میلگرد
فولاد کویر کاشان

فولاد کویر کاشان

11/30/2020 12:55:58 PM
شرکت فولاد کویر در سال ۱۳۸۶ در منطقه آران و بیدگل اصفهان شروع به فعالیت نمود که محصولات میلگرد صنعتی و ساختمانی با آنالیز های مختلف را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۴۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۳۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۳۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۲ A2

A2
۱۲ متری
کارخانه

ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

11/30/2020 1:39:07 PM
ذوب آهن اصفهان بزرگترین کارخانه تولید کننده فولاد صنعتی و ساختمانی و ریل در ایران است.ذوب آهن با ظرفیت ۲.۸ میلیون تن محصول نهایی از قبیل انواع تیرآهن میلگرد نبشی چهارگوش وریل واقع در جنوب غربی استان اصفهان میباشد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

11000

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

11000

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

10500

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

10450

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

10450

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

10450

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

10450

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

10500
صبا فولاد زاگرس

صبا فولاد زاگرس

11/30/2020 12:09:07 PM
شرکت صبا فولاد زاگرس در سال ۱۳۹۳ ودر منطقه سفید دشت چهارمحال و بختیاری تاسیس گردید که تولید انواع محصولات نظیر میلگرد را با ظرفیت سالانه ۱۰۰ هزار تن انجام می دهد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

10550

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

10550

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

10550

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

10550

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

10550

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

10550
میلگرد نورد آریان فولاد

میلگرد نورد آریان فولاد

11/30/2020 12:42:43 PM
شرکت نورد آریان فولاد بزرگترین تولید کننده مقاطع فولادی خصوصی در ایران و خاورمیانه می باشد.و محصولاتی از قبیل تیرآهن میلگرد نبشی ناودانی و ریل تولید می کند این شرکت در شهرستان بویین زهرا واقع شده است.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰

A2
۱۲متری
کارخانه

10350

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10450

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10150

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10150

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10150

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10150
فولاد روهینا جنوب دزفول

فولاد روهینا جنوب دزفول

11/30/2020 12:34:05 PM
مجتمع فولاد روهینای جنوب در سال ۱۳۸۹ در منطقه خوزستان تاسیس گردید چه محصولاتی مانند میلگرد در آنالیز های مختلف را تولید می نماید تا ظرفیت تولید آن در سال ۵۰۰ هزار تن می باشد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

12550

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

11650

میلگرد ۱۲

A3
۱۲متری
کارخانه

10950

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10450

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10450

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10450
فولاد آناهیتا گیلان

فولاد آناهیتا گیلان

11/30/2020 12:12:18 PM
شرکت فولاد آناهیتا گیلان در سال ۱۳۹۳ در منطقه صنعتی رشت افتتاح گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت تولید سالیانه ۳۲۰ هزار تن انجام می دهد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

10650

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

10450

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10250

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10250

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10250

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10250

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10250

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10250

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10250

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10250

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10250
 شاهین بناب

شاهین بناب

11/30/2020 12:55:11 PM
فولاد صنعت بناب شاهین بناب با مشارکت بانک گردشگری در اواخر سال ۱۳۹۰ تشکیل شد این مجموعه که همراه با چهار شرکت از گسترش فولاد تبریز خریداری شد محصولاتی از قبیل میلگرد را تولید می نماید
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

10600

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

10450

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10450

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10300

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10300

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10300

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10300

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10300

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10300

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10300

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10300
فولاد قزوین

فولاد قزوین

11/30/2020 12:56:22 PM
شرکت فولاد قزوین واقع در آزادراه قزوین زنجان محصولاتی نظیر میلگردهای آنالیز A2 را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

10550

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

10150

میلگرد ۱۲ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

10150
فولاد هیربد زرندیه

فولاد هیربد زرندیه

11/29/2020 1:40:44 PM
شرکت صنایع فولاد هیربد زرندیه در سال ۱۳۸۸ در منطقه صنعتی ساوه افتتاح گردید و محصولاتی نظیر پروفیل و میلگرد را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

فولاد سیادن ابهر

فولاد سیادن ابهر

11/30/2020 11:09:35 AM
فولاد سیادن ابهر ۱۳۸۵ در منطقه ابهر تاسیس گردید و محصولات نظیر میلگرد را با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

