میلگرد
فولاد کویر کاشان

فولاد کویر کاشان

7/6/2020 1:56:51 PM
شرکت فولاد کویر در سال ۱۳۸۶ در منطقه آران و بیدگل اصفهان شروع به فعالیت نمود که محصولات میلگرد صنعتی و ساختمانی با آنالیز های مختلف را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

7/14/2020 2:00:35 PM
ذوب آهن اصفهان بزرگترین کارخانه تولید کننده فولاد صنعتی و ساختمانی و ریل در ایران است.ذوب آهن با ظرفیت ۲.۸ میلیون تن محصول نهایی از قبیل انواع تیرآهن میلگرد نبشی چهارگوش وریل واقع در جنوب غربی استان اصفهان میباشد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

صبا فولاد زاگرس

صبا فولاد زاگرس

7/15/2020 1:00:04 PM
شرکت صبا فولاد زاگرس در سال ۱۳۹۳ ودر منطقه سفید دشت چهارمحال و بختیاری تاسیس گردید که تولید انواع محصولات نظیر میلگرد را با ظرفیت سالانه ۱۰۰ هزار تن انجام می دهد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

11300

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

11200

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

11000

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

11000

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

11000

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

11000

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

11000

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

11000
میلگرد نورد آریان فولاد

میلگرد نورد آریان فولاد

7/15/2020 12:54:58 PM
شرکت نورد آریان فولاد بزرگترین تولید کننده مقاطع فولادی خصوصی در ایران و خاورمیانه می باشد.و محصولاتی از قبیل تیرآهن میلگرد نبشی ناودانی و ریل تولید می کند این شرکت در شهرستان بویین زهرا واقع شده است.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰

A2
۱۲متری
کارخانه

10920

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10820

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10820
فولاد روهینا جنوب دزفول

فولاد روهینا جنوب دزفول

7/15/2020 12:47:02 PM
مجتمع فولاد روهینای جنوب در سال ۱۳۸۹ در منطقه خوزستان تاسیس گردید چه محصولاتی مانند میلگرد در آنالیز های مختلف را تولید می نماید تا ظرفیت تولید آن در سال ۵۰۰ هزار تن می باشد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

11120

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

11020

میلگرد ۱۲

A3
۱۲متری
کارخانه

10920

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10820

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10820
فولاد آناهیتا گیلان

فولاد آناهیتا گیلان

7/15/2020 12:23:14 PM
شرکت فولاد آناهیتا گیلان در سال ۱۳۹۳ در منطقه صنعتی رشت افتتاح گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت تولید سالیانه ۳۲۰ هزار تن انجام می دهد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

11820

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

11720

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

11520

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

11520

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

11520

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

11520

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

11520

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

11520

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

11520

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

11520

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

11520
 شاهین بناب

شاهین بناب

7/15/2020 12:18:06 PM
فولاد صنعت بناب شاهین بناب با مشارکت بانک گردشگری در اواخر سال ۱۳۹۰ تشکیل شد این مجموعه که همراه با چهار شرکت از گسترش فولاد تبریز خریداری شد محصولاتی از قبیل میلگرد را تولید می نماید
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

11220

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

11070

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

11070

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10920

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10920

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10920

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10920

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10920

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10920

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10920

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10920
فولاد قزوین

فولاد قزوین

6/16/2019 12:53:23 PM
شرکت فولاد قزوین واقع در آزادراه قزوین زنجان محصولاتی نظیر میلگردهای آنالیز A2 را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

4720

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

4570

میلگرد ۱۲ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

4570
فولاد هیربد زرندیه

فولاد هیربد زرندیه

7/11/2020 1:45:21 PM
شرکت صنایع فولاد هیربد زرندیه در سال ۱۳۸۸ در منطقه صنعتی ساوه افتتاح گردید و محصولاتی نظیر پروفیل و میلگرد را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

فولاد سیادن ابهر

فولاد سیادن ابهر

7/15/2020 11:41:48 AM
فولاد سیادن ابهر ۱۳۸۵ در منطقه ابهر تاسیس گردید و محصولات نظیر میلگرد را با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

