان در سال ۱۳۸۰ در شهرستان میانه آذربایجان شرقی تاسیس شد و محصولاتی نظیر میلگرد و ناودانی را به ظرفیت سالیانه ۵۵۰ هزار تن تولید مینماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10240

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10240

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10240

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10240

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10240

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10240
فولاد سرمد ابرکوه

فولاد سرمد ابرکوه

8/3/2020 1:41:05 PM
شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه در سال ۱۳۹۵ در منطقه ابر کوه یزد تاسیس گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

10220

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

10120

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

10120
فولاد امیرکبیر خزر

فولاد امیرکبیر خزر

7/29/2020 1:15:16 PM
شرکت فولاد امیرکبیر خزر در سال ۱۳۸۳ در شهرک صنعتی رشت تاسیس کرد و محصولاتی را نظیر میلگرد با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال تولید می نمایند.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۲۸ A3

فولاد کیان کاشان

فولاد کیان کاشان

3/12/2019 11:39:41 AM
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲ متری
کارخانه

4720
آریا ذوب اشتهارد

آریا ذوب اشتهارد

8/6/2020 12:58:13 PM
مجتمع فولاد آریا ذوب در سال ۱۳۸۶ در منطقه اشتهارد تاسیس گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲ متری
کارخانه

10120

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

10120

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

9920

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

9920

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

9920

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

9920
فولاد خراسان

فولاد خراسان

8/5/2020 12:28:52 PM

میلگرد ۱۶ A3

9840

میلگرد ۲۰ A3

9840

میلگرد ۲۵ A3

9840

میلگرد ۲۸ A3

9840
فولاد حسن رود انزلی

فولاد حسن رود انزلی

8/6/2020 11:41:13 AM
فولاد حسن رود گیلان در بندر انزلی واقع شده ومحصولات مورد از سایز ۸ تا ۲۵ را تولید میکند

میلگرد ۸ A2

10420

میلگرد ۱۰ A2

10120

میلگرد ۱۲ A3

10020

میلگرد ۱۴ A3

10020

میلگرد ۱۶ A3

10020

میلگرد ۱۸ A3

10020

میلگرد ۲۰ A3

10020