10550

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

10150

میلگرد ۱۲ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

10150

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10150

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10150

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10150

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10150

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10150

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10150
فولاد کاوه تیکمه داش

فولاد کاوه تیکمه داش

11/30/2020 1:25:12 PM
صنایع فولاد کاوه تیکمه داش در سال۱۳۹۳ در منطقه بستان آباد تاسیس گردید میلگرد در آنالیز های مختلف را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

10850

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

10700

میلگرد ۱۲ A3

A2
۱۲متری
کارخانه

10700

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10570

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10570

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10570

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10570

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10570

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10570

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10570

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10570
فولاد بافق یزد

فولاد بافق یزد

11/25/2020 12:21:38 PM
مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق یزد در سال ۱۳۹۴ در منطقه بافق یزد تاسیس گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت تولید سالیانه ۵۵۰ هزار تن تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

11250

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10950

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10770

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10770

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10650

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10650

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10650

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10650

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10650

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10700

میلگرد ۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

11650
فولاد ظفر بناب

فولاد ظفر بناب

11/30/2020 11:41:29 AM
مجتمع فولاد ظفر بناب در سال ۱۳۸۶ در منطقه بناب تاسیس کرده و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت ۲۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

10850

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

10600

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10600

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10500

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10500

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10500

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10500

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10500

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10500

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10500
پرشین فولاد قزوین

پرشین فولاد قزوین

11/30/2020 12:15:44 PM
گروه صنعتی پرشین فولاد در سال ۱۳۸۵ در تاکستان قزوین تاسیس شده محصولات نظیر میلگرد را با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.گروه صنعتی پرشین فولاد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

11450

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

11250

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

11100

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

11050

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

11050

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

11050

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

11050

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

11050

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

11100

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

11100
فولاد آذربایجان میانه

فولاد آذربایجان میانه

11/29/2020 12:07:05 PM
شرکت فولاد آذربایجان در سال ۱۳۸۰ در شهرستان میانه آذربایجان شرقی تاسیس شد و محصولاتی نظیر میلگرد و ناودانی را به ظرفیت سالیانه ۵۵۰ هزار تن تولید مینماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10300

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10300

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10300

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10300

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10300

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10300
فولاد سرمد ابرکوه

فولاد سرمد ابرکوه

11/30/2020 12:50:05 PM
شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه در سال ۱۳۹۵ در منطقه ابر کوه یزد تاسیس گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

10650

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

10350

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

10350
فولاد امیرکبیر خزر

فولاد امیرکبیر خزر

11/30/2020 12:05:06 PM
شرکت فولاد امیرکبیر خزر در سال ۱۳۸۳ در شهرک صنعتی رشت تاسیس کرد و محصولاتی را نظیر میلگرد با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال تولید می نمایند.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۲۸ A3

فولاد کیان کاشان

فولاد کیان کاشان

3/12/2019 11:39:41 AM
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲ متری
کارخانه

4720
آریا ذوب اشتهارد

آریا ذوب اشتهارد

11/30/2020 11:03:04 AM
مجتمع فولاد آریا ذوب در سال ۱۳۸۶ در منطقه اشتهارد تاسیس گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲ متری
کارخانه

10550

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

10550

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

10250

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

10250

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

10250

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

10250
فولاد خراسان

فولاد خراسان

11/29/2020 12:05:41 PM

میلگرد ۱۴ A3

10450

میلگرد ۱۶ A3

10450

میلگرد ۱۸ A3

10450

میلگرد ۲۰ A3

10450

میلگرد ۲۲ A3

10450

میلگرد ۲۵ A3

10450

میلگرد ۲۸ A3

10450

میلگرد ۳۲ A3

10620
فولاد حسن رود انزلی

فولاد حسن رود انزلی

11/30/2020 11:04:53 AM
فولاد حسن رود گیلان در بندر انزلی واقع شده ومحصولات مورد از سایز ۸ تا ۲۵ را تولید میکند

میلگرد ۸ A2

10700

میلگرد ۱۰ A2

10500

میلگرد ۱۲ A3

10300

میلگرد ۱۴ A3

10300

میلگرد ۱۶ A3

10300