10920

میلگرد ۱۲ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

10920

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10920

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10920

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10920

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10920

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10920

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10920
فولاد کاوه تیکمه داش

فولاد کاوه تیکمه داش

7/14/2020 1:08:26 PM
صنایع فولاد کاوه تیکمه داش در سال۱۳۹۳ در منطقه بستان آباد تاسیس گردید میلگرد در آنالیز های مختلف را تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

11220

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

11120

میلگرد ۱۲ A3

A2
۱۲متری
کارخانه

11120

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10970

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10970

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10970

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10970

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10970

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10970

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10970

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10970
فولاد بافق یزد

فولاد بافق یزد

7/15/2020 12:36:43 PM
مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق یزد در سال ۱۳۹۴ در منطقه بافق یزد تاسیس گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت تولید سالیانه ۵۵۰ هزار تن تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

11270

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10870

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10740

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10740

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10620

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10620

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10620

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10620

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10620

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10620

میلگرد ۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

11720
فولاد ظفر بناب

فولاد ظفر بناب

7/15/2020 12:09:44 PM
مجتمع فولاد ظفر بناب در سال ۱۳۸۶ در منطقه بناب تاسیس کرده و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت ۲۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۸ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

11170

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲متری
کارخانه

11070

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

11070

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10920

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10920

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10920

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10920

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10920

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10920

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10920
پرشین فولاد قزوین

پرشین فولاد قزوین

7/15/2020 11:49:55 AM
گروه صنعتی پرشین فولاد در سال ۱۳۸۵ در تاکستان قزوین تاسیس شده محصولات نظیر میلگرد را با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.گروه صنعتی پرشین فولاد.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

11020

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10920

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10870

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10820

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10820

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10820

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10820

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10820

میلگرد ۲۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10870

میلگرد ۳۲ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10870
فولاد آذربایجان میانه

فولاد آذربایجان میانه

7/15/2020 12:24:29 PM
شرکت فولاد آذربایجان در سال ۱۳۸۰ در شهرستان میانه آذربایجان شرقی تاسیس شد و محصولاتی نظیر میلگرد و ناودانی را به ظرفیت سالیانه ۵۵۰ هزار تن تولید مینماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10980

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10980

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10980

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲متری
کارخانه

10980
فولاد سرمد ابرکوه

فولاد سرمد ابرکوه

7/15/2020 1:20:17 PM
شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه در سال ۱۳۹۵ در منطقه ابر کوه یزد تاسیس گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

فولاد امیرکبیر خزر

فولاد امیرکبیر خزر

7/13/2020 1:12:57 PM
شرکت فولاد امیرکبیر خزر در سال ۱۳۸۳ در شهرک صنعتی رشت تاسیس کرد و محصولاتی را نظیر میلگرد با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال تولید می نمایند.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۲۲ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۲۵ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

میلگرد ۲۸ A3

فولاد کیان کاشان

فولاد کیان کاشان

3/12/2019 11:39:41 AM
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۰ A2

A2
۱۲ متری
کارخانه

4720
آریا ذوب اشتهارد

آریا ذوب اشتهارد

7/15/2020 12:33:28 PM
مجتمع فولاد آریا ذوب در سال ۱۳۸۶ در منطقه اشتهارد تاسیس گردید و محصولاتی نظیر میلگرد را با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید.
آنالیز ابعاد محل تحویل

میلگرد ۱۴ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

11120

میلگرد ۱۶ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

11120

میلگرد ۱۸ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

11120

میلگرد ۲۰ A3

A3
۱۲ متری
کارخانه

11120
فولاد خراسان

فولاد خراسان

7/15/2020 12:25:28 PM

میلگرد ۱۴ A3

10940

میلگرد ۱۶ A3

10940

میلگرد ۲۰ A3

10940

میلگرد ۲۸ A3

10940
فولاد حسن رود انزلی

فولاد حسن رود انزلی

7/15/2020 1:18:59 PM
فولاد حسن رود گیلان در بندر انزلی واقع شده ومحصولات مورد از سایز ۸ تا ۲۵ را تولید میکند

میلگرد ۸ A2

11320

میلگرد ۱۰ A2

11020

میلگرد ۱۲ A3

10920

میلگرد ۱۴ A3

10920

میلگرد ۱۶ A3

10920

میلگرد ۱۸ A3

10920

میلگرد ۲۰ A3

10920